Történeti kronológia

Történeti kronológia – az emberiség vagy egy kisebb közösség (világrész, ország, nemzet, város) történeti fejlődésének és változásainak szoros időrendbe szedett, adatszerű összegezése, mely lehetőleg a belső összefüggéseket is érinti.

Számos önálló történeti kronológia készült Magyarországon már a 19. századtól fogva, majd a 20. század második felében, például: Világtörténet évszámokban. I-III. kötet (Budapest, 1982);[1] Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig. Négy kötetben. (Budapest, 1981-82.)[2]

Nemcsak önálló műfaj, hanem történelmi művek vagy életrajzok melléklete is, amikor időrendi sorrendben foglaljuk össze például egy-egy uralkodó életének fontosabb eseményeit.[3] Ilyen időrendi táblázat, ún. "rejtett kronológia" például Mindszent története és népélete[4] c. kötet időrendi táblázata, mely összefoglalja Mindszent történelmének legfontosabb eseményeit 1515-től a tanulmánykötet keletkezésének idejéig. Erdélyi példa a Sulyok István-Fritz László-féle Erdélyi magyar évkönyvben (Kolozsvár, 1930) az egy évtized (1919-1929) erdélyi magyar köztörténetét bemutató időrend.

A romániai magyar tudományos irodalom termékeként jelent meg az egyetemes és romániai fejlődést egyaránt felölelő Történeti kronológia két kötete Bodor András és Csetri Elek történészek szerkesztésében (1976). Munkatársaik voltak: Cselényi Béla, Mihail Dan, Imreh István, Magyari András, Vasile Şchiopu, Vasile Vesa.

  1. Szerkesztette Engel Pál.
  2. Szerk. Benda Kálmán.
  3. Lásd I. László magyar király c. szócikk kronológia c. szakaszát.
  4. Szerk. Juhász Antal. Mindszent, 1996.