Szeberényi Gusztáv

(1816–1890) teológiai doktor, evangélikus püspök, főrend, országgyűlési képviselő

Szeberényi Gusztáv Adolf (Kohanóc, 1816. október 8.Békéscsaba, 1890. augusztus 19.) teológiai doktor, a Bányai evangélikus egyházkerület püspöke 1872-től haláláig, főrend, országgyűlési képviselő, Szeberényi János püspök fia, Szeberényi Lajos Zsigmond apja, Szeberényi János Mihály bátyja, Szeberényi Andor unokatestvére.

Szeberényi Gusztáv
A Bányai evangélikus egyházkerület püspöke
Szeberényi Gusztáv.jpg

Született 1816. október 8.
Vágkohány
Elhunyt 1890. augusztus 19. (73 évesen)
Békéscsaba
Felekezet evangélikus kereszténység
Püspökségi ideje
1872 – 1890
Előző püspök
Következő püspök
Székács József
Sárkány Sámuel
A Wikimédia Commons tartalmaz Szeberényi Gusztáv témájú médiaállományokat.

ÉleteSzerkesztés

Kohanócon (Trencsén megye) született, ahol apja, dr. Szeberényi János lelkész volt, aki 1819-ben Selmecbányára hivatván szlovák lelkésznek, fia is ott végezte középiskoláit. A nyári szünidők alatt Szecsődön sajátította el a magyar nyelvet; a család körében a társalgási nyelv német volt. A selmeci líceumban a Homokay Pál által alapított magyar egyletnek is tagja volt. 1835-től Pozsonyban folytatta tanulását; ahonnét a teológiai tanfolyam bevégzése után 1838-ban külföldre ment és május 11-én a jénai egyetem hallgatói közé lépett. 1840-ben tért vissza hazájába, ahol szintén három évi nevelősködés után 1843 elején apja mellett káplán és még ez évben egyházasmaróti lelkész lett. Innét 1853 júniusában Békéscsabára ment hasonló állásra, ahol 1867 elején a békési egyházmegye esperessé, 1872-ban pedig a bányai kerület püspökké választotta. 1870-ben a bécsi teológiai fakultástól tiszteletbeli teológiai doktori címet kapott.

Nevét Szeberini-nek is írta.

MunkáiSzerkesztés

 • Truchlořeč... (Gyászbeszéd Szemián Pál Benjamin felett) Gyula, 1858
 • Kázeň... (Prédikáció az 1857. advent második vasárnapján) Uo. 1858
 • Agenda. Pest, 1867 (szlovákul)
 • Truchlořeč... (Gyászbeszéd Hawiar Dániel temetésén. Győry Vilmos magyar és Haan Lajos szlovák beszédével együtt) Pest, 1868
 • Konfirmácziói tanítás. Bpest, 1876 (szlovákul)
 • Luther kis kátéja. Uo. 1876 (Baltík Frigyessel, szlovákul)
 • Kézi agenda (magyar, magyar-szlovák és magyar-német-szlovák kiadásban, 2. átdolg. kiadás Petrovics Soma által sajtó alá rendezve)
 • Szeberényi János... superintendens. Uo. 1877 («Nagy papok életrajzá»-ban, melyet többekkel együtt írt. Ism. Századok. 1878)
 • Predigt am Sarge des Julius Petz. Uo. 1882
 • Válogatás Szeberényi Gusztáv Adolf írásaiból; szerk. Bakay Péter; Békéscsabai Evangélikus Egyházközség, Békéscsaba, 2012 (Evangélikus kéziratok)

Egybeállította «Az ág. h. ev. zsinat számára... elkészített Munkálatok»-at (1874); kiadta id. Szeberényi János «Vezérfonal a konfirmálandók oktatásában» cz. művét; dolgozott a Haan által szerkesztett Énekeskönyv 3. kiadásába.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Dedinszky Gyula: A szlovák betű útja Békéscsabán. Cesta slovenskej litery na Čabe. Békéscsaba, Békés Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának Tudományos-Koordinációs Szakbizottsága, 1987
 • Csáky Károly: Híres selmecbányai tanárok. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003
 • Csáky Károly: Jeles elődeink. 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2002
 • Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona. Arcanum: FolioNET (1893–1897, 1998.). ISBN 963 85923 2 X 
 • Toth, Adalbert: Parteien und Reichtagswahlen in Ungarn 1848-1892. München, R. Oldenburg Verlag, 1973
 • Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8  
 • Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
 • Demmel József: A kettős identitás ára. A békéscsabai Szeberényi Gusztáv és a nemzetiségi kérdés a 19. századi evangélikus egyházban; Országos szlovák Önkormányzat Kutatóintézete, Békéscsaba, 2014 (Kor/ridor könyvek)
 • Kertész Botond: Békeidők küzdelmei. Szeberényi Gusztáv Adolf élete; Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Békéscsaba, 2014