Vajda Ödön (szerzetes)

Vajda Ödön, születési nevén Vajda Pál (Kaposvár, 1834. január 29.Zirc, 1911. július 9.) ciszterci szerzetes, zirci apát.

Vajda Ödön
Életrajzi adatok
Születési név Vajda Pál
Született 1834. január 29.
Kaposvár, Magyar Királyság
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1911. július 9. (77 évesen)
Zirc, Osztrák–Magyar Monarchia
Sírhely Zirci apátság, Zirc
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

Hivatal zirci apát
Hivatali idő 1891-1911
Elődje Supka Jeromos
Utódja Békefi Remig

ÉleteSzerkesztés

Vajda Pál 1834-ben Kaposvárott született, iskoláit ott kezdte, majd a pécsi ciszterci gimnáziumban folytatta. Az egri gimnáziumban 1854-ben érettségizett. 1852-ben lépett be a ciszterci rendbe, ahol az Ödön szerzetesi nevet kapta. Teológiai tanulmányait Heiligenkreutzban és az egri érseki líceumban végezte. Ünnepélyes fogadalmát 1856. augusztus 14-én tette le. 1858. február 13-án szentelték pappá. 1856 és 1868 között tanár a rend székesfehérvári gimnáziumában. Segéd-jószágkormányzó 1868 és 1874 között, jószágkormányzó 1874 és 1891 között az előszállási birtokon. Új termelési ágak bevezetésével (állattenyésztés, szőlő- és erdőtelepítés) a gazdaságot jövedelmezővé tette.

1891. április 2-án választották meg zirci apátnak. Apáti benediktálása 1891. június 13-án volt. Irányítása alatt restaurálták az apátsági templomot, a rendház keleti szárnyára 2. emeletet építettek. A bajai gimnázium épületére és felszerelésére 20 000 forintot adományozott. Szentgotthárdon 14 206 forintból, Eplényben 3354 forintból népiskolát emelt. A rendi növendékek számára létesített Bernardinum átadása is a nevéhez fűződik.

Támogatta Békefi Remig és Piszter Imre kutatásait, rendtörténeti művek írását és kiadását.

Vajda Pál Zircen halt meg, 1911. július 9-én.

ElismeréseiSzerkesztés

I. Ferenc József 1894. március 20-án a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

ForrásokSzerkesztés

 • A kiváltságos Ciszterci Rend zirci, pilisi, pásztói, szentgotthárdi egyesített apátságainak névtára az 1910-1911. iskolai évre. Bp. 1910.
 • A hazai Ciszterci Rend emlékkönyve. Budapest, 1896.
 • Kislexikon - Vajda Ödön Pál szócikk[Tiltott forrás?] (Online elérés: 2015. május 12.)
 • Bitter Illés: Vajda Ödön zirci apát. In: A Ciszterci Rend Pécsi Róm. Kath. Főgimnáziumának Értestője az 1907-08-ik iskolai évről. Közli: Buzássí Ábel igazgató. Pécsett, Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában, 1908. III-VII.
 • Madarász Flóris: Vajda Ödön. In: A Ciszterci Rend Pécsi Róm. Kath. Főgimnáziumának Értesítője az 1911-12-ik iskolai évről. Közli: Buzássy Ábel igazgató. Pécs, 1912. Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában. 9-30.

További információkSzerkesztés

 • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941
 • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp., História - MTA Történettudományi Intézete, 1996
 • Magyar Katolikus Lexikon. Főszerk. Diós István. Szerk. Viczián János. Bp., Szent István Társulat, 1993-
 • Sturm-féle országgyűlési almanach 1910-1915. Szerk. Végváry Ferenc és Zimmer Ferenc. Bp., [1910]., Pázmáneum ny. VII, 500 o.
 • Schematismus Congregationis de Zirc. Bp., 1942
 • Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyűlése, 1998