Szerkesztő:Malatinszky/Wikipédia:Nevezetesség (automatikusan nevezetes témák)


A Wikipédia nevezetességi útmutatója meghatározza a témáknak azon körét, amelyek nevezetesek, azaz eléggé fontosak ahhoz, hogy önálló enciklopédia-cikk legyen róluk. Az útmutatóban szereplő definíció szerint „egy téma vélhetően akkor elég nevezetes és alkalmas arra, hogy önálló szócikk szülessen róla, hogyha megbízható másodlagos források, melyek a tárgytól függetlenek, jelentős mértékben (nem triviális említések szintjén) feldolgozták azt”.

Vannak azonban olyan témák is, amelyek ugyan nem felelnek meg a fenti kritériumnak, de a szerkesztők jelentős vagy túlnyomó többsége mégis úgy érzi, hogy eléggé fontosak ahhoz, hogy a Wikipédiában önálló cikk legyen róluk. Ez a kiegészítő útmutató az ilyen kivételeket sorolja föl.

Ha egy téma az alábbi kategóriák valamelyikébe esik, akkor annak a témának a nevezetességét már eleve igazoltnak tekintjük. Az ilyen témákról nem érdemes a nevezetesség hiányára hivatkozva törlési megbeszélést kezdeményezni, mert a kezdeményezést a szerkesztők túlnyomó többsége el fogja utasítani. Természetesen az automatikusan nevezetes témák cikeinek is meg kell felelniük a Wikipédia-cikkekkel szemben támasztott egyéb követelményeknek: nem lehetnek például jogsértő másolmányok vagy szubcsonkok, és megbízható forrásokra kell támaszkodniuk.

Ha egy téma nem tartozik az alábbi kategóriák valamelyikébe, az nem jelenti azt, hogy a téma ne volna nevezetes. Pusztán arról van szó, hogy az ilyen nem automatikusan nevezetes témák esetében a nevezetességet az egyébként szokásos módon (több, független forrásban szereplő nemtriviális említés felmutatásával) tisztázzuk. Egy cikk törlésére nem lehet indok az, hogy a cikk témája nem tartozik az alábbi kategóriák egyikébe sem.


Magyar írók, költőkSzerkesztés

Azok az írók, akik szerepelnek Szinnyei József Magyar írók élete és munkái című bibliográfiájában, életrajzuk lezárt, azaz a bibliográfia a haláluk dátumát is közli, valamint legalább egy, nyomtatásban megjelent könyvük van, nevezetesnek minősülnek. Amennyiben a bibliográfia halálozásuk dátumát nem közli, úgy az egyetlen megjelent kötetnek 1850 vagy az előtti dátumúnak kell lennie. Kivételt képeznek ez alól a hírlapírók, náluk megjelent önálló kötet nem szükséges, itt a halálozási dátum, illetve ennek hiányában az 1850 előtt befejezett tevékenység számít. Hasonló elvek érvényesek a többi 1945 előtt kiadott lexikonra (Franklin kézi lexikona, Zsidó lexikon, Pallas nagy lexikona, Révai nagylexikon, Gulyás-féle bibliográfia, stb.) is.

Ókori személyekSzerkesztés

Automatikusan nevezetesek azok az ókorban élt emberek, akiknek a neve fennmaradt, továbba nevezetesek az ókori vallások istenei és mitikus lényei is.

UtónevekSzerkesztés

A Magyarországon anyakönyvezhető nevek automatikusan nevezetesnek minősülnek.

ÉlőlényekSzerkesztés

Az élőlények fajai automatikusan nevezetesnek minősülnek. Vigyázat: ez nem jelenti azt, hogy egyes élőlény-példányok is automatikusan nevezetesek! Tehát a jelen szakasz értelmében a hörcsög nevezetes, de Gipsz Jakab Charlie nevű hörcsöge (egyéb nemtriviális említések hiányában) nem az.

Az emberi test részeiSzerkesztés

Automatikusan nevezetesek az emberi test részei. Vigyázat: ez nem azt jelenti, hogy konkrét emberek testrészei automatikusan nevezetesek lennének. Tehát nevezetes az emberi agy, de (egyéb nemtriviális említések hiányában) nem nevezetes Gipsz Jakab agya.

BetegségekSzerkesztés

GyógyszerekSzerkesztés

Fűszer és gyógynövényekSzerkesztés

GombákSzerkesztés

Dísz- és szobanövényekSzerkesztés

Évszámok, évtizedek, évszázadokSzerkesztés

Automatikusan nevezetesek az évek, évtizedek és az évszázadok. Vigyázat: Ezekre a témákra is vonatkoznak a Wikipédia-cikkekkel szembeni egyéb követelmények, tehát például egy régmúltbeli év cikke sem lehet szubcsonk, és egy jövőbeli év cikke sem tartalmazhat spekulatív, megbízható forrásokkal alá nem támasztott állításokat.

Tudományok alapfogalmaiSzerkesztés

Matematikai, fizikai, kémiai, ... stb. tudományok alapfogalmai, axiómái, alaptörvényei, illetve azok a fogalmak, amik a középiskolás tananyagban már szerepelnek.

Földrajzi fogalmakSzerkesztés

Az országok, akár léteznek, akár már megszűntek, mind nevezetesek. Közigazgatási egységek (megye, tartomány, kormányzóság, város, falu, község) akár Magyarországon vannak, akár külföldön, automatikusan nevezetesek. Tengerek, folyók, hegységek szintén.

Számozott közutakSzerkesztés

A számozott közutak (autópályák, főutak, mellékutak) automatikusan nevezetesek.

Közigazgatási egységekSzerkesztés

OrszágokSzerkesztés

Természetvédelmi területekSzerkesztés

TájegységekSzerkesztés

MegyékSzerkesztés

KistérségekSzerkesztés

JárásokSzerkesztés

VárosokSzerkesztés

FalvakSzerkesztés

Kisebb településekSzerkesztés

EszközökSzerkesztés

IpariSzerkesztés

MezőgazdaságiSzerkesztés

Közlekedési eszközökSzerkesztés

SzerszámokSzerkesztés

TechnológiákSzerkesztés

KonyhatechnikaSzerkesztés

SzámítástechnikaSzerkesztés

Építészeti technológiákSzerkesztés

ÉpületekSzerkesztés

MűalkotásokSzerkesztés