Szentábrahámi Lombard Mihály

unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök

Szentábrahámi Lombard Mihály (Városfalva, 1683Kolozsvár, 1758. március 30.) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1737-től haláláig.

Szentábrahámi Lombard Mihály
Az erdélyi unitáriusok püspöke

Született1683
Városfalva
Elhunyt1758. március 30. (75 évesen)
Kolozsvár
SírhelyHázsongárdi temető
Nemzetiségmagyar
Püspökségi ideje
1737. augusztus 24. – 1758. március 30.
Előző püspök
Következő püspök
Pálfi Zsigmond
Agh István
A Wikimédia Commons tartalmaz Szentábrahámi Lombard Mihály témájú médiaállományokat.

Élete szerkesztés

Az udvarhelyszéki Városfalván született a helybeli unitárius lelkész, Szentábrahámi György fiaként.

Iskoláit nem tudjuk hol kezdte, Kolozsvárra 1698. október 11-én került, itt végzett az 1709-1710-es tanévben, olyan eredménnyel, hogy az egyház vezetősége elküldte az Erdély szervezésére alakított országos bizottság tagjaival Szebenbe. A nagyszebeni országos bizottság unitárius tagjai mellett hitszónokként működött. Ekkor ismerkedett meg Homoródszentmártoni Bíró Sámuellel, a jelentős unitárius államférfivel, akinek kezdeményezésére és nagy összegű pénzbeli támogatásával 1712 tavaszán vagy nyarán külföldi tanulmányútra indulhatott. 1713 május elsején már a leideni egyetem hallgatója. 1714 november 5-én pedig odera-frankfurti egyetemre iratkozott be, de megfordult Halléban is. Filozófiát és teológiát hallgatott.

Külföldről 1715. augusztus 18-án érkezett haza. Előbb Homoródszentmártoni Biró Sámuel fiainak házitanítója volt, majd 1716. február 27-étől a kolozsvári unitárius iskola tanára, majd 1720-tól igazgatója lett.[1] Átélte a kollégium 1718. évi elvételét és a belső magyar utcai épületbe való átköltözést.

Tanított egyetemes egyháztörténelmet, földrajzot, jogot, csillagászatot, fizikát, geometriát, teológiát és egyháztörténelmet.

1720-ban nősült. Felesége Takács Sára volt.

1720-ban az iskola igazgatójául választották. Igazgatóként megteremtette az új iskola működésének feltételeit. Az 1718-20-as évek ínsége és a fellépett pestis alatt az éhező diákok a patrónusok és a nemesek jóindulatától függtek. 1731-ben ismét élelmezési problémák álltak elő. Szentábrahámi meghatározta az igazgatói hatáskört és igyekezett annak érvényt is szerezni.

1724-ben főjegyzővé, majd 1737-be püspökké, a kolozsvári egyházközség papjává és a kolozs-dobokai kör esperesévé választották.

A püspöki tisztséget 21 évig viselte. Kitűnt apostoli munkásságával, a vallásos élet megelevenítésével, a hitvédelemmel és az egyházépítéssel. A korabeli unitárius egyház szemének, szívének és szájának mondták. Ő volt a 18. század legnagyobb unitáriusa, s az egyház második alapítója.

1758. március 3-án halt meg. Április 5-én temették, temetési beszédet Fejérvári Sámuel és Agh István mondtak. Sírja a házsongárdi temetőben található.

Művei szerkesztés

  • „A keresztény hittudomány összege az unitáriusok szerint” (latin nyelven megjelent 1787-ben), magyar fordítója Derzsi Károly és Albert János volt. A könyv magyar nyelven 1899-ben jelent meg Ferencz József előszavával.
  • Írt tankönyveket, gyászbeszédeket és imádságokat.
  • Imádságoskönyv (1749)
  • Summa universae theologiae secundum unitarios…
  • Beszéd Homoródszentmártoni Bíró Sámuel felett 1721-ben [2]

Pozsonyban

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

  1. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-7891B/s-A6233/szent-abrahami-lombard-mihaly-AD5E4/ Hozzáférés: 2021.01.18
  2. Szentábrahámi Lombárd Mihály: Beszéd homoródszentmártoni Bíró Sámuel felett 1721-ben – Fordította latinból és bevezetőjét írta Koncz József Különlenyomat, Irodalmi Értesítő Sr. 25, Keresztény Magvető XXXVIII. kötet Ajtay K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1902 15 – 37 oldalak A különlenyomat alapját képező eredeti kéziratot a Teleki Téka őrzi Marosvásárhelyen. A beszéd eredeti, latin szövege szerinti címének teljes fordítása (19.oldal): Az igazság származás-rendje és tulajdonsága előadva az igazság igen kedves barátjának, tekintetes homoródszentmártoni Bíró Sámuel urnak, ő császári királyi és katholikus felsége erdélyi fejedelmi legfelsőbb kormányszéke valóságos belső tanácsosának sat. temetésén 1721. február 23-án, Kiskenden, Brassóban, a Seuler nyomdán nyomtatta Helczdörffel Mihály 1721. esztendőben.