A szimplex a matematikában a háromszög illetve a tetraéder általánosítása végesdimenziós vektortérre. n dimenziós vektortérben n+1 affin független (azaz nem egy hipersíkba eső) pont konvex burkaként fogalmazható meg.

A 2 dimenziós szimplex egy szabályos háromszög

Jellemzése szerkesztés

 • egy n dimenziós szimplexnek létezik (n-1) dimenziós, (n-2) dimenziós,…, i dimenziós, …, 2 dimenziós, 1 dimenziós, 0 dimenziós lapja;
 • egy ilyen k dimenziós lap pontosan egy k dimenziós szimplexnek felel meg
 • 0 dimenziós lapok a csúcsokat jelentik, ebből n dimenziós szimplex esetén n+1 darab van
 • 1 dimenziós lapok az éleket jelentik, ebből n·(n + 1)/2 darab van
 • az i dimenziós lapok számát pedig   binomiális együttható adja meg.

Példák szerkesztés

 • A 0 dimenziós szimplex: azon x1 nemnegatív (pozitív vagy 0) koordinátájú pontok halmaza az 1 dimenziós euklideszi térben (számegyenesen), amelyekre x1 = 1. Ez egy pont.
 • Az 1 dimenziós szimplex: azon (x1, x2) nemnegatív koordinátájú pontok halmaza a 2 dimenziós euklideszi térben (számsíkon), amelyekre x1 + x2 = 1. Ez egy szakasz.
 • A 2 dimenziós szimplex: azon (x1, x2, x3) nemnegatív koordinátájú pontok halmaza a 3 dimenziós euklideszi térben, amelyekre x1 + x2 + x3 = 1. Ez egy   oldalú szabályos háromszög.
 • 1 dimenziós szimplex egy A1A2 szakasz
  • csúcsainak száma: 1+1=2
 • 2 dimenziós szimplex a szabályos háromszög
  • csúcsainak száma: 2+1=3
  • éleinek száma:  , ez az él pedig pontosan a 2-1 dimenziós szimplex
 • 3 dimenziós szimplex a szabályos tetraéder
  • csúcsainak száma: 3+1=4
  • éleinek száma:  
  • lapjainak száma pedig  , ezek a lapok szabályos háromszögek, vagyis a 2 dimenziós szimplexek
 • 4 dimenziós szimplexet származtathatjuk a következőképpen:
  • a szabályos tetraéder belsejében, melynek csúcsait jelöljük A, B, C, D-vel, a 4. dimenzió mentén vegyünk fel egy E pontot, melyre teljesül, hogy az EA = EB = EC = ED = AB (azaz bármely két pont távolsága egyenlő).
  • Az E pontot összekötve A-val, B-val, C-vel és D-vel egy 5 csúcsú, 10 élű, 10 lapú, és 5 tetraéder, mint 3 dimenziós lapot tartalmazó poliédert kapunk

További tulajdonságok szerkesztés

 • Tekintsük   esetén az n dimenziós teret. Ha ebben A0, A1, …Ai,…An n+1 darab pont, és az ezekbe mutató helyvektorokból képzett  ,  , …,   vektorok lineárisan függetlenek, akkor az Ai   pontok konvex burka egy n dimenziós szimplex.
 • A szimplexeket egyszerűen ábrázolhatjuk gráfok segítségével: egy n dimenziós szimplexnek egy n+1 csúcsú teljes gráf felel ekkor meg.
Az első néhány szimplex gráfja
Név Pont Szakasz Háromszög Tetraéder
Dimenzió 0 1 2 3 4 5 6 7
Csúcsok száma 1 2 3 4 5 6 7 8
Gráf
 
             

Az információelméletben szerkesztés

Lásd még szerkesztés

Források szerkesztés