Református Szemle

A Református Szemle ( alapítás: 1908) lektorált teológiai szakfolyóirat, amely tudományos cikkeket és kritikai recenziókat közöl a teológia és vallástudomány tárgyköréből, illetve ennek határterületeiről (történelem, filozófia, művészettörténet, régészet, szociológia, irodalomtörténet). A folyóiratot hagyományosan Erdély két református egyházkerülete és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház adja ki. Az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos lapjaként indított Református Szemle első száma 1908. január 10-én került ki a sajtó alól, és azóta folyamatosan jelenik meg. 1908-tól 1950-ig az Erdélyi Református Egyházkerület kiadványa volt, majd 1951-től az Erdélyi Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református Egyházkerü­let, valamint a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház folyóirata lett. A Folyóirat kéthavonként jelenik meg 120 oldalas terjedelemben.[1]

Előzménye és mellékletei

szerkesztés

Az Erdélyi Református Egyházkerület első hivatalos kiadványai az 1858-ban beindított Névkönyvek voltak. A később beindított folyóiratok pedig egyes lelkipásztorok és professzorok önkéntes szolgálata révén láttak napvilágot, de felkarolta őket a kerület hivatalos vezetősége is. Ilyenek voltak: Erdélyi Protestáns Közlöny (Egyházi és iskolai hetilap) (Szász Gerő, 1871), Egyházi és Iskolai Szemle (Nagyenyed, 1876, indította: Bartók György), Erdélyi Protestáns Lap (1898, szerkesztők: Molnár Albert, Nagy Károly).[2]

A lap szerkesztői

szerkesztés

A Református Szemle szerkesztői többnyire  teológiai tanárok voltak (*): Nagy Károly* (1908–1917), Ravasz László* (1918–1920), Makkai Sándor* (1921–1924), Tavaszy Sándor* (1925–1928; 1937–1948), Vásárhelyi János (1929–1936), Darkó Ákos (1949–1958), Dávid Gyula* (1959–1972), Tőkés István* (1973–1984), Gálfy Zoltán* (1984–1989), Nagy László (1990–1996), Bustya Dezső (1997–2000), Adorjáni Zoltán* (főszerkesztő: 2000-) és Buzogány Dezső* (felelős szerkesztő: 2000–).[3]

Munkatársak

szerkesztés
  1. Címlap | Református Szemle. reformatusszemle.ro. (Hozzáférés: 2020. november 11.)
  2. Adorjáni Zoltán. „100 éves a Református Szemle”. Református Szemle 100, 3-10. o.  
  3. Történet | Református Szemle. reformatusszemle.ro. (Hozzáférés: 2020. november 11.)
  • Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 1702. o. ISBN 963-05-6807-1