Tóth István (óvodapedagógus)

(1817–1886) kisded-nevelő, óvodapedagógus

Tóth István (Gibárt, 1817. február 28.Miskolc, 1886. január 24.) kisded-nevelő.

ÉleteSzerkesztés

A tanulást Abaújszántón kezdte, innét 1830-ban Sárospatakra ment a grammatikai osztályba; 1835-ben elvégezte a rehorikai osztályt és Losoncon a jogtudományt; azután két évig az elemi osztály tanítója lett 1841-ig. Innen a tolnai kisdedóvó képzőbe ment, 1842-ben pedig Miskolcra került a megyei példány-óvóba, melyet 38 évig elismeréseket aratva vezetett. 1881-ben ment nyugdíjba, s ekkor a Ferenc József koronás ezüst érdemkeresztet kapott. 1885-ben 2500 forint alapítványt tett a népnevelésre. Sírja az avasi református temetőben van.

Kisdednevelési cikkeket írt a következő hírlapokba: Borsod (1862), Néptanítók Lapja (1868–69., 1871), Alapnevelők és Szülők Lapja (1869), Népnevelők Lapja (1870), Kisdednevelési Szakközlöny (1872), Kisdednevelési Lap (1880), Miskolcz és Borsodmegyei Lapok (1883). Két ízben nyerte el a kisdednevelők országos egylete által kitűzött pályadíjat (1876: Társalgás az óvódákban, 1877: Miként viselje magát a kezdő kisdednevelő az óvodában és a társadalomban).

MunkáiSzerkesztés

  • Az országos kisdedóvás mai állapota, ötödik közlemény, a miskolczi illetőleg a borsodmegyei példány óvoda történelme és alaprajzi leírása. Pest, 1864.
  • Gyermek-dalok 100 darabban, hangjegyekre alkalmazva, óvodák és elemi iskolák számára. Miskolcz, 1881.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Borsodmegyei Lapok 1884. 35., 38. sz.
  • Peres Sándor, A Kisdednevelés 25 évfolyama. Bpest, 1898. 80. old.