Taxonyi János

(1677-1746) pap, tanár

Taxonyi János, Taksony, Taxoni (Hanusfalva, (Sáros megye), 1677. szeptember 10.Nagyvárad, 1746. június 4.) Jézus-társasági áldozópap és tanár.

Taxonyi János
Született 1677. szeptember 10.
Hanusfalva
Elhunyt 1746. június 4. (68 évesen)
Nagyvárad
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása áldozópap,
pedagógus
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Nemesi családból származott. 1697. október 14-én lépett a rendbe; előbb Gyöngyösön és Egerben a humaniorák, majd Kassán a teológia tanára volt és Kolozsvárt 1715-ben casuistikát és hitvitatkozást adott elő. Jeles szónok volt, kortársai a szónokok fejedelmének nevezték; azért egyházi, vasárnapi és ünnepi hitszónoknak alkalmazták Győrött, Nagyszombatban, Nagybányán, Ungvárt, Komáromban, Szatmárnémetin, Rozsnyón, Kőszegen és Nagyváradon; később a rend győri kollégiumában rektor volt.

MunkáiSzerkesztés

  1. Horologium sapientis duodecim diei actiones horarias indicans, Honori Rev... dominorum, cum in... universitate S. J. Cassoviensi promotore R. P. J. T. suprema aa. II. & philosophiae laurea insignirentur, ab addictissimis condiscipulis gratiose oblatum anno 1714.
  2. A purgatorium-beli lelkeknek állapottyok, s azoknak az ő jó-tévőjökhöz hálaadatosságok, a mellyek deák nyelven meg-irattattak Páter Roa Márton által. Most pedig... Pater Taxoni János által magyar nyelvre fordíttattak. Nagy-Szombat, 1718. (Lósi és hédervári Viczay Teresia kisasszonynak ajánlva, a ki a szerzőt e fordításra ösztönözte. Ujabb kiadása. Győr, 1742).
  3. A negyvennapi bőjtnek szentsége, avagy a Krisztus kínszenvedéséről a nagybőjtnek minden napjaira elmélkedések, a mellyek... deák nyelven megírattak... Pater Hevenesi Gábor által,... most pedig más pap által magyarra fordíttattak. Nagy-Szombat, 1739. (Névtelenül. Ugyanaz: Eger, 1793. és Pest, 1818.).
  4. Az emberek erkölcseinek és az Isten Igazságának tükörei. Az-az: Némely ritka, és válogatott történetek. A mellyeket egynehány authorokból öszve-szedvén, három részre osztott, és külömbféle üdvösséges tanúságokkal meg-világosított. Győr, 1740. (Ujabb-kiadásai: 2. jav. kiadás. Uo. 1743., Kassa, 1759. Két kötetben; megjobbított nyomtatás. Pozsony és Pest, 1805. Két kötet).
  5. A Kálvária hegynek szentsége. Avagy a Kálvárián, és arra vezető úton álló, és a mi Megváltó Urunknak, a Jesus Kristusnak kínszenvedését részenként elő-adó képek előtt buzgó Imádságok... Győr, 1739.

A Mausoleum honoris Sociis Jesu... Cassoviae, 1713. c. munka hibásan neki tulajdoníttatik, de Fasching Ferencz írta. (A kassai Kisdi-Seminarium Diariuma 1713. júl. 11. bejegyzés szerint).

ForrásokSzerkesztés