Karakutty, az Egy Igaz Isten SzentwebhelyeSzerkesztés

A szerkesztő nyilatkozata: Ez a szakasz egy őrült ateista próféta nézeteit akarja kifigurázni. A nevét nem írom ide, minek reklámozzuk, de - még ha hihetetlen is - nemcsak ő létezik, mint személy, de az alábbi párbeszédek is ténylegesen lezajlódtak az Index ill. Origó fórumain.

Gógyító hamis próféta könyveSzerkesztés

Lábjegyzetem, (OA.): a pédoksz (?) nem vallás, csak monománia. Ld.: ott. A vallásokban van rendszer, belső logika, hit a transzcendensben, helyesírás ..., stb.

Osvát András, médiaszemélyiség.

„A vallás a lelki megbetegedések egy fajtája.”

Benito Mussolini, olasz államférfi (diktátor)

203. vers, Gyógyító álpróféta verse
Az én vallásom nem kősziklán, ami idővel néhány ezer év elteltével azért elporlik, hanem magnézium-titán özvözeten fejszik, ami időtállóbb.
204. vers, Karakutty az Egy Igaz Isten verse
Meddig visejem még setétségedet, ó hitvány és nyomorult ember, ki magadat akarád felemelni, holott vak vagy és nincstelen, szádból méreg folyik és elmédben viperák ütöttek tanyát.
Nem vagy-é képes megérteni ha képekben szólok hozzád!? Mutatám néked a valót, és te nem látád, mert ostobaságodban a nem látád, hogy a képes beszédnek nem ama képek hordozzák jelentését, hanem csak jelek és viszonyok azok, melyeknek mögötte világít az értelem.
Így ha az igazság forrásáról szólok, te azt hiszed, hogy kannával kell abból merítened!?
Az ostobaság kovásza dagad, de a te ostobaságodad a világtalan is felismeri.
205. vers (miaszösz próféta verse)
Ó, ti sötétségben kóválygó szerencsétlenek, különösen te, karakutty, ki istennek hiszed magad balgaságodban, mennyire sajnállak benneteket! Hamis próféták által beszennyezett lelketek sohasem fog eljutni a mennyek országába, ami a fény maga, ott fogtok senyvedni a poklok poklában, forró bugyrokban jajgattok majd, kénköves istennyila fogja bökdörészni rozzant testeteket, hogy fogtok sírni utánam, ki maga vagyok az izé, mindenki felett álló és legfenségesebb ledéristennő, Miaszösz, aki van!
(Hogy képzelheti valaki, hogy karakutty névvel istenségre pályázhat? Hogy lehetne ilyen hülye neve egy istennek?? Amatőr.)
239. vers. Myotis próféta verse.
Sajnos Gábor távollétében egyre múlik a hatás. A legrekeszizomszaggatóbb görcsöket mindig a friss reakciói váltják ki. A spontán marhaság.
412. vers. Myotis próféta intelmeiből.
Gábor, Gábor!Látod, most megint nyilvánvalóvá tetted, hogy a nőkkel való tapasztalatod kimerül a 2D-s hölgyek bámulásában és raktározásában. :DDIlyen otromba tahó még akkor sem lehetsz, ha lányos zavarodban azt sem tudod, miket írj össze! Méghogy Freud! (Már le tudod írni a nevét? Brávó!)Gabesz, megint fel kell hívjam a figyelmedet arra a szakadékra, amely közted és az emberi értelem között húzódik. Próbálj már kicsit felnőni, Gabi! Életed végéig a fórumok arctalan és jellemtelen sunnyogója akarsz maradni?Lépj ki a való világba, Gabi! Próbálj meg jóviszonyt kialakítani az emberekkel! De ne azzal kezdd, hogy csak neked van igazad, mert már a pédox honlapon megírtad előzőleg, hogy csak neked lehet. Nem, Gabi, az ilyen embert senki sem veszi komolyan. Még akkor sem, ha kitartóan hülye.Próbálj gondokodni! Légy már végre őszinte magadhoz! Egy egyszerű, jellemtelen ember vagy kisebbségi komlpexusokkal. Ha ezt belátod, akkor nyitva áll az út a megjobbolás felé. Még lehet belőled jellemes és pszichológiai értelemben egészséges ember is. És akkor talán majd a 3D-s hölgyek körében is lesz esélyed.Sok sikert!
413. vers. Myotis próféta intelmeiből.
Jajj, Gabi, olyan vicces egy ember vagy te! :DAkinek tudsz válaszolni egy fél mondtatot, azoknak válaszolsz, akiknek nem tudsz válaszolni, azokat "ignorálod". :DEz aztán a taktika!

Laniás (latinosan Lániusz) próféta könyveSzerkesztés

362. vers, Dumuzi próféta verse:
Az a legjobb mikor ivangábor magával vitázgat! Szórakoztató!
363. vers, Lanius próféta verse:
És még ő beszél a vallásosok skizofréniájáról. Akkor ő mi, polifrén?
Multifrén?
366. vers, Myotis próféta verse:
Inkább monofrén vagy egofrén... :D
Esetleg refrén, merthogy rengeteget ismétel... :DDD

Karakutty könyveSzerkesztés

213. vers. Karakutty az Egy Igaz isten verse, melyben óva minden jótét lelket ama Gyógyító hamis prófétától és annak fertelmes sorsát jövendöli iszonyú szavakkal
Olcsó frázisiddal akarod-é mindenható arcát megfeketíteni!? Ám üres szavaid a te lelked sivatagából fúvó terméketlen szelek, és a te eszetlenséged tőrbe ejt téged, így akarád felemelni magad, nagy hiábavalóságodban.
Ámde lépted nyomorúságba vezet, lábaid pusztulásba visznek, hol megvetettség és gúny a te részed, porban fetrengve sziszegsz mint a kígyó, kinek fejére tapostak. Nyugalmad nem lészen, és kezeid saját falaidat döntik romba.
És meg nem ijednek sem önnön butaságuktól, sem gyarlóságuktól, hogy a nyelvet, melyen anyjuk őket nevelé, teljességel nem bírák, és nagy rút hibákat ejtének annak nemes testén, égetvén arcukat koksszá és briketté.
A világ neveti a majmot, ki ily nyilván űz csúfot magából, az ostoba plagizátort, hogy magát nyíltan megalázza. Karakutty az isten, az egyetlen valóság, de az epigon ezt fel nem ismeré. Vesztegel önnön sarában dagonyázva, mígnem élete véget ér, és alászáll a sírba mindörökké.
Szemeivel néz, de nem lát vala a balga, s a néki mondottakat meg nem érté.
A szó, miket kijelentek, igazság az, s nem átok. Mert nem gyönyörködöm a pusztulásban, de a bűn nem marad büntetlenül!
270-280. versek Karakutty az Egy Igaz isten végtelen kegyelméről
Zsebördög próféta: Ám az bukott próféta nem tanulván az nagy farbarúgásból, tovább káromolta vala istenét...
Data Destroyer próféta: ...aki őt sújtá elméjének szilánkokra hasításával, hogy egymással zagyván társalkodjanak vala. Az origó jámbor népe pedig ezen felette vigadozá vala.
Zsebördög próféta: Ó, igazságos és kegyelmes a mi urunk!
Data Destroyer próféta Bölcsessége határtalan, kegyessége végtelen, glóriája fényes!
Zsebördög próféta: Végtelen kegyességét mutatja, hogy még bukott prófétájának is megkegyelmezett! Határtalan az ő bölcsessége!
Data Destroyer próféta: Viszont megverte a netmazochizmus rút betegségével, s arra ítélte, hogy csak és kizárólag monoorgia legyen az ő egyetlen ocsmány öröme.
Zsebördög próféta: Prófétája nem csak a netmazochizmusban, hanem kóros látogatószámlálási kényszerben is szenved. Ám urunk bölcsességét és kegyelmét mutatja, hogy elveihez hűen nem büntet, hisz a Bukott ezekben örömét leli! Karakutty ugyanúgy szereti őt, mint bármelyikünket, hisz boldogságot adott neki még e szörnyű kórral is.
Data Destroyer próféta: Sőt, megáldotta az együgyűség áldásával, így elérte, hogy szegénynek e szörnyű kór egyben az egyetlen boldogsága is.
Zsebördög próféta: És az együgyűségben megkapta a kegyelmet is, hogy saját lelkének sivársága ne okozzon neki fájdalmat és szomorúságot. A mi urunk a legnyomorultabbnak a legnagyobb kegyet adta! Áldott legyen neve!!
Data Destroyer próféta: Megáldotta ő az ég madarait a repülés gyönyörűséges képességével, a víz halait az úszás mesterségével, levitézlett prófétáját pedig önnön balgaságának örömteli elviselésével. Halleluja!
Zsebördög próféta: Könyörögve kérünk urunk, szállj le közénk ismét az origóra! Együgyű prófétád újabb és újabb tévutakra téved, ne hagyd őt végleg a homályba veszni!
Nem ismervén lehetetlent, Karakutty bármikor meg tudná tisztítani setét lelkét a Bukottnak. Ám Karakutty kegyelmes, és látá, hogy az origó népének nagy mulatságára van ez az együgyűség. És látá, hogy ez jó.
Mert a mi urunk tudja, hogy bohócnak születni kell. S világrajövetelekor a Bukott kicsiny, elcsökevényesedett tudatába írta Karakutty a küldetést: menj, és vigyél vidámságot a fórumozók mindennapjaiba. És prófétája a parancsot követvén engedelmeskedett.
És ada néki mindehhez hatalmas küldetéstudatot, hogy feladatát komolyan véve, hitelesen légyen féleszű.
Gubbubu próféta: Ámen.

Sandro33 próféta könyveSzerkesztés

Wikipédistaként szeretnék pár szót szólni, hogy mindenki tisztában legyen a teljes igazsággal. Iván Gábor (IGe) a Wikipédia-beli tevékenységével eddig szinte csak gondokat okozott. Nem írt egyetlen elfogadható hosszú és tartalmú szócikket sem, a semleges nézőpont irányelvének felrúgásával csak a saját szemszögéből ír, mindenféle kritikát elutasít, más szerkesztők kéréseire nem válaszol, az összes lehetséges írott és íratlan normát megszegi. Az adminisztrátorok nagyon elnézőek vele, eddig csak kétszer tiltották ki egy napra, ezeket is megszegte, akár egy évre is el lehetne tiltani a szabályok sorozatos megszegése miatt. Nagyon büszke az általa indított szócikkekre, amik általában 2-3 sorosak 10-15 helyesírási hibával. Az ilyen cikkek nem ütik meg a lexikon mércéjét, de ő fel van háborodva, amikor törölni akarjuk (ha valaki megírja rendesen őket, legalább 10-15 sornyi terjedelemben, akkor természetesen nem kerülnek törlésre). Mindenkivel összeveszett (velem csak azért nem, mert nem váltottunk egy szót sem), a hülyeségeit kell állandóan takarítanunk. Érdekes módon a klikk, akikre annyira haragszik, 3 kivétellel az összes szerkesztőt tartalmazza. Erre mondják, hogy mindenki más, csak ő egyforma. :: Többször próbálták már elmagyarázni neki és két társának, hogy a Wikipédiában szabályok vannak, a cikkeknek néhány minimális formai követelményt be kell tartania és nem reklámra való a Wikipédia. Ezt úgy látszik, csak egyik haverja (másodnickje?) értette meg, ő és Math még mindig a forradalmukon dolgoznak. Jó lenne ha tudnák, a forradalmárt és az őrültet sokszor csak a támogatottság különbözteti meg. Petőfiéket követte a nép, őket senki...
Ha valaki szerkesztő szeretne lenni, tárt karokkal várjuk. Jól jönne például valaki, aki a külföldi nagyvárosokról írna, de az angol Wikipedia-ból még félmillió cikket le lehet fordítani, ha valakinek nincs elég irodalmi vénája.

Az évszázad aranyköpéseSzerkesztés

Házi működésű, bioorganikus, félautomata intellektuális kapacitásmérőnk mnegjegyzéseiSzerkesztés

De Nyenyeccel ellentetben, en nem nyilatkozom ki, hogy ez a nagy igazsag, mert nekem nincsenek ilyen kinyilatkozos ambicioim. Az egeszben ott vana z oltari hiba, hogy valaki meg akarja mondani, hogy mi egy szo helyes es helytelen hasznalata, es hogy ez alapjan akartok szankcionalni valakit, mert szerintetek nincs igaza [1].
Én még annyit tennék hozzá, hogy az ávh nem végzett kínzásokat , továbbá nem lesz gázáremelés. Ld. még. Telitalálat Felügyelő 2005. augusztus 19., 18:44 (CEST)

Ezt lassan mondd, hogy Orbán Viktor is megértse. :) (Így volt, ha jól emlékszem) Data Destroyer 2005. augusztus 19., 18:51 (CEST)

esetleg fuss neki többször is, valahpgy így: útelalá... lágazás :) Alensha  * 2005. augusztus 19., 19:51 (CEST)
On the other hand I agree that Jimbo's behaviour is not right: he seems to behave as an authoricy in some questions, but usually does not listen to arguments, does not answer in a relevant way to arguments. He seems not to think about these questions enough. It is a pity that such a great idea is in the hand of peoples with not enough intellectual capacity.
Vö.a fentebbivel. Házi készítésű, félautomata, bioaktív intelligenciakapacitásmérőnknek nincsenek kinyilatkoztatásos ambíciói. Gubb 2005. október 26., 13:17 (CEST)

Optimista hipertoleráns (avagy ultraliberális) szerkesztők megjegyzéseSzerkesztés

TolarenciárólSzerkesztés

Tagja vagyok a Tolerancia és az Optimista klubbnak is. Ha akarsz velem békemegállapodást, akkor kész vagyok rá. Ha nem akkor a szbadságharcra is kész vagyok.
Nyilván csak a Tolerancia klub tagjai tolerálják, ha állandóan lehitkomisszározza őket. Ennyit egyébként e klubról ... ha ez az ember a tolerancia, akkor Hitler az irgalmas szamaritánus ... Telitalálat Felügyelő 2005. augusztus 28., 23:49 (CEST)
Néhány ember 12-14 aránylik az 1400-hoz aránnyal egy klikk kitilt engem esetleg X időre. Ezzel a szabadgondolkodásért, az egyenlő elbírálásért, a vallások és ideológiák egyenlőségéért a végtelenségik kiálló hűst faragnak belőlem.
Variációk:
a vallások és ideológiák egyenlőségéért a végtelenségik kiálló húst faragnak belőlem
a vallások és ideológiák egyenlőségéért a végtelenségik kiálló hast faragnak belőlem
a vallások és ideológiák egyenlőségéért a végtelenségik kiálló hóst faragnak belőlem
a vallások és ideológiák egyenlőségéért a végtelenségig kiálló hőst faragnak belőlem
Melyik a valódi verzió?

Ne csináljátok, mert elhozza a bátyját is, és az sokkal erősebb! OsvátA. 2005. augusztus 28., 23:57 (CEST)

(mindkét báty légbőlkapott volt). Tom Sawyer kalandjai. :DD IGe el is hiszi, amit leír? Data Destroyer 2005. augusztus 29., 00:10 (CEST)

Inteli-gencinárólSzerkesztés

Grin, fogaddd meg a tanacsom: sorozatosan kudarcot vallasz. Ne csinald! Vedd eszre, hogy mikor allsz erosebb sakkozoval szemben, es ne ugralj tovabb, hogy megvered! Probalj meg valami mas jatekot, ha mar le akarsz nyomni!
Egyebkent mikor latjatok be, hogy mondjuk en is alkalmasabb vezeto volnek, mert meg tudok oldani doglokat, amiket ti lathatoan nem? EGyszeruen jobb a kreativitasom, konstruktivabb vagyok, jobban at tudok gondolni dolgokat. Kepzettsegemnel fogva.
Bizonyos embereknek nem vezetői pozíció való, hanem - túlkepzettsegguknel fogva - gumiszoba. Gubb 2005. szeptember 22., 21:34 (CEST)

Hátikészítésű, féleutomata, bioorganikus Intelligenciakapacitásmérőnk újabb kinyilatkoztatásai, ambícióival ellentétbenSzerkesztés

 • "kerlek mondj le az adminisztratori cimedrol, es add at a helyedet olyannak, aki magasabb foku esszeruseget vallal, es biztositani tudja azt, hogy a WP valoban az emberi tudast jelenitse meg, es az ehhez szukseges normakat, iranyelveket is felvallalja, betartatja" [2]
 • "Ugy gondolom, hogy a Wikipedia szerkesztok kozul tenyleg en gondolkodok leglogikusabban. Mindenki mas kevesbe logikusan gondolkodik, es nem is tartja ezt tul nagyra." [3]
 • "En egy kimagasloan muvelt, es intelligens ember vagyok. Tovabba racionalista. Nem tudom, eszre vetted-e. [...] Ti nem vagytok kepesek a magatoknal szinvonalasabb embereket befogadni." [4]
 • "Nektek kellene belatni, hogy a korlataitok hol vannak. Peldaul nem Grin es Nyenyec a legalkalmasabb vezetok, peldaul nem Tgr es te vagytok alegalkalmasabb adminisztratorok. At kellene adni a helyet az alkalmasabbaknak,mert nektek korlataitok vannak." [5]
 • "Lassu fejlodes ez, mert en persze tudom ra a megoldast, en elottetek jarok az iranyeelvek hibainak felleleseben, en elottetek jarok a WP reformjanak megtervezeseben, es csak lassan latjatok be a dolgokat." [6]

Ez egyébként mind meg vagyon írva: Wikipédia:Hogyan kerülj ki győztesen a vitából -- nyenyec  2005. szeptember 22., 22:07 (CEST)

Anonim nyelvészSzerkesztés

Rohadt fárasztó, hogy minduntalan hallgatók is Wikipédiás baromságokkal "lepnek meg". Kurva unalmas folyton azonos típusú hülyeségeket rendbetenni!!! Adjátok föl! Lexikont nem lehet gányolni!!! Az inkompetencia és a dilettantizmus diadala, amit műveltek. Nézzétek meg pl. a romák szócikket is. Rohadtul égő baromságokat kürtöltök világgá! Ne tegyétek!!! aláiratlan 81.182.237.120

Megjegyzés Gubbtól: örülök, hogy - amint bizonyítékot adott erre az anonim nyelvész barátunk - a Wikipédia ilyen népszerű a hallgatók körében. Még annyit jegyeznék meg, hogy én is matematikatanár vagyok, tehát munkám kb. 70%-a abból áll, hogy "baromságokat" teszek helyre. Akinek nincs ehhez türelme, az ne menjen tanárnak, publikáljon nyelvészeti cikkeket inkább a Mancsba. Gubb 2005. október 18., 14:29 (CEST)

Megjegyzés "Anonim nyelvész"-től: Gubi, te szerencsétlen! Az, hogy az átlagos (értsd: hülye) hallgatók leginkább a wikipédiára hajlamosak "hivatkozni", az nem a wikipédia népszerűségének, hanem igénytelenségének jele! [A hülye ugyanis a kisebb ellenállás, azaz a könnyebb fogyaszthatóság felé halad... Lásd pl. a szélsőjobbos söpredéket, amelyik imádja Badiny Jóst, meg a hasonszőrű egyéb állatokat...]

Pc/magyar szótárSzerkesztés

 • öregséggel élő nagymama
 • ordassággal élő farkas
 • optikailag sötétebb = látáskárosult (!)
 • vertikálisan kihívásoktól szenvedő - alacsony termetű
 • másképp bölcs - tudatlan (na ez az egyetlen, amiben van valami ötlet, bölcsesség is :-))
 • akaratlanul tétlen - állástalan (hogy ez miért jobb...)
 • az óceán megerőszakolása - halászat
  • az értelem és a nyelv megerőszakolása, a Logosz megerőszakolása - politikai korrektség (saját ötlet)

Díjnyertes kifejezés a:Szerkesztés

 • nehezen kielégíthető szükségletekkel rendelkező személy - tömeggyilkos - hiába no, hisz ki is vitathatja a tömeggyilkosok jogát arra, hogy pereljék a gonosz bíróságokat ...

Irodalom: Édes anyanyelvünk, XXVII/5. 2005 dec. A megbélyegzésről

Még egy idiSzerkesztés

Újabban a siketnémákat, vakokat, mozgássérülteket stb. fogyatékkal élőknek nevezik. Ez fordítás egy olyan nyelvből, amelyben a viszonyokat nem lehet toldalékokkal kifejezni. Akinek valamije - pl. hallása, látása nincs, annak fogyatéka van, az valamiben megfogyatkozott, azaz fogyatékos. Ebben nincs semmi lenézés. [...] Ugyancsak fordítás - és finomkodás (hogy ne mondjam: sznobizmus) eredménye a humán erőforrás vagy emberi erőforrás.

[Adalék: az MTV1 fogyatékosokról szóló műsorában külön jegyzet foglalkozott azzal, hogy a fogyatékosok tiltakoznak ennek a "fogyatékkal élők" terminusszörnyetegnek a használata ellen - G.]

Lásd még:Szerkesztés

(szervezetek, melyeknek máris, látatlanban tagja vagyok):

 • Politikai Korrektséget Ellenző Barna Szalag Kampány (Anti Politically Correct Brown Ribbon Campaign)
 • Kék Szalag Kampány az Internetes Szólásszabadságért (The Blue Ribbon Campaign for Online Free Speech)

Gulliver kalandjai a gumimaci-csócsálók országábanSzerkesztés

Hun vót, hun meg nem vót, vót egyszer egy ország, amit úgy hívtak, Sehunsincs. Na ez az ország mán azóta tényleg nincs sehun. Hogy hová tűnt és kik tüntették el, na errő szú ez a kis mese.

Sehunsincsről Gulliver, a híres utazó révén maradtak meg ismereteink. Hogy, honnem, ez a Gulliver elutazott sehunsincsre. Hamar észrevette azonban az ott élők egy küllemtelen szokásját. Ez a szokásja peditg nem más vót, mint a gumimaci-csócsa.

Sehunsincs ország vezetői nevezetesek voltak enyves kezükről és sok cocájukról, ezért is vót a nevük az, hogy cocálisták. Növesök voltak még ivögzsöbükrű is, de mióta a főivögzsöböt a többi üvögzsöbű bíróság ölé ájtatta, öz má nem olyan fontus. Ölég az hozzá, hogy a lakosok pénzüket egy evvel megbízott Kulcsárra bízták, nu ez el is indiánkaszinózta hamar. Nevezetesek vótak még arrú is, hogy állandóan emelték az adókat, de a gazdaság mégis az életszínvonal alá süllyedt, pedig az má akkor sem vót sokkal fejjebb, mint a levágott combú keljfelbrekkencs feneke. A gázárakat sosem emelték (még Orbánviktornak is hangosan mondták, nem emelik, hogy ő is megértse, csak azt nem érti ám az embörlelke, hugy a fészkes radai rossebbe lett akkor mégis 200% az inflácijót meghaladó mértékben). Na de nem a gazdaságrú kell most beszélni, mert az lényegtelen. Nem érdekes vót már akkor sem, az emberek hugy élnek. Érdekesek vótak viszont a központilag meghatározott gumimacik, meg a gumimaci-csócsa.

De mi is az a gumimaci, fijjaim?

Hjja, hát a gummimaci az olyasmi, amit rágnak. Csócsáni, csamnyogni, maJszúnyi köll a gumimacit, fijjam, mert akkor az olyan, mintha valódi étellel lakna jól az embör. Csócsád fiam, csócsád te is.

A gumimaci-csócsa a következőképp fest. A központilag finyáncírozott guzmimaci csócsálók - őket hítták pullicistának, mer sokat kapták a pullici-díjat - minden héten kiválasztanak egy olyan embört, aki az ellönpárt híve. Az ellönpárt szerencsétlen mindenfélét nyilatkozik ,ez a dóga, ezért ellönpárt. Különben nem ellönpártnák hínák, fiam, hanem beolvadna a cucálista pártba. De hát csócsájjunk tovább, fijjam. Nu, e kiválasztott ellönpártinak összegyűjtik a szavait, aztán ollóval kell nekiesni, összevagdosni, összeragasztgatni valami új formára, hogy az eredetire ne lehessen ráismerni. Ha például az ellönpárti amondja, hogy ő harcol a cucálisták ellen, akkor azt kell rá mondani, hogy háborús uszító. Ha az ellönpárti amondja, hogy tiltakozik az irákok ölleni háború öllen, akkor azt köll rá mondani, hogy békés uszító, és hogy nöm hajlandó gyáván bátrat lépni elűre. Mindig azt, amit épp köll. És úgy köll a szavait megkevergetni, hogy az öccerű nép ismögértsö, hogy bizony ez az öllenpárti félelmetes embör, aki élve eszi mega cucilista kocákat vad kegyötlönségébön. Ha pöldául az öllenpárti azt mondja, hogy talán túlzás minden problémával picológushoz vinni a kölköt, esetleg néha egy pofont is lehöt neki köverni (mondjuk ha az édesjóanyját feldarabolja, akkor talán egy pofon már megereszthető), akkor azt kell rula hírösztelni, hogy az öllenpárt pofozógépeket szerkeszt otthon titukban, és minden embert pofozni akar völe, akár feldarabolta az édösanyját, akár nöm.

És hitölösebb, fijam, ha a körmösökkel olyanok rijogatnak, akik annak idején körmöket téptek le, meg olyanokkal közös pártba vannak be. Mert aki lötépött egy körmöt, mint a Bauer, az má csak nem engödi, hogy üssék a körmödet, fijam. Hisön épp azé tépte lö, hogy nö üthössék aztat. Ugyanígy hitölösöbb, fijam, ha olyanok védik meg az öllönpárti tolvajuktúl az uruszágot, akik maguk háromszorta nagyobb tolvajok. Mert aki ügyes tolvaj, fiam, az mindönt ellop, és így már nem marad mit lopni az öllönpártnak. Öz lógakijailag vagy hugyafönébön is bé van bézonytatva. Nöm lösz körmös az iskolákban, fijam, ezt mondta vitéz Dömperfalvi Kunczogó. Nöm hát, mör nöm lösz iskola söm, ha ilyön jó ütemben zárják bé üköt.

Imígyen elkészítvén a gumimacit, rágni kezdik, fiam. Keserű, rágós, nyálas a gumimaci fiam, rágni köll mégis, különbön még az öllenpárt bíróság ölé állítja a még el nöm évült okirathamisítások tettöseit. És ez nem jó az országnak, fijjam, mert az okirathamisítóknak is élni kell valamibű. Ölvégre nem löhet, hogy abban az apró véllában lakjanak életük végéig. Kubai szivar és jó wiskik, fijjam. Rágd a gumimacit, akkor neked is lesz.

Keserű, rágós, nyálas a gumimaci fiam, rágni köll mégis, mint már mondám. Mert más nincs. Látod, a legújabb mögszorítócsomag miatt már az iskoládat is bezárták, az emböreknek nincs munkájuk (hacsak nem cucálista pullicisták ugyan), a gázt, villanyt ölzárták már régen, lehunyta sok szömét a ház ... (hát sok szömét lehunyhatnamár, fijam) ... látod, már egyebünk sincs, csak ez a papírokból összeullúzott gumimaci. Rágjad hát, fijam, és ne csüggedj. Mert azt ígérik, hogy már csak tíz évig köll rágni, aztán könyeröt is adnak majd. Tíz éve is ezt ígérték, ebbül is látszik, hogynem fölejtötték öl. Ha jól rágod a gumimacit, fijam, akkor a mi országunk, Összeom-lik, nem fug úgy ettűni mint a Sehunsincs. hogy hun van a sehunsincs? dejsz' mostan ebbe a kanlóberbécselte pillanatba regéltöm öl? ja, hogy tö már a liberó-oskolába jártál, ahun megtanultad a teljes dekoncátlanságot vagy mi a centrumos bosztánzabáló jó édes kangörcsöt?

Na, nöm baj. Ráérünk, a jó édös apád má megént dolognélköli ... ölmeséli néköd esmég. tudod, egyször vót, hó' nem vót ...

(da capo al fine)

HivatkozásokSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés


FelhívásSzerkesztés

Aki további adatokkal rendelkezik Haknish Edömérről, erről a méltatlanul elhanyagolt, de igen jelentős magyar irodalomtörténészről, kérem jelezze. Nem árt, ha angolul írja. Gubb_ 2005. november 15., 18:30 (CET)

Lehagytam a bádogembert?Szerkesztés

2006. májusában GrinBot úgy látszik, nem bírta velem a versenyt, kidőlt, azóta a statisztikák mint "recently absent wikipedist"-et tartották nyilván egy ideig [7], de aztán - megbízható developerek információi szerint, akiket nem adhatok ki - Grinbot a kompromittáló adatok feletti dühében kérte, hogy szüntessék meg az egész statisztika lapot. Ez meg is történt. Szégyenében azóta sem szerkeszt(?). Ej, ej, te lusta-lusta GrinBot! Szólni fogok a Papádnak, hogy rugdossa meg a hátsódat egy kicsit, te naplopó! Ma még 1 ranked van, de hamarosan ezt a félreírást is helyesbítik, úgy vélem. :-). Gubb     2006. május 24., 20:27 (CEST)