Főmenü megnyitása

Vásárhelyi Boldizsár (református lelkész)

erdélyi református lelkész, egyházi író (1862–1942)

Vásárhelyi Boldizsár (Ilencfalva, 1862. február 24.Kolozsvár, 1942. november 6.) erdélyi református lelkész, egyházi író.

Vásárhelyi Boldizsár
Született 1862. február 24.
Ilencfalva
Elhunyt 1942. november 6. (80 évesen)
Kolozsvár
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész,
egyházi író

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskoláit Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban végezte (1880), s ugyanott, a Teológiai Fakultáson szerzett lelkészi diplomát is (1884). Egy évet Utrechtben töltött, teológiai tanulmányai kiegészítésére, majd hazatérése után püspöki titkár (1885–87), szamosújvári körlelkész (1887–94), 1894–1918 között dési lelkész volt. Közben vallástanár a dési gimnáziumban és a református leányiskolában, egyházmegyei főjegyző (1894–1914), esperes (1914–18). 1918-ban meghívták Kolozsvárra, ahol a belvárosi egyházközség lelkésze haláláig, esperes, az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsának tagja nyugdíjazásáig, 1940. január 1-ig.

MunkásságaSzerkesztés

Egyházi vonatkozású cikkeit, prédikációit a helyi és kolozsvári lapok, a Tanügyi Tanácskozó, a Protestáns Közlöny és a Református Prédikátori Tár közölték. Dési évei alatt egyik szerkesztője volt a Szolnok-Doboka megyei Irodalmi, Történelmi és Ethnographiai Társulat Évkönyvének (Dés, 1901), ebben jelent meg egy közleménye: Bethlen Gábor fejedelemnek a deési ev. ref. egyházközség birtokában lévő két adománylevele. A Református Szemle közölte Szentgyörgyi István temetésén tartott gyászbeszédét (1931. 470–471).

KöteteiSzerkesztés

 • Siessünk Jézushoz! (Egyházi beszédek. Szamosújvár 1894; bővített kiadásban Kolozsvár, 1930);
 • Millenniumi ima és egyházi beszéd (Dés, 1896);
 • 1902. március 15-én és szent Petőfi napján (társszerző, Dés 1902);
 • Egyházi beszéd Kossuth Lajos születésének 100-dik évfordulóján (Dés, 1902);
 • Isten jelenléte (Dés, é. n.);
 • Gyakorlati levelek egy kezdő lelkipásztorhoz (Dés, 1907);
 • Vékony Ferenc emlékére (Dés, 1909);
 • Ünnepi beszéd… (Dés, 1911);
 • Esperesi székfoglaló beszéd (Dés, 1914);
 • Igehirdetés, példaadás (Dés, 1916);
 • Isten fiának dicsőítése. Három egyházi beszéd (Kolozsvár, 1922);
 • Siessünk Jézushoz (egyházi beszédek, Kolozsvár, 1930).

Társasági tagságSzerkesztés

Tagja volt a Károlyi Gáspár Irodalmi Társaságnak és az EME-nek.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Tavaszy Sándor: Vásárhelyi Boldizsár. Siessünk Jézushoz (egyházi beszédek, Református Szemle 1930).
 • László Dezső: Vásárhelyi Boldizsár. Református Szemle, 1942/11. 510–513.