Szörényi József

Szörényi József, Kreider (Boksánbánya, 1909. augusztus 10.Szeged, 2010. augusztus 22.) erdélyi születésű magyar pedagógus, főiskolai tanár, a pedagógusnevelés kiemelkedő egyénisége. A 101 életévet megélt iskolateremtő mester legmaradandóbb alkotása tanítványainak nemzedékek sorát átfogó közössége.

Szörényi József
Született Kreider József
1909. augusztus 10.
Boksánbánya
Elhunyt 2010. augusztus 22. (101 évesen)
Szeged
Nemzetisége magyar
Foglalkozása pedagógus,
főiskolai tanár

ÉletpályájaSzerkesztés

Egyszerű, dolgos szülők gyermekeként látott napvilágot. Édesanyja Buross Mária, édesapja Kreider József gépgyári munkás, kovácsműhely-vezető. Apja 1914-ben bevonult katonának és 1916-ban az olasz harctéren, Piavénél hősi halált halt.

1915-től édesanyja testvérénél, Salamon Ferencné Buross Anna nagynénjénél Orosházán nevelkedett, és 19151923 között itt végezte elemi, majd polgári iskoláit. 1923-tól a Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző Intézetben (jeles előmenetelű hadiárvaként mint ingyenes bentlakó) tanult tovább, ahol 1928-ban megkapta tanítói oklevelét, egyidejűleg magyar állampolgárságot nyert és Kreider családi nevét – emlékeztetve szülőföldjére – Szörényire magyarosította. 1928-tól a Szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán folytatta tanulmányait, és itt kapott 1932-ben polgári iskolai tanári oklevelet magyar–német–testnevelés szakokból. Közben három-három hónapos ösztöndíjjal 1930-ban a müncheni, 1931-ben a lipcsei egyetemen képezte magát tovább.

19331935 között az Apponyi Kollégiumba járt, 1935-ben tanítóképző intézeti tanári szakvizsgát tett. Tanulmányai mellett óraadó tanárként a szegedi tanítóképzőben dolgozott. 1935 szeptemberétől Jászberényben a Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet, 1936 szeptemberétől a Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző Intézet tanára volt. 1940. június 21-én a szegedi TudományegyetemenSzent-Györgyi Albert rektorsága idején – doktorált; doktori disszertációjában Garamszegi Lubrich Ágostonnak, a XIX. század neves pedagógusának munkásságát dolgozta fel. 1943. augusztus 14-én megnősült, felesége Zsabka Emma tanítónő; egy fiuk született, Tamás, aki ma fizikus.

A második világháború alatt 19431945 között hadnagyként, századparancsnoki beosztásban szolgált. A harctérről hazatérve, 1945-től a szegedi tanítóképzőben folytatta munkáját 1953-ig. 1953-tól a szegedi Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium szakvezető magyar tanára. 1958-tól a Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Gimnázium tanára, egyidejűleg az egyetemen a magyar nyelvtan tanítása módszertanát adta elő. 1959-től a Szegedi Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanára az intézet 1963-as megszüntetéséig. 1963-tól a Szegedi Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének docense, 1973-tól 1974-es nyugdíjazásáig főiskolai tanára.

MunkásságaSzerkesztés

MűveSzerkesztés

Garamszegi Lubrich Ágost neveléstudományi rendszere. (Doktori értekezés) Szeged, 1940. (Közlemények a Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből 10. 88.)

TanulmányaiSzerkesztés

Pedagógiai tapasztalatait az alábbi szaklapokban megjelenő tanulmányokban összegezte:

  • Nevelésügyi Szemle (1942),
  • Csongrád megyei Pedagógiai Tájékoztató (1969),
  • Főiskolai Tudományos Közlemények (1971, 1972),
  • Szegedi Tanárképző Főiskola Módszertani Közleményei (1971).

Centenáriumi kitüntetéseiSzerkesztés

Születése századik évfordulójának évében, 2009 januárjában a Szegedi Tudományegyetem kimagasló és példamutató pedagógiai életpályája elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem Ezüst Emlékérmét adományozta számára, májusban pedig Szeged városa Szeged-emlékéremmel ismerte el odaadó tevékenységét.

2009. augusztus 20-án A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapta meg.[1]

IrodalomSzerkesztés

  • Csillik László (szerk.): Szörényi József Tanítóképző Intézeti és Főiskolai tanár. Gyula: APC Stúdió, 2003.
  • Havass Miklós: Szeged pedagógusa: Szörényi József százéves. Szeged, 2009.
  • A Szegedi Királyi Katholikus Tanítóképző Intézet Emlékkönyve 1844–1994. Szerk.: Csillik László. Szeged: Szegedi Tanítóképzőt Végzettek Baráti Köre, 1994. 323 p.
  • Szegedi Tanárképző Főiskola 1873–1998. Történet. Almanach. Szerk.: Apróné Laczó Katalin, Pitrik József. Szeged, 1998.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából. Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 2009. augusztus 19. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. október 23.)

ForrásokSzerkesztés