Szüry Lajos (Pata, 1818. július 8.Budapest, 1889. június 30.) királyi tanácsos, Komárom vármegye első alispánja. Szüry Dénes író, műfordító és Szüry János kereskedelemügyi miniszter apja.

ÉleteSzerkesztés

Gimnáziumi és jogi tanulmányait Pécsett végezte és 21 éves korában ügyvédi oklevelet nyert; elvégezte Magyar-Óvárott a gazdasági tanfolyamot is. Közpályáját 1841-ben kezdte Szerém vármegyében, ahol 1848-ig mint megyei aljegyző, alügyész, táblabíró és mint törvényszéki elnök működött. Szerkesztette a követi utasításokat és levelezője volt Kossuth Pesti Hírlapjának. Az 1848-as alvidéki nemzetiségi fölkelés (amelynek apja áldozatul esett) Szerém megye elhagyására és komárommegyei birtokára húzódni késztette. Itt mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban. Az 1850-es években a bírói pályára lépett, és ezen a téren 1865-ig működött, amikor Komárom vármegye első alispánjává nevezték ki. 1866-ban a főispán elhunytával megbízták a megye ideiglenes kormányzásával. 1867-ben nyugalomba vonult; ezen alkalomból az alkotmányos kormány előterjesztésére királyi tanácsossággal tüntették ki. Visszavonulása után mint komárommegyei földbirtokos élénk részt vett a megye közéletében: tagja volt a vármegye közigazgatási bizottságának és az adókivető bizottságoknak.

Cikkei a Pesti Hirlapban (1842. 149. 1843. 223., 242., 267. sz. Szerémi levelek).

MunkájaSzerkesztés

A megye és szab. kir. város t. cz. közönségéhez. Komárom megye ideiglenes kormányzójától és szab. kir. Komárom városa ideiglenes királyi biztosától. Komárom, febr. 26. 1867. (Proclamatió egy ívrét lapon).

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai. I. köt. A-K. Bp., Heraldika Kiadó, 2003.
  • Somogyi Helikon. A somogymegyei származású, vagy Somogyban több-kevesebb ideig lakó, vagy legalábbis Somoggyal kapcsolatban működő költők, írók és művészek lexikona. Szerk. Hortobágyi Ágost. Kaposvár, Szerző, 1928.