Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet büntetés-végrehajtási szerv Tolna megye székhelyén Szekszárdon. Költségvetési szerv, jogi személy.

Alaptevékenysége:

összefüggő büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

Felügyeleti szerve a Belügyminisztérium, szakfelügyeletet ellátó szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla tér 4.

TörténeteSzerkesztés

  • Építését – az ügyészséget és a bíróságot is magába foglaló Igazságügyi Palota részeként – Kornyevics Ferenc mérnök tervei alapján 1891-ben kezdték meg. A fogva tartottakat 1895 szeptemberében költöztették át a királyi fogház épületébe. Alapító okirata szerint ez évben kezdte meg a tevékenységét,
  • 1896. március 18-án a millenniumi emlékünnepélyen tartott tűzijáték szerencsétlen kimenetele következtében a tetőzete felgyulladt és leégett.
  • A rendelkezésre álló adatok szerint már a második világháború előtt központi fűtéssel és vízhálózattal rendelkezett (A fogházban már felépítésekor kiépítették villanyvilágítást).

A fogvatartottak részleges foglalkoztatása költségvetési keretek között zajlik.

IrodalomSzerkesztés

  • Lőrincz József – Nagy Ferenc: Börtönügy Magyarországon (1997.)
  • 20/1997. (VII. 8.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervek alapító okiratainak kiadásáról, módosításáról