Toroczkai Máté

erdélyi magyar unitárius püspök

Toroczkai Máté (Torockószentgyörgy, 1553Kolozsvár, 1616) unitárius lelkész, erdélyi magyar unitárius püspök 1601-től haláláig.

Toroczkai Máté
Az erdélyi unitáriusok püspöke
Született 1553
Torockószentgyörgy
Elhunyt 1616 (63 évesen)
Kolozsvár
Nemzetiség magyar
Püspökségi ideje
1601 – 1616
Előző püspök
Következő püspök
Kósa János
Radecius Bálint

Életpályája szerkesztés

1579-től Marosvásárhelyen és Udvarhelyen, 1583-tól Tordán, 1588-tól Radnóton, 1597-től Kolozsvárott volt lelkész. 1601-től püspök.

Kolozsvári papsága, majd püspöksége egybeesett a jezsuitáknak Kolozsvárról való kiüldözésével és Giorgio Basta pusztításaival. Basta ül­dözése elől a torockói vasbányákba menekült. Mint pap és püspök népszerű, ékesszóló és nagy tudású férfiú volt.

1587. november 19-én házasodott meg. Felesége az énekszerző, az egykori tasnádi tanító, Bessenyei Jakab lánya volt. Házasságuk­ból egyetlen fia született: János, akit 1637-ben Jézusról tett kijelentése miatt megköveztek.

Művei szerkesztés

1607-ben Énekeskönyvet szerkesztett, amely Kolozsvárott jelent meg,

Nevéhez füződik a 88. zsoltár átdolgozása, melyben a torockói bányákban való bújdosásáról tett említést. Nagyszabású vállalko­zása volt Engedi György latin nyelvű Explicatio"-jának magyar nyelvre fordítása és kiadása.

1632-ben Kolozsvárt jelent meg A keresztényi üdvösséges tudo­mánynak a régi és ujtestamentum szerint egyben sumáltatott című munkája.

Kéziratban maradt egy hitvitája, mely Az egy állatban levo három személyrol való tudakozás címet viselte.

Torockai szép könyvtárral rendelkezett. Könyveinek nagy részét özvegyétől Göcs Bál vásárolta meg, de van közülök néhány, melyet a szebeni Brukenthal-múzeum őriz.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés