Angyal

az III. hierarchia angyala a judaizmusban és a kereszténységben

Az angyalok a zsidó, keresztény és muszlim[1] vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű, természetfeletti szellemi lények. [2]

El Greco, 1575: Angyali üdvözlet

A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott, gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Lucifer is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszíttatott Mihály arkangyal által a mennyből.[3]

A Biblia alapján az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embernél és kapcsolatban állnak velük. Az ún. szellemvilág és az emberek kapcsolatát napjainkban legjobban a az okkultizmus és az ezoterika hangsúlyozza. [2]

Eredet szerkesztés

 
William-Adolphe Bouguereau: Az angyalok dala

Az angyalok a zsidó, a zoroasztriánus (perzsa), valamint a keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok héber és arám megnevezése מַלְאָךָ malách (magyarul még maleach), amely hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben (angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából, az Újszövetség szerint Jézus születésekor angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus.

Az angyalokkal foglalkozó keresztény teológiai diszciplína, az angelológia szerint az angyaloknak nincs nemük, a zsidó hagyomány viszont hímneműeknek tartja őket.

A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfeletti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben.

Vannak jó, illetve gonosz angyalok; életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a Föld felszínén és a Föld mélyében is megtalálhatók. Számuk meghaladhatja a százmilliót, ám a pontos adatot a Biblia nem közli velünk.

Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények. A Biblia ugyanakkor rengeteg olyan eseményről számol be, amikor kiléptek ebből az elrejtettségből, és valamilyen formában megmutatkoztak embereknek (epifánia: megjelenés, „felbukkanás”). Ez többféleképpen történhet: megmutathatja magát az angyal abban a szellemi dicsőségben és erőben, amely valóságosan sajátja; vagy kiüresítheti magát ebből, és egészen összetéveszthető módon emberként is megjelenhet. Válhat széllé vagy tűzzé is.

A Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaél (Mihály), Gabriél (Gábriel). Ide sorolják Lucifert (Hélél ben Sáchárt), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba.

Megjegyzendő, hogy Rafael arkangyal Tóbiás könyvében szerepel, mely nem szerepel a zsidó illetve protestáns kánonban.

A nevük jelentése:

Michaél: „Ki olyan, mint Isten?”

Gabriél: „Isten hőse”

Hélél ben Sáchár: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia ; Ezt a héber nevet (Ézs 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Sátán, görögül Diabolosz.

Sátán (héberül szoton): Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség, Tévelygő (a szó gyökéből, a szatah szóból)

A feladatuk szerkesztés

 
Fából faragott angyalok a kis Jézussal (15. század)

Kereszténység szerkesztés

A Biblia szerint az angyalok szolgáló szellemi lények, akiket Isten arra teremtett, hogy az ő akaratának engedelmeskedjenek.

Az Úr angyalainak feladata:

 • Isten dicsérete és imádata, parancsolatainak végrehajtása,
 • isteni üzenetek továbbítása,
 • hívő emberek szolgálata, különösen a gyermekek képviselete, védelme (→ őrangyal)
 • közreműködnek Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában (például a megváltás hirdetése,
 • az ellenséges erők ellen való harc Isten népének oldalán,
 • Isten ítéletének végrehajtása
„Vajon nem szolgálatra rendelt szellemek-e ezek, akiket azokért küldtek szolgálatra, akik örökül veszik majd a megváltás művét?”
– (Zsid 1:14)

Iszlám szerkesztés

Az iszlám alapján az angyalok feladatai:[4]

 • Hírvivők Allah és az emberek között
 • Ők "tartják" Allah "trónját"
 • Az emberek segítői: mindenkinek van egy vagy két őrangyala
 • A síita iszlám hite szerint ők vezetik az egymás követő imámokat
 • Kiemelkedő szerepet játszanak a történelem sorsfordító eseményeiben
 • Döntő szerepet játszanak a halál és a feltámadás folyamatában
 • Ők állnak őrt a menny és a pokol határán

A művészetben szerkesztés

A művészek szívesen ábrázolták az angyalokat hol meztelen pufók fiúgyermekként (elsősorban a kerubokat, mivel a héber szóban két betű megcserélésével "mint a gyermek" szót kapjuk), "angyalkaként", hol pedig félelmetes külsejű szárnyas emberi lényként. Ezeknek a képzőművészeti alkotásoknak néha semmi közük a bibliai leírásokhoz néha pedig a pogány világ hiedelmeit fogalmazzák meg.

Az angyali rendek szerkesztés

A katolikus hagyomány szerint szerkesztés

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

 • I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
 • II. hierarchia: uralmak, erősségek és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
 • III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

A négy főangyal és Lucifer ábrázolása a képzőművészetben szerkesztés

 
A hét főangyal (középkori orosz ikon)

Énok könyve szerint a hét Arkangyal Uriel, Raguél, Michael, Sariel, Gabriel, Haniel, Rafael.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Archivált másolat. [2018. április 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. március 20.)
 2. a b Gecse Gusztáv: Vallástörténeti kislexikon
 3. Jel 12:7-9
 4. Malcolm Clark: Az iszlám
 5. Főangyal, lexikon.katolikus.hu

További információk szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Angyal témájú médiaállományokat.

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés