Várady Zsigmond

(1865-1913) politikus

Várady Zsigmond, Várady-Borbély Zsigmond (Szilágysomlyó, 1865. január 4.Semmering, Ausztria, 1913. január 17.) jogi doktor, ügyvéd, országgyűlési képviselő.

ÉleteSzerkesztés

Jogi tanulmányokat végzett; doktori és ügyvédi oklevelet szerzett. Nagyváradon mint gyakorló ügyvéd telepedett meg. A nagyváradi önkormányzati és társadalmi életben tevékeny részt vett. Több vezércikke jelent meg a nagyváradi lapokban, a Pester Lloydban, valamint a Világban. Az 1910. évi általános képviselő választások alkalmával a bihari kerület nemzeti munkapárti program alapján országgyűlési képviselővé választotta. Az igazságügyi és a zárószámadási bizottság tagja volt. Haladó felfogású kormánypárti volt, aki felvette a harcot a klerikalizmus ellen, az egyházi vagyon szekularizálását és az általános választójog bevezetését szerette volna elérni. 1913-ban a választójogi kérdésben pártjával ellentétes álláspontba került. Életének önkezével vetett véget. Sírja a Kerepesi úti temetőben található (18-1-28).

Hírlapírói és jogírói működést fejtett ki. Cikke a Szigligeti-társaság Évkönyvében (1896. Emlékezés Szigligeti Edére; londoni leveleket is írt a helyi lapba).

MunkáiSzerkesztés

 • Szózat a k.-pályi kerület választóihoz. Nagyvárad, 1901.
 • Észrevételek dr. Reichard Zsigmond törvénytervezetére. Bpest, 1901. (M. Jogászegyleti Értekezések XXIII. 2.).
 • A hősök alkonya. Nagyvárad, 1905.
 • Martinovics Ignácz. Bpest, 1909. (Természet és Társadalom XI.).
 • Jelzálogbiztosítás. (Új földtehermentesítés). Uo. 1911.
 • A párviadal ellen...
 • Szekularizáczió.
 • A törvénytelen gyermek jogállása...

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Berényi Zsuzsanna Ágnes: Budapest és a szabadkőművesség. Bp., Szerző, 2005.
 • Makoldy Sándor: Magyar gyorsírók pantheonja. Kalauz a Budapesten eltemetett magyar gyorsírók életrajzához és sírjához. Szirt Gizella felvételeivel. Bp., Gyorsírási Ügyek M. Kir. Kormánybiztossága, 1940.
 • Sturm-féle országgyűlési almanach 1910-1915. Szerk. Végváry Ferenc és Zimmer Ferenc. Bp., [1910]., Pázmáneum ny.
 • Palatinus József: A szabadkőművesség bűnei. 4. kiad. Bp., 1938-1939. Budai-Bernwaliner József ny.
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.