Főmenü megnyitása

Kordofon hangszerekSzerkesztés

XXX.X XXX.X XXX.X XXX.X
3 Kordofonok
egy vagy több húr van két pont között kifeszítve
31 Egyszerű kordofonok vagy citerák
a hangszer csak húrhordozóból áll, vagy húrhordozóból és egy nem szervesen hozzáillesztett rezonanciatestből, amely leválasztható róla
311 botciterák
a húrhordozó rúd alakú
311.1 zenélő íjak
a húrhordozó hajlékony, ívelt rúd
311.2 zenélő botok
a húrhordozó merev rúd
312 csőciterák
a húrhordozó széltében ívelt lap vagy cső
312.1 teljes csőciterák
a húrhordozó teljes cső
312.2 fél csőciterák
a húrhordozó széltében ívelt
313 tutajciterák
a húrhordozó tutajszerűen összeerősített csőszeletekből áll
313.1 idiokord tutajciterák
a húr a húrhordozó anyagából van hasítva
313.2 heterokord tutajciterák
a húr más anyagból van, mint a húrhordozó
314 lapciterák
a húrhordozó egy lap
314.1 valódi lapciterák
a húrok síkja párhuzamos a húrhordozóval
314.2 nem valódi lapciterák
a húrok síkja merőleges a húrhordozóra
315 csészeciterák
a húrok egy csésze nyílásán fekszenek
315.1 rezonátor nélkül
315.2 rezonátorral
316 keretciterák
a húrok egy keretre vannak feszítve
316.1 rezonátor nélkül
316.2 rezonátorral
32 Összetett kordofonok
a hangszer húrhordozóból és a szervesen hozzáépült rezonanciatestből áll, amely csak a hangszer tönkretételével választható el tőle
321 lantok
a húrok a tetővel párhuzamos síkban vannak
321.1 íjlantok
minden húrhoz saját hajlékony húrhordozó tartozik
321.2 járomlantok vagy lírák
a húrhordozó két kar közötti keresztrúd a tetővel egy síkban
321.3 nyeles lantok
a húrhordozó egyetlen nyélszerű nyúlvány
322 hárfák
a húrok síkja merőleges a tetőre, az alsó húrrögzítések vonala a nyak felé mutat
322.1 nyitott hárfák
nincs oszlop
322.2 kerethárfák
van oszlop
323 hárfalantok
a húrok síkja merőleges a tetőre, fogazott húrláb
pl. kora


Zenélő íjakSzerkesztés

XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX példák
311.1
zenélő íjak
a húrhordozó hajlékony, ívelt rúd
311.11
idiokord zenélő íjak
a húr a húrhordozó anyagából van hasítva
311.111
monoidiokord zenélő íjak
egy húr
311.112
poliidiokord zenélő íjak
több húr
311.12
heterokord zenélő íjak
a húr más anyagból van, mint a húrhordozó
311.121
monoheterokord zenélő íjak
egy húr
311.121.1
rezonátor nélkül
311.121.11
hangoló hurok nélkül
311.121.12
hangoló hurokkal
311.121.2
rezonátorral
311.121.21
nem csatolt rezonátorral
311.121.22
csatolt rezonátorral
311.121.221
hangoló hurok nélkül
311.121.222
hangoló hurokkal
berimbau
311.122
poliheterokord zenélő íjak
több húr
311.122.1
hangoló hurok nélkül
311.122.2 hangoló hurokkal


Zenélő botokSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
311.2 zenélő botok
a húrhordozó merev rúd
311.21 zenélő íjbotok
a húrhordozónak van egy merev és egy hajlékony vége. Ha két hajlékony vége van, akkor zenei íj.
311.22 valódi zenélő botok
üreges növényi szár esetén csak akkor, ha az üregnek nincs akusztikai szerepe, különben csőcitera.
311.221 egy tökrezonátorral
311.222 több tökrezonátorral vina


Teljes csőciterákSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
312.1 teljes csőciterák
a húrhordozó teljes cső
312.11 idiokord teljes csőciterák
nádi hegedű
312.12 heterokord teljes csőciterák
312.121 külön rezonátor nélkül
312.122 külön rezonátorral
pl. pálmalevelek


Fél csőciterákSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
312.2 fél csőciterák
a húrhordozó széltében ívelt
312.21 idiokord fél csőciterák
 
312.22 heterokord fél csőciterák
csin, koto


Valódi lapciterákSzerkesztés

XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX példák
314.1 valódi lapciterák
a húrok síkja párhuzamos a húrhordozóval
314.11 rezonátor nélkül
nincs rezonátortest
314.12 rezonátorral
van rezonátortest
314.121 csészerezonátorral
csésze alakú rezonátorral
314.122 dobozrezonátorral
dobozszerű rezonátorral
citera, cimbalom, zongora


Nem valódi lapciterákSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
314.2 nem valódi lapciterák
a húrok síkja merőleges a húrhordozóra
314.21 földciterák
a húrhordozó a föld
314.22 hárfaciterák
több húr, fogazott láb


JáromlantokSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
321.2 járomlantok vagy lírák
a húrhordozó két kar közötti rúd a tetővel egy síkban
321.21 csészelírák
csésze alakú rezonátorral
khelüsz-líra, kisszár
321.22 dobozlírák
dobozszerű rezonátorral
kithara, kinnór, crwth

Nyeles lantokSzerkesztés

XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX példák
321.3 nyeles lantok
a húrhordozó egyetlen nyélszerű nyúlvány
321.31 nyárslantok
a nyél keresztülmegy a testen
321.311 csésze-nyárslantok
a test csészealakú
rebáb (félgömb alakú)
321.312 doboz-nyárslantok
a test dobozszerű
masinko
321.313 cső-nyárslantok
a test egy cső
erhu
321.32 nyaklantok
a nyél a testből indul ki
321.321 csésze-nyaklantok
a test csészealakú
úd, lant, baglama
321.322 doboz-nyaklantok
a test dobozszerű
viola da gamba, hegedű, klasszikus gitár

Nyitott hárfákSzerkesztés

XXX.XX XXX.XX példák
322.1 nyitott hárfák
nincs oszlop
322.11 ívhárfák
a test és a nyak ívet alkot
322.12 szöghárfák
a test és a nyak szöget zár be

KerethárfákSzerkesztés

XXX.XXX XXX.XXX XXX.XXX példák
322.2 kerethárfák
van oszlop
322.21 hangolószerkezet nélkül
322.211 diatonikus kerethárfák
paraguayi hárfa
322.212 kromatikus kerethárfák
322.212.1 egysoros
322.212.2 kétsoros
322.22 hangolószerkezettel
322.221 manuálhárfák
áthangolás kézzel
kampóshárfa
322.222 pedálhárfák
áthangolás lábbal
pedálhárfa