Tusor Péter

(1967) magyar történész, filológus

Tusor Péter (Gödöllő, 1967. december 11. –) történész, filológus.

Tusor Péter
Született Tusor Péter János
1967. december 11. (55 éves)
Gödöllő
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • történész
 • filológus
Iskolái Eötvös Loránd Tudományegyetem (–1994, történettudomány, latinisztika)
SablonWikidataSegítség

Szakterülete a kora újkor (egyház-, diplomácia-, politika- és művelődéstörténet), a 15–20. századi bölcsészeti szemléletű egyháztörténet (szentszéki–magyar kapcsolatok története; a vatikáni magyar kutatások historiográfiája). A Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); tudományos tanácsadó, kutatócsoport-vezető (MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport).

ÉletpályájaSzerkesztés

1967-ben született Gödöllőn.[1] Turai származású, általános iskolai tanulmányait itt végezte, majd 1982–1986 között a kecskeméti piarista gimnáziumba járt. Ezt követően 1986–1988 között teológiai tanulmányokat folytatott az Egri Érseki Hittudományi Főiskolán, valamint a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián. 1989–1994-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-latin szakára járt. 1990 és 1996 között az Eötvös József Collegium tagja volt, melynek szellemisége nagy hatást gyakorolt rá. Történettudományi doktori tanulmányait állami ösztöndíjasként 1994 és 1997 között az ELTE BTK Doktori Iskolájában végezte. Ekkor kezdte meg máig folyamatos kutatásait – a magyarországiak mellett – római (vatikáni), itáliai, bécsi levéltárakban. Disszertációját A magyar egyházi elit és Róma kapcsolatainak ismeretlen fejezetei 1607–1685 címmel 2000-ben nyújtotta be és 2001-ben védte meg. Témavezetője R. Várkonyi Ágnes volt. 1999-től 2001-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán latintanár, majd 2001 őszétől ugyanitt adjunktus, 2007-től docens. Egyetemi habilitációjára 2012 szeptemberében került sor a Szegedi Tudományegyetemen irodalom- és kultúratudományokból. Akadémiai doktori értekezését Egy „epizód” Magyarország és a római Szentszék kapcsolataiból. Pázmány Péter esztergomi érseki kinevezése (Mikropolitikai tanulmány) címmel 2014 májusában védte meg a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében.[2] 2012-től 2017-ig az MTA-PPKE ‘Lendület’ Egyháztörténeti Kutatócsoport, 2017-től az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport alapítója és vezetője.[3]

MunkásságaSzerkesztés

Egyetemi oktatóként a késő középkortól a 20. századig tart előadásokat, szemináriumokat, kutatószemináriumokat, graduális és posztgraduális szinten. Szakdolgozói száma 45, doktori témavezetéseié 8. Tudományos munkásságának számszerű dimenzióit több mint 200 tudományos közlemény jelzi. Művei hatásának és szakmai recepciójának tudománymetriai mérőszámai: h-index: 20; i10-index: 40. Rangos hazai és külföldi szakmai folyóiratokban, évkönyvekben megjelent tanulmányok, magyar és angol nyelvű monográfiák, latin, olasz és magyar nyelvű forráskiadványok, 4 tankönyv, tucatnyinál több hazai és nemzetközi kiadású szerkesztett kötet alkotja munkássága gerincét. Tudományszervezőként két sorozatot hozott létre és szerkeszt: a 2004-ben indult Collectanea Vaticana Hungariae-t és a 2015-ben indult Collectanea Studiorum et Textuum-ot.[4] Előbbi sorozat a módszeres vatikáni magyar történeti kutatások fontos szakmai fóruma, a Fraknói Vilmos által alapított Monumenta Vaticana Hungariae örököse. Tagja a 2009-ben kezdeményezésére és aktív közreműködésével a vatikáni sorozat mintájára létrehozott Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien szerkesztőbizottságának. Konferencia részvételei, hazai és külföldi tudományos rendezvényen tartott előadásai száma 60. Konferencia szerepléseinek színterei Róma, Bécs, Budapest, Piliscsaba, Eger, Pécs, Berlin, Madrid és Prága, valamint Kolozsvár és Gyulafehérvár. Ő maga is több hazai és nemzetközi konferenciát szervezett. Számos külföldi és hazai kutatási projekt résztvevője, irányítója.

ÖsztöndíjaiSzerkesztés

1993-tól 2017-ig számos külföldi, illetve hazai ösztöndíjban részesült. Például:

 • 1993. február–május, Bécs, Österreichischer Akademischer Austauschdienst
 • 1997. november–1998 április, Róma, Magyar Ösztöndíjbizottság
 • 1998. május–augusztus, Bécs, Österreichischer Akademischer Austauschdienst
 • 2006. június-augusztus, Róma, Állami Eötvös Ösztöndíj
 • 2001–2004: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Posztdoktori Ösztöndíj
 • 2001–2004: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
 • 2008–2011: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

Főbb műveiSzerkesztés

Művei teljes listáját lásd: mtmt.hu

 • A barokk pápaság, 1600–1700, Budapest 2004. 386 p. (angol nyelven: The Baroque Papacy (1600–1700), Sette Città 2016.)
 • Magyar történeti kutatások a Vatikánban (CVH I/1 exc.), Budapest 2004. ccxxx p. + 7 melléklet
 • Purpura Pannonica. Az esztergomi „bíborosi szék" kialakulásának előzményei a 17. században (CVH I/3), Budapest–Róma 2005. 334 p. + 17 melléklet (képek, facsimilék, térkép)
 • TUSOR PÉTER–NEMES GÁBOR, Consistorialia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1605) (CVH I/7), Budapest – Róma 2011. LXVIII + 304 p. + mellékletek (2 kép és 1 térkép)
 • The Papal Consistories and Hungary in the 15th–16th centuries, To the history of the Hungarian Royal Patronage and Supremacy (CVH II/4), Budapest–Rome, 2012. (186 p. + térkép és facsimile mellékletekkel)
 • Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). I: Obligationes, Solutiones, feltárta, szerkesztette és közreadja † LUKCSICS JÓZSEF–TUSOR PÉTER–FEDELES TAMÁS, szerkesztőtárs: NEMES GÁBOR, munkatársak: Koltai András, Kalotai Noémi, Kiss Gergely, Matus Zsanett, szaklektorok: C. Tóth Norbert, Bujdosó Ádám (CVH I/9), Budapest–Róma 2014. (LXIV + 384 p, 1 képmelléklettel)
 • Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536). II: Divisiones, Provisiones, Visitationes, Quindennia, Rationes, Annatae, Obligationes particulares, Legationes, Varia, Taxae, feltárta, szerkesztette és közreadja † LUKCSICS JÓZSEF–TUSOR PÉTER–FEDELES TAMÁS, szerkesztőtárs: NEMES GÁBOR, munkatársak Koltai András, Kalotai Noémi, Kiss Gergely, Matus Zsanett, szaklektorok: C. Tóth Norbert, Bujdosó Ádám (CVH I/10), Budapest–Róma 2014. (pp. 488 + 1 térképmelléklettel)
 • „Írom kegyelmednek, mint igaz magyar igaz magyarnak”. Lippay György veszprémi és egri püspök, esztergomi érsek levelei magyar arisztokratákhoz, nemesekhez (1635–1665) (CST I/1), Budapest 2015. LIV + 544 p. + 9 melléklet (hasonmások, térkép)
 • Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története, 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) (CVH I/13), Budapest–Róma 2016, 460 p. + 6 melléklet (képek, facsimile, térkép)
 • Tóth Krisztina–Tusor Péter: Inventarium Vaticanum; MTA-PPKE "Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport–Gondolat, Bp.–Róma, 2016-

KitüntetéseSzerkesztés

Munkásságát, egyházi szakterületen végzett kiemelkedő tudományos tevékenységét a magyar állam 2016-ban Fraknói Vilmos-díjjal ismerte el.[5]

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés