Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

megszűnt magyar könyvtár- és információtudomány szakfolyóirat

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (röviden TMT) 1954–2023 között változó periodicitással az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár gondozásában megjelenő könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat volt.[1] 2023-ban összevonásra került a Könyvtári Figyelővel, a két lap Közép-európai Könyvtár- és Információtudományi Szemle néven egyesült.[2]

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
A folyóirat logója
A folyóirat logója
Adatok
Típuskönyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
FormátumA4, online

OrszágMagyarország
Alapítva1954
Megszűnt2023
KiadóBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
FőszerkesztőJánszky Lajos (1954–1965)
Nyelvmagyar
Székhely1111 Budapest, Budafoki út 4-6.
OCLC
ISSN
MTID10014781
A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás weboldala

A folyóirat rendszeres támogatója volt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap. Az online cikkek Creative Commons Nevezd meg! (CC BY) licenc alatt jelentek meg.

A folyóirat története

szerkesztés

1954-ben indult a folyóirat Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója címen, amikor a magyar könyvtárügy a II. világháborús pusztításokat valamelyest kiheverve erőteljes fejlődésnek indult. Célja a műszaki könyvtárak módszertani segítése volt, s az Országos Műszaki Könyvtár módszertani kiadványsorozatának tagjaként jelent meg.[3]

Szerkesztője a Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója fennállása alatt Jánszky Lajos volt. Az első évfolyam két számát a Tervnyomda készítette, 1955-től azonban szerényebb külsőben, házilagos kivitelezésben, stencilezve, kezdetben 500, később már 1000 példányban látott napvilágot. Periodicitása többször változott, 1955-ben öt, 1956-ban hat, 1957-től négy, 1960-tól ismét hat száma jelent meg évente. A Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója címének és a kor könyvtár-politikai gondolkodásának megfelelően elsősorban könyvtári lap volt, alapvetően gyakorlatias, módszertani jellegű, a konkrét könyvtári munkát segítő írások jelentek meg hasábjain.[4]

Később, a szakterület fejlődéséhez igazodva a műszaki tájékoztatás tudományos és szervezeti kérdéseivel is egyre gyakrabban foglalkozott, s kiemelt területként kezelte a szakirodalmi dokumentáció műhelykérdéseit. Címét a kibővült feladatkörnek megfelelően 1963-ban változtatta Tudományos és Műszaki Tájékoztatásra. Ekkor már évi 10 száma jelent meg a korábbi kéthavi periodicitással szemben.[3] A folyóirat főszerkesztője beköszöntő írásában a régi-új lap profilját illetve a címváltozást a következő szavakkal jellemezte és indokolta: “A műszaki fejlesztés és a távlati tudományos terv témáinak gondos és helyes előkészítéséhez, kidolgozásához, valamint a kidolgozott tervek végrehajtásához feltétlenül szükséges a gyors és hatékony információ, vagy a hazánkban jobban elfogadott terminológia szerint: a tudományos, műszaki tájékoztatás. A műszaki tájékoztatás széles területet ölel fel. Magába foglalja többek között a szakkönyvtárak tájékoztató tevékenységét, a szakirodalmi tájékoztatást, az audiovizuális eszközökkel történő tájékoztatást, így a filmet, továbbá a szemléltetés útján kifejtett tevékenységet, pl. kiállításokat.”[5]

Az 1960-as években kialakított profiljának megfelelően a szakirodalmi tájékoztatás gépesítésével és automatizálásával, a különböző osztályozási és információkereső rendszerek változásainak és fejlődésének tanulmányozásával, a szakkönyvtári munka elemző értékelésével foglalkozott. Rendszeresen teret biztosított a különböző szakmai kongresszusokról, konferenciákról készült beszámolóknak, s az egyes témák részletesebb bemutatására gyakran jelennek meg tematikus számai. Hagyományos rovatai mellett az 1980-as évek végétől megjelentek az újak is – online hírek; CD-ROM hírek – alkalmazkodva a megváltozott tájékoztatási gyakorlat és módszertani kultúra igényekhez.[3]

2017. január 1-jétől, a 64. évfolyamtól kezdve a lap áttért a kizárólagos online megjelenésére. Az elektronikus megjelenés az Open Journal System szerkesztőségi és publikálási rendszerben történt. 2022 júniusától a havi megjelenést a negyedéves periodicitás váltotta fel, valamint megjelent a cikket előzetes, a lapszám megjelenését megelőző „online first” közlése.[6]

2023. június 28-án a BME OMIKK és az Országos Széchényi Könyvtár között létrejött szakmai együttműködési megállapodást követően bejelentésre került, hogy a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és a Könyvtári Figyelő szakfolyóiratok a 2024-es évtől egyesülnek, és a jövőben Könyvtár- és Információtudományi Szemle néven jelennek meg.[7]

A TMT profilja és célközönsége

szerkesztés

A feldolgozott témakörök

szerkesztés
 • A könyvtárakban, legfőképpen a hazai könyvtárakban folyó tudományos tájékoztatás.
 • A tudományos ismerethordozókkal foglalkozó tájékoztatás.
 • A tudományos közlemények (ismerethordozók, információforrások) megszerzéséről, tárolásáról, feldolgozásáról, visszakereséséről, továbbításáról (terjesztésérő) és hasznosításáról való tájékoztatás.
 • A hozzáférhetőségre és a hozzáférhetőség módjára vonatkozó tájékoztatás.
 • Tájékoztatás az információs rendszerekről és a szolgáltatások fejlesztéséről, ezek módszereiről.
 • A nemzetközi helyzet és trendek ismertetése, értékelése.
 • Adatbázisok létrehozásában, fejlesztésében, integrálásában, közös használatában bekövetkező, illetve tervezett rendszerek.
 • A tájékoztatáshoz kialakult módszerek, eszközök tudományos irodalmának feltárása.
 • Az e-könyvek kérdései: digitalizálás, létrehozás, beszerzés, kölcsönzés.
 • Szabványosítás.
 • A felsőoktatási közösség folyamatos, magas szintű tájékoztatása.
 • A kutatási és felsőoktatási közösség szerepe a széles körű informatikai fejlődésben.
 • A fejlett országokban élen járó képzési, oktatási kérdések, módszerek és gyakorlatok.
 • Az oktatás minősége, követelményei.[8]

Célközönség

szerkesztés

A könyvtár- és tájékoztatásügy területén dolgozó könyvtárosok, információs szakemberek, a korszerű információs technika könyvtári, tájékoztatási alkalmazásával foglalkozó számítástechnikai és más szakemberek, könyvtár- és információtudomány oktatói és hallgatói.[8]

Az e-TMT a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás elektronikus változata, amely 2002-ben a 49. évfolyammal kezdődően üzemszerűen elérhetővé vált. Az elektronikus kiadás, bár alapvetően a nyomtatott változatra épül, mind tartalmilag, mind formailag többletszolgáltatásokat is nyújt. A folyóirat teljes szövege 1999 óta, az azt megelőző évfolyamok esetében tartalomjegyzék szinten érhető el.[9] Tartalmazza a cikkeket, az információs rovatok jelentős részét, ugyanakkor lehetővé teszi a nyomtatott változat lapzártája után beérkező hírek, közlemények közreadását is. A hálón megjelenő változat lehetővé teszi a számítógépes keresést, a hipertext-szervezést, a közvetlenebb kapcsolattartást olvasóikkal.[10]

Struktúra

szerkesztés

A TMT - lényegében már a tárgyidőszak elejétől fogva - kijegecesedett struktúrával rendelkezik. Van egyfelől (külön cím nélkül) a cikkeket-tanulmányokat tartalmazó, másfelől pedig a Beszámolók, szemlék, referátumok című fő része.[11]

Cikkek-tanulmányok

szerkesztés

Ide lehet számítani "Az altera pars" című hozzászólási és vitarovatot, valamint az eseti nekrológokat a szakma elhunyt nagyjairól és a TMT jeles munkatársairól-közreműködőiről.[11]

Beszámolók

szerkesztés

A Beszámolók között számbelileg a referátumok és (ezúttal) a velük egy kalap alá vett olykori szemlék, ezek a 2-3 cikket "egybereferáló" dokumentumok viszik a prímet. Lényegesen kevesebb az ún. közlemény (= cikk "alatti" kategória terjedelme és/vagy efemer volta miatt). Itt helyezkednek el túlnyomórészt a hírrovatok is.[11]

Ajánlások

szerkesztés

Az 1989/1 számtól fogva még egy műfaj jelent meg a folyóiratban, és mindmáig funkcionál: az egyes számokat bevezető ajánlásoké. Ezek a kb. másfél flekkes írások a borító belső oldalára kerülnek lehetőleg kíváncsiságot gerjesztő címmel. Túlnyomó többségüket a főszerkesztő írta és írja, időnként azonban mások - érdemes szakértők és közreműködők - is szóhoz jutnak itt. (Ugyanekkortól az egyes cikkek ún. felvezetőket is kapnak, amelyek általában olvasmányosabbak, mint a rezümék szövegei. Korábban a rezümék magyarul, angolul, németül és oroszul szóltak, az 1999/1 számtól csak angolul.)[11]

Főszerkesztők

szerkesztés
 • Jánszky Lajos (1954–1965)
 • Lázár Péter (1966–1968)
 • Lévai Tamásné (1969–1973)
 • Lázár Péter (1974–1979)
 • Futala Tibor (1980–1982)
 • Szántó Péter (1983–2012)
 • Fonyó Istvánné (2013–2023)
 • Danyi Melinda (2023)[12]
 1. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár honlapja
 2. Danyi, Melinda (2023. december 20.). „Közlemény” (magyar nyelven). Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 70 (4). ISSN 1586-2984.  
 3. a b c Horváth Tibor: Bevezetés a könyvtár- és információtudományba. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. 88-87. p.
 4. Pogány György: Egy folyóirat két címéről - szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (2003) 8. sz.
 5. "Új feladatok. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (1963) 1. sz.
 6. Fonyó, Istvánné (2023. március 30.). „A 70 éves TMT köszöntése” (magyar nyelven). Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 70 (1), 1–6. o. DOI:10.3311/tmt.13212. ISSN 1586-2984.  
 7. Danyi, Melinda (2023. szeptember 21.). „Tájékoztatás” (magyar nyelven). Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 70 (3). ISSN 1586-2984.  
 8. a b Berke Barabásné: A TMT profilja és célközönsége. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2014) 3. sz.
 9. Klein-Gráfel: A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás reprezentáltsága nemzetközi adatbázisokban. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2006) 1. sz.
 10. Beköszöntő. [2013. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 11. a b c d Futala Tibor: Húsz év az ötvenből. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1983 és 2003 között. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2003) 9-10. sz.
 12. Marton, József Ernő (2023. március 30.). „Tájékoztatás” (magyar nyelven). Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 70 (1). ISSN 1586-2984.  
 • Beköszöntő. [2013. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 • Pogány György (2003). „Egy folyóirat két címéről - szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán”. Könyv, könyvtár, könyvtáros (8), 3–9. o.  
 • Berke Barnabásné (2014). „A TMT profilja és célközönsége”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (3).  
 • Klein-Gráfel (2006). „A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás reprezentáltsága nemzetközi adatbázisokban”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1), 24-28. o.  
 • Horváth Tibor. Bevezetés a könyvtár- és információtudományba. Eszterházy Károly Főiskola, 88-87. o. (2011) 
 • Futala Tibor (2003). „Húsz év az ötvenből. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1983 és 2003 között”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (9-10), 357-369. o.  
 • (1963) „Új feladatok”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1), 1-2. o.