Szeretet (folyóirat)

folyóirat

A Szeretet havilap elsősorban az erdélyi magyar baptisták havilapja, de vannak magyarországi ill. amerikai olvasói, megrendelői is. Az újság a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének hivatalos kiadványa.

1920-1947 köztSzerkesztés

A romániai magyar baptista gyülekezetek lapja. Első száma, a Nagyszalontán, 1920. október 27-én megalakult Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének jóváhagyása alapján 1921. november 21-én jelent meg Nagyváradon, s első sorozatát, kisebb-nagyobb megszakításokkal, havonta folyamatosan megjelentették, egészen 1934-ig. Felelős szerkesztője és kiadója előbb Szabó Sándor, majd 1931-ig Darabont Gyula volt, akitől ifj. Bordás István vette át a lap szerkesztését. 1934-ben, amikor egyesült a két romániai magyar baptista szövetség, a lap folytatólag Igazság és Szeretet címmel jelent meg, fejlécében ekkor „a romániai magyar nyelvű baptisták hivatalos közlönye” állt, kiadóként „az Oradea-Bihor és Sălaj-i Baptista Hitközségek Szövetsége” szerepelt. Ugyancsak ifj. Bordás István szerkesztette, de mellette munkatársként szerepelt Bokor Barnabás, majd Varga Árpád, társszerkesztőként 1939-től, a lap 1940 áprilisában történt megszűnéséig Culmann Géza.

Ebben az időszakban igemagyarázatokat, bibliai tanításokat, az erdélyi magyar baptista gyülekezetek életének eseményeit tükröző híreket közölt, foglalkozott a gyermekek és az *ifjúság nevelésének kérdéseivel.

A második világháború alatt nem jelent meg, s azt követően is mindössze két körlevelet sikerült kiadnia: 1947-ben A Szeretet karácsonyi üzenete és A Szeretet pünkösdi üzenete címmel.

1989 utánSzerkesztés

A kommunista időszak (1948-1989) alatt beszüntették, és csak 1990 óta jelenik meg ismét kimaradás nélkül. Újraindítását 1990. január 3-án Kolozsváron megtartott lelkipásztori konferencián határozták el. A lap, új évfolyamszámozással, 1990 januárjában indult, felelős szerkesztője Vékás Zoltán, a szerkesztőbizottság tagjai: Bartha István, Borzási Gyula, Borzási István, Kiss László, Megyesi József és Molnár Jakab, szerkesztőségi titkár Antal Ferenc, 1993–98 között János Gabriella. 1992-től csak a felelős szerkesztő nevét tüntetik fel. Ezt a tisztet 2003-ig Vékás Zoltán töltötte be, azóta Vass Gergely. Szerkesztők: Szilágyi László és Antal Ferenc. Példányszáma újraindulásától fogva 4200.

Célkitűzése: összekötő kapocsként szolgálni a szétszórtan élő magyar baptista testvérek között, országhatároktól függetlenül, ápolni és mélyíteni a hívek Krisztusba vetett meggyőződését. Közöl teológiai jellegű írásokat, közleményeket, tudósításokat, híreket is a magyar baptista gyülekezetek életéből, valamint bibliai szellemiségű szépirodalmat (újraindulása óta közel 100 szerző, köztük ismert kortárs írók és költők: Ady Endre, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Wass Albert írásait).

A 'Szeretet' rovatai közül említést érdemel a nemrég bemerítkezőkről illetve elhunytakról szóló tudósítás, az aktuális eseményekről való beszámolók és különféle tanítások, prédikáció-vázlatok a Szövetséghez tartozó lelkipásztoroktól. Szerkesztése és nyomtatása Váradon történik.

A Szeretet szerkesztőségében készül 1991-től évente 7000 példányban a Bibliaolvasó vezérfonal és a Baptista falinaptár (ez utóbbi grafikai munkáit Megyesi József ny. lelkipásztor végzi).

Kiadásában jelent meg 1994-től évente A Szeretet naptára (2000 példány), továbbá Antal Ferenc Égő szövétnek (Nagyvárad, 1991) és Dénes Ferenc Ajkaimmal hirdetem (Nagyvárad, 1997) c. verskötete, valamint egy versantológia Élő kövek (Nagyvárad, 1991) címmel.

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés