Református Szemle

A Református Szemle (19061978; 1990-) az Erdélyi Református Egyházkerület, 1955-től a romániai református és zsinatpresbiteri ev. egyház hivatalos lapja. 1990-ben újraindították Nagy László és Tőkés István szerkesztésében. 2000 óta Buzogány Dezső szerkeszti. Periodicitás: változó, 1959 óta kéthavonként. Székhely: Kolozsvár.

Előzménye és mellékleteiSzerkesztés

A Református Szemle előzménye: Erdélyi Protestáns lap. Mellékletei: Népnevelés (1935); Gyülekezeti melléklet (1969-től).

A lap szerkesztőiSzerkesztés

Nagy Károly (1908-18), Ravasz László (1918-21), Makkai Sándor (1921-25), Tavaszy Sándor (1925-29), Vásárhelyi János (1929-36), Tavaszy Sándor (1936-?), Darkó Ákos, Dávid Gyula; Nagy László, Tőkés István (több mint tíz éven át, 1978-ig).

MunkatársakSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 1702. o. ISBN 963-05-6807-1