Főmenü megnyitása

Javaslat arbitrációs bizottság felállításáraSzerkesztés

Ez a lap nem irányelvjavaslat, még csak nem is szavazás, pusztán előzetes véleményfelmérés.

BevezetőSzerkesztés

Az elmúlt napokban két komoly konfliktus is tetőzött a Wikipédiában, némileg egymásba gabalyodva, mindkettő egy-egy aktív szerkesztő kilépését eredményezve. Ez ismét ráirányította figyelmemet egy régóta létező problémakörre: a személyeskedések kezelésére, a blokkolási stratégiára és az adminisztrátorok hatáskörére. Először szeretném röviden vázolni, hogyan látom ezeket a kérdéseket.

A problémákSzerkesztés

A személyeskedéseket, mint közismert, a jelenlegi irányelveink tiltják. Kezelésükre a hatályos irányelvek gyors intézkedést tesznek lehetővé blokkolás formájában, az összes problémakör közül (a szerkesztési háborút leszámítva a maga 3VSZ-ével) talán a leggyorsabbat. (Gondoljunk csak arra, hogy egy véleménykérés vagy felhasználói szankció kiírása és végigvitele meddig tart – még a legjobb esetben is két-három hét, amíg a szavazás lefut.) Ennek ellenére (vagy éppen ezért?) mind a személyeskedések, mind kezelésük rengeteg (talán a legtöbb) konfliktus forrása.

Blokkolásra jelenleg az adminisztrátoroknak van lehetőségük bizonyos jól meghatározott helyzetekben, akkor viszont egyéni mérlegelés után. Ami nem látszik a többség számára, hogy a legtöbb olyan esetben, amikor egy adminisztrátor bizonytalan abban, hogy a többi admin egyetértene-e az intézkedésével, a blokkot konzultáció előzi meg (legtöbbször Skype-on vagy valami hasonló üzenetküldő csatornán) – következkésképpen egy blokk szinte kivétel nélkül több (ha nem is az összes) adminisztrátor támogatását élvezi. Ennek ellenére számos panasz érkezik adminisztrátori önkényről (nem kizárólag, mégis a legtöbb esetben a sértettől), és rendszeresen megkérdőjelezik az ilyen döntéseket.

Ami számomra adminisztrátorként még szembetűnőbb, hogy a fenti lehetőség miatt többen úgy tekintenek az adminisztrátorokra, mint akiknek kötelessége megvédeni mindenkit (de legfőképpen magát a panaszost) a nemtelen támadásoktól, méghozzá teljesen maguktól, kérés nélkül. Magyarul létezik egy kimondatlan elvárás többek részéről, hogy az adminisztrátor éjjel-nappal figyelje a teljes Wikipédiát, minden szerkesztő közreműködését, és amint valami csúnyaságot tapasztal, azonnal (lehetőleg még abban a percben) lépjen közbe. Ezen elvárás folyománya, hogyha egy ilyen közbelépés elmarad, annak természetesen csakis részrehajlás és égbekiáltó igazságtalanság lehet az oka, az adminisztrátor „monnyon le”. (Ld. még „admin-mítosz”. A megfogalmazás sarkított és nem egyetlen ember véleményén alapul, ha valaki magára esetleg ismerne a „többekben”, kérem, ne kezdjen zúgolódni, hogy ő nem így és nem ezt mondta – direkt nem mondtam neveket.)

Javaslat a problémák kezeléséreSzerkesztés

A személyeskedés véleményem szerint kétféleképpen kezelhető:

 1. Lemondunk arról, hogy szankcionáljuk őket. Egyrészt ehhez számos irányelvet kellene módosítani, másrészt számomra ez a megoldás elfogadhatatlan – nem kívánok olyan közösségben dolgozni, pláne nem adminisztrátorként, ahol korlátlanul szabad anyázni. Ha a közösség így dönt, elfogadom, de köszönöm, nem kérek belőle.
 2. Maradunk a mostani variációnál: nem engedjük a személyeskedést, és különböző szankciókkal fellépünk ellene, a lehető leghatékonyabban és leggyorsabban. A fellépés módján azonban lehet változtatni.

Az ezzel összefüggő másik problémához vizsgáljuk meg, az adminisztrátorok tevékenysége mit ölel fel:

 1. Karbantartói munkák (lapok törlése, szavazatok lezárása, lapvédelem, védett lapok szerkesztése).
 2. Anonim vandálok és problémás névválasztású frissen regisztráltak blokkolása.
 3. Regisztrált szerkesztők blokkolása személyeskedés vagy szerkesztési háború esetén.

Az első körbe tartozó tevékenységek kis felelősségű, valódi döntést ritkán kívánó feladatok, nem okoznak komoly stresszt, hosszú ideig (évekig) elláthatók megszakítás nélkül – semmi okát nem látom, hogy miért ne adhatnánk a mostaninál sokkal több aktív szerkesztő kezébe ilyen jogosultságokat.

A második már kicsit problémásabb, a felhasználói névválasztas miatti blokkolásokból már adódtak viták. Viszont vitathatatlanul a harmadik feladatkör a legnehezebb, legvitatottabb és egyben a legstresszesebb is. A helyzetet súlyosbítja, hogy egy adminisztrátor, ha felkérik egy vitában véleménynyilvánításra vagy közbelépésre, kvázi „munkaköri kötelességből” adódóan nem utasíthatja el. Ezt a terhet hosszabb távon különösen nehéz elviselni, ráadásul az adminisztrátornak kevésbé marad másra ideje és kedve, ezt saját bőrömön tapasztalom.

Mindezen problémák kezelése érdekében javaslom, hogy az első feladatkört válasszuk szét a másodiktól és a harmadiktól. Az adminisztrátorok maradjanak valóban karbantartók, körüket nyugodtan kibővíthetjük, feladatuk az első pontra korlátozódna, megválasztásuk a mostanihoz hasonlóan határozatlan időre szólna. A második két feladatcsoportra azonban javaslom egy arbitrációs bizottság felállítását. Ilyen javaslat már volt és elvetettük (végül magam is azok pártjára álltam, akik szerint felesleges), most azonban egy újabb szempontot szeretnék az akkor ellenzők figyelmébe ajánlani, ld. alább. (Megjegyzés: technikailag ugyan – egyelőre – nincs lehetőség a két jogkör szétválasztására, ez azonban aligha lehet akadály; vegyük észre, ez nem technikai kérdés.)

A bizottságrólSzerkesztés

Javaslatom szerint háromfős bizottságot kellene felállítani, amely minden elfajuló vitában dönthetne (személyeskedés, „véleményterror”, szerkesztési háború, stb.) bárki megkeresése esetén. A döntés mikéntjét persze részletesen szabályozni kellene (egyhangú vagy sima többsségi, lehetséges szankciók stb.), a lényeg, hogy gyors legyen (az érintettek meghallgatása után max. 48 órán belül).

Tagjainak megválasztása határozott időre szólna – mondjuk három hónapra, rotáltan, azaz minden hónapban egy tag cserélődne. Ennek egyik előnye, hogy legitimációjuk erősebb lenne a mostani adminisztrátorokénál, mert frissebb lenne, és mert kifejezetten erre a feladatkörre vonatkozna, másik előnye a tagok pihenésének lehetővé tétele.

Fontosnak tartom, hogy a bizottságról megalkotandó irányelv gondoskodjon a tagok védelméről. Mondja ki például, hogy a döntések jogerősek, azaz megfellebbezhetetlenek. Vagy azt, hogy a tagokat döntésükért nem szabad támadni (ilyen támadás eshetne különösen szigorú elbírálás alá), és pontosan szabályozza, hogy milyen módon vonhatók felelősségre. Lehetne, hogy semmilyen módon: ha egyszer megválasztottunk valakit, annak a a három hónap alatt hozott döntéseit elfogadjuk. Vagy lehetne egy nagyon konkrét visszahívási eljárás, mondjuk legfeljebb havonta egyszer, legalább X szerkesztő aláírásával. A részletek kidolgozandók, a lényeg, hogy a tagoknak ne kelljen állandóan, lépten-nyomon magukat is védeni, miközben másokat védenek. (Lehetne pl. egy negyedik póttag azokra az esetekre, amikor a bizottság egyik tagja elsődlegesen érintett a vitában.)

A bizottság felállításáról szóló korábbi vitákban a nagyobb legitimáció sokszor elhangzott érvként, a tagok védelme azonban nem. Ez az az új szempont, amit a korábbi ellenzők figyelmébe ajánlok.

VéleménykérésSzerkesztés

Szeretném elég gyorsan felmérni, hogy mi a közösség véleménye egy ilyen bizottság felállításáról. Nyilván sok részlet hiányzik még, most azonban szeretnék képet kapni arról, hogy hányan vannak, akik szerint szükség van valami ilyesmire vagy legalábbis nem ártana, ha lenne, és hányan azok, akik szerint felesleges, esetleg kifejezetten káros, időpazarló stb. Éppen ezért a véleményt jelző aláírásokat kérem, hogy az alábbi négy szakasz egyikébe tegyétek. A vélemények részletezéséhez használjátok a vitalapot.

Korábban gyakori és erős ellenérv volt, hogy még ha el is fogadnánk egy ilyen irányelvet, nem lenne elég ember a bizottság feltöltéséhez. Ezért egyúttal azt is szeretném felmérni, hogy ha valóban belevágnánk, akkor ki lenne az, aki a fenti (vagy azokhoz nagyon hasonló, persze részletezett) feltételek mellett helyet vállalna a bizottságban. Aki úgy gondolja, hogy igen, kérem, jelezze aláírásával az erre szolgáló szakaszban.

Végezetül még egy személyes megjegyzés: természetesen elfogadom, ha a közösség szerint a felvetésem nem időszerű, és minden maradjon úgy, ahogy van. Ez esetben azonban kezdeményezni fogok egy bizalmi szavazást a saját adminisztrátori pozícióm megerősítésére, ugyanis tapasztaltam, hogy vannak néhányan, akik másképp gondolkodnak a feladataimról, mint én, és elbizonytalanodtam, hogy melyikünk mögött áll a túlnyomó többség. Itt le fogom írni, hogy mit tartok feladatomnak, és kerni fogom, hogy erősítsetek meg benne, vagy mondjatok rá nemet.

Köszönöm.

A javaslatot teljes mértékben támogatni tudnámSzerkesztés

Data Destroyer 2006. május 12., 11:29 (CEST)
Csanády 2006. május 12., 13:12 (CEST)

A javaslatot kisebb változtatásokkal támogatni tudnámSzerkesztés

Fontosnak tartom, hogy a bizottságról megalkotandó irányelv gondoskodjon a tagok védelméről. Mondja ki például, hogy a döntések jogerősek, azaz megfellebbezhetetlenek. Vagy azt, hogy a tagokat döntésükért nem szabad támadni (ilyen támadás eshetne különösen szigorú elbírálás alá), és pontosan szabályozza, hogy milyen módon vonhatók felelősségre.
ezt a szakaszt megkérdőjelezhetőnek tartom. amit az arbcom kimond, az szent, és utána nincs apelláta? nekem ez több ok miatt sem tetszik (de pl. olyan higgadt szerkesztők is kifejezték kételkedésüket, mint emlékeim szerint, Godson - szóljon, ha rosszul emlékszem. egyrészt, attól is függ, kik lesznek az arbcom tagjai. gondolom, az arbcom nem a vandálok ellen fog eljárni (mint pl. IGe), hanem olyan kérdésekben, amik az egész közösséget osztják meg. ha ez így van, akkor talán úgy kellene csinálni, hogy az arbcom hoz egy ítéletet, de ezt a közösségnek 2/3 többséggel jóvá kell hagynia. vagy ilyesmi. gondolom, ennyire még nincs kidolgozva. Gubb     2006. május 12., 15:32 (CEST)


Háromtagú bizottság esetén mindegy :-))). Én preferálnám a 2/3-ot, ha több mint 3 tag lesz.

További elképzeléseim:

 1. Karbantartói munkák (lapok törlése, szavazatok lezárása, lapvédelem, védett lapok szerkesztése). ADMIN.
  1. Anonim vandálok blokkolása ADMIN
  2. és problémás névválasztású frissen regisztráltak blokkolása ARBCOM.
 2. Regisztrált szerkesztők blokkolása személyeskedés vagy szerkesztési háború esetén. ARBCOM, illetve ADMIN is, de akkor legalább öt szerkesztő jóváhagyásával(?ezen még gondolkodom)?, és/vagy egyszeri figyelmeztetés után. Gubb     2006. május 12., 15:37 (CEST)
Szerintem egy hónap rotáció legyen, viszont bizonyos időtartam után lehessen ugyanazon embereket jelölni. --NZs 2006. május 12., 16:56 (CEST)

A javaslatot csak lényeges változtatásokkal tudnám támogatniSzerkesztés

Ne lehessen visszahívni egy tagot sem. Ha már ekkora bizalmat kap valaki, akkor nyugodt lehessen, hogy döntése szent. Olyan lenne ez a visszahívásos dolog, mint a házasági szerződés, ami sztem alapvetően az egésznek a lényegét törli el, a bizalmat. Egyébként teljes mértékben egyetértek. NCurse üzenet 2006. május 12., 14:50 (CEST)
Elég legyen egyhangú többség a döntéshez. A rotáció jó ötlet. NCurse üzenet 2006. május 12., 15:22 (CEST)

Támogatom NCurse indítványát. Adam78 2006. május 12., 16:41 (CEST)


Ennek ellenére számos panasz érkezik adminisztrátori önkényről (nem kizárólag, mégis a legtöbb esetben a sértettől), és rendszeresen megkérdőjelezik az ilyen döntéseket.

Ezt az ArbCom nem oldja meg, akár 3-tagú, akár 6. Aki látja mi folyik az ArbCom körül az EnWikiben, azt tudja ezt.

a tagokat döntésükért nem szabad támadni ez teljesen irreális ismerve az online közösségek működését.

Nagyon jó DHanak fenti meglátása arról, mennyire különböznek az adminisztrátori elvárások és az, hogyan értelmezik az adminisztrátorok a saját szerepüket.

Elmondom, hogy én mikor látnám értelmét ennek a dolognak. Szerintem megfigyelhető, hogy nagyon durva személyes támadás viszonylag kevés van, hiszen tudják a szerkesztők, hogy ilyesmiért blokk jár. Van akinek így sincs elég önkontrollja, de nem jellemző a durva fórumos anyázás.

Ennél sokkal nagyobb probléma a 'szürkezóna'. Olyan "víz alatti" rugdosás, zaklatás, odaszúrkálás, kiszólás, amiről azok, akik ismerik az érintetteket, tudják, hogy ad hominem, de mégsem olyan egyértelmű, mint a "kapd be", vagy a "kurvaanyád". Legegyszerűbb módja ennek átkonvertálni a mondatot olyan formába, hogy a konkrét személy helyett "egyesek" szerepeljen a mondatban. Minden érintett tudja majd, kiről van szó, ha rákérdeznek, az így "kódoltan" odavagdosó szerkesztő természetesen tagad, illetve kibújik, ugyanakkor ugyanolyan sértő és frusztráló, mintha odaírta volna, hogy Pisti.

Szerintem a legutóbbi konfliktusok arról szóltak, hogy az ilyen szürkezónás kiszólások szépen fokozták a feszültséget, aztán az érintettek elvesztették az önkonttroljukat és akkor a felszínre tört a dolog.

Az én véleményem az, hogy a kurvaanyázásért blokkolható lehessen akárki rövidebb időre, bármelyik admin által. Az ilyeneket gyorsan és hatékonyan meg kell állítani, akkor is, ha csak 1 admin van ébren. 2 esetben látok okot arra, hogy ennél komolyabb eljárás kelljen:

 1. ha egy szerkesztő viselkedése hosszabb távon sem változik meg (pl. rendszeresen belefut 3VSZ-be vagy más jellegű blokkba)
 2. a fent említett "szürkezóna", a szerkesztő még épp a blokkolható tevékenységek határán marad, vagy legalábbis nehezen eldönthető egyértelműen, hogy blokkolandó-e (pl rendszeres ad hominemek virágnyelven), de ha áttekintjük teljes egészében a dolgot, akkor már látszik hogy itt egy tendenciáról van szó és valamit lépni kell, mert a Wikipédiának kárt okoz, amit csinál. Lásd pl. en:Wikipedia:Harassment, vagy spammelés, vagy valami más tevékenység, amit többen kifogásolnak.

Vegyük észre, hogy azok, akik a en:WP:AN/I-t követik valamelyest, látják, hogy az EnWikiben tendencia, hogy a fenti dolgokat is egyre inkább saját hatáskörben végzik az adminok ("community block" "harassment"-ért pl.).

Igazából illúziónak tartom, hogy elkerülhető az, hogy a döntést meghozókat támadják. Minden, amit az online közösségekről tudok, ellentmond ennek. Egyetlen okból látnám értelmét, az pedig az, hogy a WP:VK és a WP:FK eljárásoknál gyorsabban, kisebb energiaigénnyel zajlana le. De igazából szívesebben látnám, hogy azokat használjuk "light"-osabb formában, tehát nem 3 hétig, hanem 24 óráig gyűjtjük az anyagot pl.

És a legfőbb kifogásom: ha és amennyiben van legalább három ember, akikben a közösség annyira megbízik, hogy fellebbezési lehetőség nélkül elfogadják a döntésüket és ezek a köztiszteletnek örvendő emberek hajlandóak a vitás eseteket kivizsgálni és abban véleményt mondani, akkor ne akkor mondjanak véleményt, mikor már kiborult a bili, hanem lépjenek fel, mielőtt elmérgesül, eldurvul a helyzet.

-- nyenyec  2006. május 12., 17:01 (CEST)

Nagyjából és egészében Nyenyeccel értek egyet. A Wikipédia – normális. Viszont a Wikipédia természetéből fakadóan olykor fel-felbukkan egy-egy nem normális szerkesztő, vagy/és egyeseken olykor kitör az abnormalitás. Vannak eszközeink a támadó, eldurvuló hangok csillapítására, ha kell, elfojtására. Nem kéne a bürokráciát növelni, inkább a józan eszünket, a való világban meglévő normáinkat kellene a virtuális világban is alkalmazni. Nem az a problémánk, hogy megtámadnak, megsértenek valakit. Ezt tudjuk kezelni. Vegyük észre: a probléma a sértett oldalon van. A visszavágási kényszer még csak hagyján. A sértettség, pláne, ha végleges, az igazi nagy baj. Mondom a magamét két nap óta: a nagy baj az, ha értékes szerkesztőtársaink bedobják a törülközőt. Az ő visszahozásukra nemigen vannak eszközeink. Blokkolni, kizárni viszont tudunk. OsvátA. 2006. május 12., 17:48 (CEST)


Meg is lettem idézve Gubbubu által, meg a saját gondolataim is hasonló gondok körül kószálnak, úgyhogy mondom:

"...vannak nehezebb esetek, amikor valaki jó munkát végez, mégis seggfej más szempontból, és a közösségnek kell döntenie felette hosszadalmas, lassú folyamat során..." (J.Wales, Magyar Narancs)

Nagyon egészségtelen lenne, ha bárki (steward alatt) szerkesztő-admin konfliktusokat hivatalból felülbírálhatna. A „békebíróságnak” (legyen akárhány fős) csak azonos szintek közötti konfliktusok kezelésére szabadna megbízást adni, alapvetően szerkesztő-szerkesztő, esetleg(?) admin-admin feszültségek feltárására és oldására. És akkor sem annyira igazságosztó, hanem sokkal inkább tényfeltáró és csitító jelleggel. A sokmenetes zűrökre ritkán jellemző, hogy az egyik fél mindvégig makulátlan, és csakis a másik fél szívós aknamunkája lenne minden elfajulás egyedüli oka.

A „testületet” nem időszakra, hanem esetről esetre kellene „szolgálatba helyezni”. Lenne egy nagyobb (6-tól akárhány) fős „pool”, amibe a feladatot felvállaló és a köz meggyőző hányada által is megtámogatott „önjelölt-választott bölcsek” kerülnének (határozatlan időre, de gyakorlatilag „wikihosssziglan”), és ahonnan esetről-esetre, az éppen aktuális konfliktus kezelésére alkalmilag állna össze egy-egy háromfős „tanács”. A „véneknek” semmiféle külön jogköre nem lenne azon túl, hogy a „ne személyeskedj!” irányelv alól az adott ügy rendezése érdekében bizonyos felmentést kapnak. Keményebben kérdezhetnek, nyomatékosan és kevés kitérővel illik nekik válaszolni, és a szokottnál szívóskodóbb jelleggel kérhetik a részletes indoklásokat, beszámolókat. És nem hoznak határozatot vagy ítéletet, csupán közzéteszik, hogy ebben az ügyben ezt állapítottuk meg, és ez a véleményünk róla. A módi „hajtóerejét” a wikinyilvánosság előtti kvázi-kötelező megjelenés és az elkövetett dolgok felvállalásának kényszere biztosítaná. Pont azért kellene a „tanács” létszámánál jóval több potenciális tag, hogy az esetlegesen mégsem túl szerencsésen megválasztottakat egyszerűen hanyagolni lehessen, amíg rá nem jönnek, hogy őket vajon miért nem foglalkoztatják annyit. Ha beindulna a rendszer, várhatóan spontán kialakulna az a gyakorlat is, amit Nyenyec kivastagított: a köztiszteletben álló emberek egyedül is bizonyára előbb, bátrabban és határozottabban szólnának bele bajmegelőző szándékkal egy-egy fölcsattanó vitába, ha ez a köztisztelet nyilvános eljárással is ki lenne mondva róluk. Lényeges még az összeférhetetlenség (nem lehet senki egyidejűleg admin és békebíró is), és lényeges szelep lenne, ha a megválasztottak teljes egyetértéssel fölszólíthatnának bárkit saját körükből, hogy ideje lenne lemondani a megbízásról. No:itt egy vélemény meg egy vázlatos „SZMSZ”, minden hasznosíthatónak látszó elemét bárhová fölajánlom:-) A többi meg mehet a süllyesztőbe, hiszen ez itt nem szócikk...--Godson 2006. május 12., 20:20 (CEST)

Szerintem "békéltető bizottságnak" kellene hívni, mivel célja a két szerkesztő közötti béke helyreállítása (legalábbis, ennek megkísérlése). Mindenképpen 3 tagból kellene állnia, azért, hogy szótöbbséggel tehessen jelentést a Wiki nyilvánosságának". A jelentés 2 igen szavazattal megtehető.
Ugyanis az eljárásnak (a vitának) nem a Wiki nyilvános oldalain kellene folynia, éppen az a cél, hogy ne töltsük sérelmekkel a névteret.
Az ügy bizalmi jellegű, tehát a 3 tag a következő módon állhatna össze:
  • Lenne egy "törzsnévsor", a lehetséges elnökre, akit a két fél egyaránt elfogad
   • A két fél egy-egy partnert kérhetne fel saját választása szerint, a szavazásra jogosult Wikipédistákból (így elkerülhető, hogy ad hoc támogatók lépjenek be, akár csak ezért, a Wikibe).
   • A békéltetés e-mailen folyna
   • A békéltetés jelentés nélkül fejeződne be, ha mindkét fél ezt kéri. Ebben az esetben viszont a témában további vita a Wiki lapjain nem folyhatna, blokk (törlés) szankciójával.
   • Az eljárási szabályokat minimalizálni kellene, a lényeg, hogy mindkét fél " kibeszélhesse" magát, olyan személyek előtt, legalább két olyan személy előtt, akinek a véleményére ad.
    • Fontos eljárási szabály lenne, hogy a békéltető bizottság jogot kapna annak megítélésére, hogy a személyes problémákon túl van-e olyan kérdés, ami a Wiki közösségét illeti, és segítene (a jelentésben) ennek a kérdésnek a feltárásában). (pl. a konkrét balhé mögött az NPOV szabályok alkalmazásának a kérdését sejtem, különös tekintettel egyes szerkesztők pártpreferenciáira). Mit gondoltok erről?--Linkoman 2006. május 12., 21:24 (CEST)

Szépen alakul ez. Terveztem, hogy részletesen is összeszedem, miért szignáltam a jelentősebb változtatások közé, de ezen az oldalon gyakorlatilag ez megtörtént. Javaslatban megérkezett és mellszélességgel támogatom: 1) az admin nagyobb támogatást kapjon az egyes döntéseinek végrehajtásához, azokat bátrabban hozza meg; 2) állandó "vének tanácsa" helyett választott "békéltető bizottság", még a tagok megválasztása is leírásra került (egy közösen elfogadott elnök valamint egy-egy választott képviselő), fontos szempont még, hogy a három résztvevő elvállalja a feladatot abban a bizonyos felállásban, magyarul, hajlandő legyen együtt bizottságosdizni a többiekkel; 3) ne legyen jelentés, a bizottság saját munkáját befejezettnek nyilvánítja, ha a két kakaskodó fél szimbolikusan kezet fogott egymással, és megbíz maga közül egyet a kiegyezett felek további tevékenységének figyelemmel kísérésével, rosszalkodás esetén megy a blokk; végül 4) tanulságok levonása, és esetleges irányelv módosítására teendő javaslat elkészítése. Mindez rengeteg koordinációval, Wikin kívül, mert az ilyen eljárások nyilvánosan eredménytelenek szoktak lenni.

Nem láttam arra való javaslatot, hogy mi legyen az esetleges hóhérral, azzal a szerencsétlen adminnal, aki a bizottság esetleges döntését végrehajtani kényszerül, vagyis aki a békéltetés eredménytelensége és a "bűnös" egyértelmű megállapítása után a blokk intézményét implementálni kényszerül. Ez az admin a továbbiakban nagyobb valószjnüséggel lesz kitéve egy kis anyázásnak, mint a többi, hiszen a jó elme hamar felejt. Rövid idő elteltével a bizottságosdi elfelejtődik és csak annyi marad, hogy "az a szemét Pisti leblokkolt". Javasolom: az ilyen esetleges döntést végrehajtó admin emelhesse meg ingerküszöbét, és a blokk lejárta után egy meghatározott ideig élvezzen teljes védelmet a delikvenssel szemben. A többiek is kötelező jelleggel figyeljenek erre, a tárgyalt ügyet nem lehet többé felhozni. Ha valaki bármilyen formában felhozza az adminnal szemben, szemtám, azonnal.

A pool létrehozása jó ötletnek tűnik, de csak akkor támogatom, ha Godson "érzelgőssége" arról, hogy a mellőzött tag "majdcsak rájön..." kikerül innen. Itt nincs helye ilyesminek. Azokat válogassuk be, akiknek az eddigi munkásságát ismerve úgy gondoljuk, hogy pozitívan járulhatnak majd hozzá egyes esetek megoldásához. Nem biztos, hogy minden tag minden feladatra egyformán lesz alkalmas, de válogatásnak kell garanciát biztosítani arra, hogy jóképességű (jóképességű?), aktív, a dolgokat megítélésünk szerint általában jól értékelő szerkesztők kerüljenek oda. Mindenki hibázhat, de ha ebben a csapatban valaki folyamatosan ballal lép, tisztelettel, sértésmentesen fel kell kérni a nevének eltávolítására (Add be a lemondásod!), és az erre felkért azt haladéktalanul megcsinálja. Sértődésmentesen.

Végül: admin ne lehessen a bizottságban. Finomítanám: admin ne tölthesse be az elnök szerepét, de adjuk meg minden szerkesztőnek azt a lehetőséget, hogy az általa választott képviselő az legyen, akit ő akar választani. Ha valaki történetesen pont egy adminban bízik meg legjobban, rúla hiszi el, hogy érdekeit legjobban fogja képviselni, akkor ezt a lehetőséget ne zárjuk ki.--Burumbátor 2006. május 13., 06:31 (CEST)

Legyen. Mellette vagyok. NCurse üzenet 2006. május 13., 08:28 (CEST)

Ez valóban érdekes elképzelés. (A végrehajtó admin külön védelmét nem érzem annyira fontosnak, ennyit ki kell tudnia bírni.) --DHanak :-V 2006. május 13., 12:12 (CEST)

Nem tudnám támogatniSzerkesztés

Határozottan ellenzem, Burumbátor-t a bizotságban. Indok: Nem olyan rég maradással szavazott egy olyan cikk mellett amely nemcsak, hogy több ponton sérti a wikipédia szabályait, de ellenőrizhetetlen, valótlan állításokat tartalmazó öncikk. Hogyan tudnék megbízni valakiben, aki nem tartja be az alapvető szabályokat sem???--Immanuel 2007. május 15., 09:38 (CEST)

Nekem nem lenne kifogásom Burum ellen. Azt viszont mindenképp fontosnak tartanám, hogy legalább egy admin legyen az arbcom tagjai közt, hogy azért az adminok is képviselve legyenek. Data Destroyer 2007. május 15., 09:44 (CEST)
re Immanuel: a vitában szinte minden admin részt vett, köztük a sztáradminok is. Egy sem törölte a "több ponton sérti a wikipédia szabályait, de ellenőrizhetetlen, valótlan állításokat tartalmazó öncikk"-et. Ebben, ugye, azért még egyetértünk? --Burumbátor Szellemszoba 2007. június 9., 17:23 (CEST)

Ha felállna egy ilyen bizottság, vállalnék benne helyetSzerkesztés

 • --Burumbátor 2006. május 12., 13:53 (CEST)
 • NCurse üzenet 2006. május 12., 14:50 (CEST)
 • hosszabb itt töltött idő után --Godson 2006. május 12., 20:20 (CEST)