Szerzetes

egyházi szerzetesrend tagja

A szerzetes az a személy, aki vallási fogadalmat tett vagy beavatást kapott és gyakorolja az aszkézis vagy önmegtagadás által a világtól való elvonult életet, egyedül vagy más személyekkel. Keresztény értelemben a szerzetesnek a – regulával bíró – szerzetesrendekben élő személyt tekintik, szemben a szabályoktól mentes, közösségi életet nem élő remetével. A két életforma közt vannak átmenetek, így pl. remete-rendnek tekintik a pálos rendet. (Azaz bizonyos mértékben magányban élő, de közösséghez tartozó szerzetesek.)

Sofonisba Anguissola (1556)
Ferences rendi szerzetes ábrázolása egy középkori kódex lapján

Az életforma elsősorban a kereszténységben, a hinduizmusban, a buddhizmusban, a dzsainizmusban létezik.

A kereszténységben szerkesztés

A buddhizmusban szerkesztés

A hinduizmusban szerkesztés

Az iszlámban szerkesztés

Magyar nyelvű irodalom szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés