Tuhrinszky Károly

magyar tanár

Tuhrinszky Károly Gyula, néhol Thurinszky (Eperjes, 1857. augusztus 5.[1] – Eperjes, 1904. május 18.) történelem és latin nyelv szakos gimnáziumi tanár, Eperjes város képviselőtestületének tagja.[2]

Tuhrinszky Károly
Született 1857. augusztus 5.
Eperjes
Elhunyt 1904. május 18. (46 évesen)
Eperjes
Állampolgársága magyar
Foglalkozása tanár

ÉleteSzerkesztés

20 éven keresztül hirdette tanítványainak a magyar nemzet viszontagságos történetét és az abból levonható bölcs tanulságokat.[3]

Szülei Tuhrinszky Sándor asztalos és Skurkovszky Karolina. Ugyanabban az évben született Eperjesen mint Szepesházy Imre (1857-1932) kormányfőtanácsos, országgyűlési képviselő, táblabíró és Fejérpataky László (1857-1923) történész, egyetemi tanár, akadémikus, könyvtáros és levéltáros. Testvérei Tuhrinszky Zsigmond és Miklós voltak.[4]

Az eperjesi népiskolában tanult, majd 1877-ben az Eperjesi Gimnáziumban érettségizett Grabovitz Gergely (1822-1896) osztályában.[5] 1878-tól a Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem bölcsész hallgatója.[6] A latin nyelv és irodalom, illetve a történelem lettek szaktantárgyai. A budapesti tanárvizsgáló bizottság előtt szerezte meg tanári diplomáját. A Berzeviczy- és Sztankay családoknál működött nevelőként.

1884-től önkéntes tanár.[7] Lasztókay László (1840-1887) történelemtanár[8] halála után helyettes tanár lett.[9] 1887. július 18-tól az Eperjesi királyi katolikus főgimnáziumban tanított.[10] A tanári könyvtár és a földrajzi tanszerek őre volt. Magyar, német és latin nyelvet, illetve történelmet tanított. 1890-ben véglegesítették rendes tanári minőségében.[11] 1899-től éneklést is tanított a gimnáziumban.[12] A gimnáziumi énekkar vezetésével hazafias dalokat adott elő. A gimnázium történelmi kirándulásait is vezette.

Egyben 1893-ban a városi tanács az eperjesi iparostanonc-iskola igazgatójává választotta,[13] és a helyi népiskolák iskolaszékének rendes tagja.[14] A helyi római katolikus egyháztanács tagja, s a helyi Széchenyi-kör könyvtárának őre volt. 1903 szeptemberében féléves betegszabadságra ment a budai hegyek szanatóriumába, melyet még 3 hónappal megtoldottak, majd 1904-ben súlyosbodott a betegsége és 1904. április 1-ével nyugdíjazták. Visszatért még a katedrára, de rövidesen elhunyt.[15] Az eperjesi római katolikus temetőben nyugszik.[16] Temetésén tanítványa Wick Béla főgimnáziumi hittanár méltatta érdemeit.

1888-ban Eperjesen feleségül vette néhai Valkovszky Mihály eperjesi tanár lányát Ilonát.[17] Lányai Anna Mária (1892)[18] és Viktória (Koronthály Zoltánné).[19]

Az Eperjesi kir. kath. főgimnázium róm. kath. vallású, szegény tanulóit segítő egyesületének alapító tagja.[20] Petrássevich Géza is megörökítette tárcájában tanárát.[21]

MűveiSzerkesztés

 • 1888 Adatok Sárosvármagye történetéhez II. József korában. Eperjesi Kir. Katolikus Főgimnázium Értesítője 1887/88, 1-34.
 • 1895 Tanulmányi kirándulás Bártfára, Bártfafürdőbe és Zboróra. Eperjesi Kir. Katolikus Főgimnázium Értesítője 1894/95.
 • 1899 Sárosvár története. Eperjes. (Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1898, 1-61)
 • 1900 Nagy-Sáros magyarsága a XVI. században. Felsővidék 1900/9.
 • 1900 Eperjes eredetének mondái. Felsővidék 1900/17.

JegyzetekSzerkesztés

 1. familysearch.org
 2. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1902, 41; 1903, 22.
 3. Párkányi 1903, 12.
 4. Tuhrinszky Zsigmond gyászjelentése
 5. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1876, 80.
 6. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1878-1879, 93; 1881-1882, 101.
 7. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1884, 22, 62; 1889, 59.
 8. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.  
 9. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1886, 82.
 10. Budapesti Közlöny 21/186, 1 (1887. augusztus 17.); Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1889, 51; Hivatalos Közlöny 2/7, 7. (1894. április 1.)
 11. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1890, 124.
 12. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1899, 87.
 13. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1898, 122.
 14. 1898 Az Eperjes Városi róm. kath. Népiskolák Értesítője az 1897-98. tanévről. Eperjes, 4.
 15. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1903, 16, 20.
 16. Gyászjelentése
 17. Fővárosi Lapok 1888/322, 2366 (1888. november 21.)
 18. familysearch.org Eperjes 1892. január 13.
 19. Családi gyászjelentése; kisvicsápi Koronthály Lőrinc gyászjelentése
 20. Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1909, 50.
 21. 1902 Az utolsó várostrom. Alkotmány 7/143, 1-2 (1902. június 17.)

ForrásokSzerkesztés

 • Eperjesi Katolikus Főgimnázium Értesítője 1903, 12-15 Nekrológ. (Párkányi Gyula)
 • Magyarország tiszti cím- és névtára 1891, 371; 1893, 386.
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.