Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

magyar szakmai folyóirat

A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás – népszerűbb nevén TMT – egy havonta megjelenő folyóirat Könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat alcímmel, angol nyelvű összefoglalókkal. Évi 12 számban jelenik meg a létrehozó jogutóda, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár[1] kiadásában. Rendszeres támogatója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap.

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás
A folyóirat logója
A folyóirat logója
Adatok
Típus Havonta megjelenő könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat
Formátum A4

Ország Magyarország
Alapítva 1954
Kiadó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Főszerkesztő Fonyó Istvánné
Szerkesztő Fritzné Tószeczki Mária
Nyelv magyar
Székhely 1111 Budapest, Budafoki út 4-6.

OCLC
ISSN HU-ISSN 0041-3917
MTID 10014781
A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás weboldala

A folyóirat történeteSzerkesztés

1954-ben indult a folyóirat Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója címen, amikor a magyar könyvtárügy a II. világháborús pusztításokat valamelyest kiheverve erőteljes fejlődésnek indult. Célja a műszaki könyvtárak módszertani segítése volt, s az Országos Műszaki Könyvtár módszertani kiadványsorozatának tagjaként jelent meg.[2]

Szerkesztője a Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója fennállása alatt Jánszky Lajos volt. Az első évfolyam két számát a Tervnyomda készítette, 1955-től azonban szerényebb külsőben, házilagos kivitelezésben, stencilezve, kezdetben 500, később már 1000 példányban látott napvilágot. Periodicitása többször változott, 1955-ben öt, 1956-ban hat, 1957-től négy, 1960-tól ismét hat száma jelent meg évente. A Műszaki Könyvtárosok Tájékoztatója címének és a kor könyvtár-politikai gondolkodásának megfelelően elsősorban könyvtári lap volt, alapvetően gyakorlatias, módszertani jellegű, a konkrét könyvtári munkát segítő írások jelentek meg hasábjain.[3]

Később, a szakterület fejlődéséhez igazodva a műszaki tájékoztatás tudományos és szervezeti kérdéseivel is egyre gyakrabban foglalkozott, s kiemelt területként kezelte a szakirodalmi dokumentáció műhelykérdéseit. Címét a kibővült feladatkörnek megfelelően 1963-ban változtatta Tudományos és Műszaki Tájékoztatásra. Ekkor már évi 10 száma jelent meg a korábbi kéthavi periodicitással szemben.[2] A folyóirat főszerkesztője beköszöntő írásában a régi-új lap profilját illetve a címváltozást a következő szavakkal jellemezte és indokolta: “A műszaki fejlesztés és a távlati tudományos terv témáinak gondos és helyes előkészítéséhez, kidolgozásához, valamint a kidolgozott tervek végrehajtásához feltétlenül szükséges a gyors és hatékony információ, vagy a hazánkban jobban elfogadott terminológia szerint: a tudományos, műszaki tájékoztatás. A műszaki tájékoztatás széles területet ölel fel. Magába foglalja többek között a szakkönyvtárak tájékoztató tevékenységét, a szakirodalmi tájékoztatást, az audiovizuális eszközökkel történő tájékoztatást, így a filmet, továbbá a szemléltetés útján kifejtett tevékenységet, pl. kiállításokat.”[4]

Az 1960-as években kialakított profiljának megfelelően ma is a szakirodalmi tájékoztatás gépesítésével és automatizálásával, a különböző osztályozási és információkereső rendszerek változásainak és fejlődésének tanulmányozásával, a szakkönyvtári munka elemző értékelésével foglalkozik. Rendszeresen teret biztosít a különböző szakmai kongresszusokról, konferenciákról készült beszámolóknak, s az egyes témák részletesebb bemutatására gyakran jelennek meg tematikus számai. Hagyományos rovatai mellett az 1980-as évek végétől megjelentek az újak is - Online hírek; CD-ROM hírek - alkalmazkodva a megváltozott tájékoztatási gyakorlat és módszertani kultúra igényekhez.[2]

A TMT profilja és célközönségeSzerkesztés

A feldolgozott témakörökSzerkesztés

 • A könyvtárakban, legfőképpen a hazai könyvtárakban folyó tudományos tájékoztatás.
 • A tudományos ismerethordozókkal foglalkozó tájékoztatás.
 • A tudományos közlemények (ismerethordozók, információforrások) megszerzéséről, tárolásáról, feldolgozásáról, visszakereséséről, továbbításáról (terjesztésérő) és hasznosításáról való tájékoztatás.
 • A hozzáférhetőségre és a hozzáférhetőség módjára vonatkozó tájékoztatás.
 • Tájékoztatás az információs rendszerekről és a szolgáltatások fejlesztéséről, ezek módszereiről.
 • A nemzetközi helyzet és trendek ismertetése, értékelése.
 • Adatbázisok létrehozásában, fejlesztésében, integrálásában, közös használatában bekövetkező, illetve tervezett rendszerek.
 • A tájékoztatáshoz kialakult módszerek, eszközök tudományos irodalmának feltárása.
 • Az e-könyvek kérdései: digitalizálás, létrehozás, beszerzés, kölcsönzés.
 • Szabványosítás.
 • A felsőoktatási közösség folyamatos, magas szintű tájékoztatása.
 • A kutatási és felsőoktatási közösség szerepe a széles körű informatikai fejlődésben.
 • A fejlett országokban élen járó képzési, oktatási kérdések, módszerek és gyakorlatok.
 • Az oktatás minősége, követelményei.[5]

CélközönségSzerkesztés

A könyvtár- és tájékoztatásügy területén dolgozó könyvtárosok, információs szakemberek, a korszerű információs technika könyvtári, tájékoztatási alkalmazásával foglalkozó számítástechnikai és más szakemberek, könyvtár- és információtudomány oktatói és hallgatói.[5]

Az e-TMTSzerkesztés

Az e-TMT a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás elektronikus változata, amely 2002-ben a 49. évfolyammal kezdődően üzemszerűen elérhetővé vált. Az elektronikus kiadás, bár alapvetően a nyomtatott változatra épül, mind tartalmilag, mind formailag többletszolgáltatásokat is nyújt. A folyóirat teljes szövege 1999 óta, az azt megelőző évfolyamok esetében tartalomjegyzék szinten érhető el.[6] Tartalmazza a cikkeket, az információs rovatok jelentős részét, ugyanakkor lehetővé teszi a nyomtatott változat lapzártája után beérkező hírek, közlemények közreadását is. A hálón megjelenő változat lehetővé teszi a számítógépes keresést, a hipertext-szervezést, a közvetlenebb kapcsolattartást olvasóikkal.[7]

StruktúraSzerkesztés

A TMT - lényegében már a tárgyidőszak elejétől fogva - kijegecesedett struktúrával rendelkezik. Van egyfelől (külön cím nélkül) a cikkeket-tanulmányokat tartalmazó, másfelől pedig a Beszámolók, szemlék, referátumok című fő része.[8]

Cikkek-tanulmányokSzerkesztés

Ide lehet számítani "Az altera pars" című hozzászólási és vitarovatot, valamint az eseti nekrológokat a szakma elhunyt nagyjairól és a TMT jeles munkatársairól-közreműködőiről.[8]

BeszámolókSzerkesztés

A Beszámolók között számbelileg a referátumok és (ezúttal) a velük egy kalap alá vett olykori szemlék, ezek a 2-3 cikket "egybereferáló" dokumentumok viszik a prímet. Lényegesen kevesebb az ún. közlemény (= cikk "alatti" kategória terjedelme és/vagy efemer volta miatt). Itt helyezkednek el túlnyomórészt a hírrovatok is.[8]

AjánlásokSzerkesztés

Az 1989/1 számtól fogva még egy műfaj jelent meg a folyóiratban, és mindmáig funkcionál: az egyes számokat bevezető ajánlásoké. Ezek a kb. másfél flekkes írások a borító belső oldalára kerülnek lehetőleg kíváncsiságot gerjesztő címmel. Túlnyomó többségüket a főszerkesztő írta és írja, időnként azonban mások - érdemes szakértők és közreműködők - is szóhoz jutnak itt. (Ugyanekkortól az egyes cikkek ún. felvezetőket is kapnak, amelyek általában olvasmányosabbak, mint a rezümék szövegei. Korábban a rezümék magyarul, angolul, németül és oroszul szóltak, az 1999/1 számtól csak angolul.)[8]

FőszerkesztőkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár honlapja
 2. a b c Horváth Tibor: Bevezetés a könyvtár- és információtudományba. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, 2011. 88-87. p.
 3. Pogány György: Egy folyóirat két címéről - szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, (2003) 8. sz.
 4. "Új feladatok. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (1963) 1. sz.
 5. a b Berke Barabásné: A TMT profilja és célközönsége. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2014) 3. sz.
 6. Klein-Gráfel: A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás reprezentáltsága nemzetközi adatbázisokban. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2006) 1. sz.
 7. Beköszöntő. [2013. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 8. a b c d Futala Tibor: Húsz év az ötvenből. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1983 és 2003 között. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, (2003) 9-10. sz.

ForrásokSzerkesztés

 • Beköszöntő. [2013. október 14-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 28.)
 • Pogány György (2003). „Egy folyóirat két címéről - szakmai és politikai háttérrel, a TMT ötvenedik évfolyama kapcsán”. Könyv, könyvtár, könyvtáros (8), 3–9. o.  
 • Berke Barnabásné (2014). „A TMT profilja és célközönsége”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (3).  
 • Klein-Gráfel (2006). „A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás reprezentáltsága nemzetközi adatbázisokban”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1), 24-28. o.  
 • Horváth Tibor. Bevezetés a könyvtár- és információtudományba. Eszterházy Károly Főiskola, 88-87. o. (2011) 
 • Futala Tibor (2003). „Húsz év az ötvenből. A Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 1983 és 2003 között”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (9-10), 357-369. o.  
 • (1963) „Új feladatok”. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (1), 1-2. o.  

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés