Szellemi ajándékok

A szellemi vagy spirituális vagy lelki ajándékok vagy adományok vagy másképp karizmák (görög: χάρισμα karizma = ajándék) a kereszténységben használt kifejezések, amelyek a Szentlélek (Szent Szellem) adományaira vagy rendkívüli erejére utalnak. [1][2][3] Azok a módok, ahogy Isten Lelke (Szelleme) egyes hívőkben a gyülekezet és az emberiség javára működik.[4]

Egyes keresztény felekezetek azt vallják, hogy ezek a szellemi ajándékok csak a korai kereszténységre korlátozódtak, és utána megszűntek,[5] mások szerint a Szentlélek az egész történelem folyamán adományozta őket,[6] míg a karizmatikus kereszténység képviselői azt vallják, hogy ezek a karizmák napjainkban is működnek Isten Szelleme által és a "normális" keresztény élet tartozékai.[7]

A karizmák szerkesztés

Az Újszövetség a Szentlélek számos ajándékát említi. Pál apostol korinthosziakhoz írt I. levele alapján [8] ezek közé sorolják a következőket:

 • bölcsesség beszéde,
 • tudomány beszéde,
 • hit ajándéka,
 • a gyógyítás ajándékai,
 • a csodatevő erők működése,
 • prófétálás,
 • a gonosz és tisztátalan szellemek felismerésének, megkülönböztetésének és kiűzésének ajándéka,
 • nyelveken szólás,
 • nyelvek magyarázata.

A szellemi ajándékok önmagukban nem változtatják meg az ember természetét, sem jellemét.[7] De ha egy embernél megvan egyik vagy másik ajándék, az rendszeresen meg is nyilvánul nála. A karizmatikusok szerint ezek hirtelen megnyilvánulások, amik viszonylag gyorsan végbemennek, aztán már el is tűntek. Egy prófétálás például néhány másodpercig, legfeljebb egy-két percig tart, és azzal vége is. Nincs folyamatosan jelen senki életében sem.[7] A bölcsesség beszédéhez is elég néhány másodperc: a hívő hirtelen rendkívüli kijelentést tesz, ami olyasmire indítja, amiről természetes értelmével nem szerezhetett tudomást.[7]

Bölcsesség beszéde szerkesztés

A bölcsesség beszéde Isten teljes bölcsességéből egy parányi rész, amely problémákat old meg és egyetértést hoz létre, illetve megnyitja a megszólított személy szívét Isten felé. Eredményeképp ajtók nyílhatnak meg, és szellemi növekedés következhet be.[7]

Tudomány beszéde szerkesztés

A bölcsesség beszéde gyakran kéz a kézben jár a tudomány beszédével. Ez az ajándék szintén egy parányi rész Isten teljes tudásából. A tudomány beszéde meggyőz, megerősít, illetve felkészíti a hívőt a bekövetkezendő eseményekre. A hívők szerint nagyon gyakran eredményez hitet, hiszen ha az emberek rádöbbennek, hogy ha Isten annyira tökéletesen ismeri őket, akkor meg is tudja oldani a problémájukat vagy meg is tudja gyógyítani őket. Ennek megfelelően gyakran a tudomány beszéde az az eszköz, mely a gyógyuláshoz szükséges hitet működésbe hozza.[7]

A hit ajándéka szerkesztés

A karizmatikusok alapján a Szentlélek (Szent Szellem) által működő hit ajándéka csodatevő hit.[7] Jézus elmagyarázta a tanítványainak, hogy ha az ember valamit hittel kér, azt meg is fogja kapni. Ha ez a hit emberek szavaival fejeződik ki, az éppolyan erővel bír, mint ha maga Isten szólt volna.[7]

A gyógyítás ajándéka szerkesztés

A gyógyítás alatt nem valami olyasmit értenek, mint a mai orvostudomány gyógyítása, hanem a természetfeletti (csodatevő) gyógyítást. A gyógyító erő itt nem más, mint a Szentlélek ereje, amely hozzáférhetővé válik a hívő számára. Amikor egy ilyen gyógyításra sor kerül, azt nézetük szerint ajándékként kapja a meggyógyult személy azon keresztül, akinél az ajándék megnyilvánul.[7]

A csodatevő erők működése szerkesztés

Az Újszövetség alapján Jézus élete és szolgálata mellett csodák, jelek és természetfeletti erőmegnyilvánulások tanúskodtak, majd hozzá hasonlóan ezek az apostoloknál is megnyilvánultak.

Prófétálás szerkesztés

A prófétálás nem azonos az inspirált prédikálással, és nem is az emberi tudás, képzettség, szemináriumi tanulmányok vagy logika terméke. A többi ajándékhoz hasonlóan ezt is kizárólag a Szentlélek természetfeletti működése teszi lehetővé. Isten ígérete alapján a prófétálás mindenhol helyreállításra fog kerülni az egyházban.

Az apostolok cselekedetei könyv alapján: „És ez lesz az utolsó napokban – mondja az Úr –, kiárasztom Lelkemet minden emberre; akkor fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak, öregjeiteknek pedig álomlátásaik lesznek. Szolgáimra és szolgálóimra kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, és prófétálni fognak.” [9]

A szellemek felismerésének, megkülönböztetésének és kiűzésének ajándéka szerkesztés

A kereszténység alapján az ember a következő szellemekkel kerülhet kapcsolatba:

Jézus gyakran észlelt gonosz szellemeket betegségekkel összefüggésben.[10][11]

A karizmatikusok alapján a szellemek megkülönböztetésének ajándéka rendkívüli fontossággal bír Krisztus Testének (az egyház) működése szempontjából. Ennek eredményeképp a hívők felismerhetik a Szentlélek jelenlétét, valamint hogy Isten mit készül cselekedni közöttük. Emellett képes beazonosítani olyan gonosz szellemeket, amelyek betegségeket és egyéb bajokat okoznak.[7]

Nyelveken szólás szerkesztés

A nyelveken szólás amikor a Lélek indítása szerint az egyén(ek) új, ismeretlen nyelveken kezdenek el beszélni.

Nyelvek magyarázása szerkesztés

A nyelvek magyarázása olyan Szentlélek adta képesség, amelynek segítségével a hívő az általa ismert nyelven magyarázza meg, illetve szólja a korábban egy ismeretlen nyelven elhangzott üzenetet.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Wilhelm, Joseph. Charismata, The Catholic Encyclopedia III. Robert Appleton Company (1908). Hozzáférés ideje: 2010. július 6. 
 2. "Spiritual gifts". A Dictionary of the Bible by W. R. F. Browning. Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. Accessed 22 June 2011.
 3. "charisma". The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
 4. Stuttgarti bibliai kislexikon: karizma; 1974.
 5. Ruthven, Jon. On the Cessation of the Charismata: The Protestant Polemic on Post-Biblical Miracles Archiválva 2009. március 19-i dátummal a Wayback Machine-ben.. Deo Press, 1993, rev. 2008. pp. 3, 7. Accessed June 27, 2011.
 6. adventista.hu: lelki ajándékok és szolgálatok
 7. a b c d e f g h i j Derek Prince: A Szellem ajándékai, 2008.
 8. 1. Kor. 12,8-10.
 9. ApCsel 2,17-18.
 10. Mk 9,17-27.
 11. Mt 9, 32-33.