Vita:Magyar nemesség

Aktív megbeszélések

HomokozóSzerkesztés

Az alábbiakat tessék wikiformára hozni, nagyon rosszul jön ki a nemesség címszó alatt az ilyesmi. Az is hiányzik, hogy melyik korra vonatkozik. 24 éves nagykorúság a középkorra és a kora újkorra biztos nem. Mikori szabályok ezek? Az Aranybulla után közvetlenül volt betéve, de ez valami 18-19. századi szabály lehet, mikori?

A nemesség szerzésmódjaiSzerkesztés

Az országos nemességet eredeti és származékos módon lehetett szerezni. Eredeti szerzésmódok voltak:

  • királyi adomány
  • nemesítő levél adása
  • fiúsítás
  • fiúvá fogadás
  • törvényesítés és az ünnepélyes honfiúsítás.

Királyi birtokadománnyal (donatio) bárki nemességet szerezhetett anélkül, hogy az adománylevélben a király külön kimondta volna a nemesség adományozását. Birtokadomány nélkül is lehetett nemességet szerezni, ha a király valakit nemessé tett. Ez rendszerint a nemesi címert is magában foglaló nemesi adománylevél (litterae armales) útján történt, s az ily módon - birtokadomány nélkül - nemesítetteket nevezték armalistáknak. A nemesség adományozását mindig kihirdették az új nemes lakóhelyének vármegyei közgyűlése előtt, így vált a nemes a vármegye nemességének (universitas nobilium) tagjává. Az armális közgyűlési kihirdetésének az volt a célja, hogy az új nemes volt földesura értesülhessen arról, ha esetleg jobbágya az ő tudta nélkül szerzett armálist, s ez ellen tiltakozhasson. A fiúsítás (praefectio) is királyi kiváltság volt. Erre akkor került sor, mikor a nemesnek fiágon magva szakadt, és leányát vagy a nemzetség más nőtagját a király a királyi adományból származó ingatlanokra öröklési joggal ruházta fel. Ilyenkor a fiúsított nő leszármazottai is nemesek lettek, még ha a gyermekek apja nem volt is nemes. Fiúvá fogadásnak (adoptio filislis) nevezték, ha nem nemest valamely fiúági magszakadás előtt álló nemes királyi engedéllyel örökösévé tett. A törvényesítés szintén királyi engedéllyel történt. Nemes ember házasságon kívül született gyermekét törvényesíthette, feltéve, hogy a nemesnek fiai vagy öröklésre jogosult rokonai nem voltak. A törvényesítéssel is öröklési jog származott a királyi adománybirtokra. Az ünnepélyes honfiúsítást, a főnemesség indigenatus szerzését az országgyűlésnek kellett elhatároznia.

Származékos szerzésmód: Származékos módon megszerezte a nemességet minden nemes atyának törvényes házasságából származó gyermeke. Ha nemes lány nem nemeshez ment feleségül, ő maga nemes maradt, de a gyermekei nem lettek nemesek. Ezeket a nem nemes apától és nemes anyától származó gyermekeket agiliseknek nevezték. Az agilis az anyai birtokkal szabadon rendelkezett, de nemesi birtokot nem szerezhetett. Adózásuk tekintetében a megyék gyakorlata eltért, egyes megyékben nem adóztak másutt adó alá vetették őket.

Az atyai hatalom és a gyámságSzerkesztés

A korabeli magyar jogban a 12 éven aluli gyermeket serdületlen (impuber) korúnak tartották. Ezek jogcselekményeket nem végezhettek, helyettük apjuk vagy gyámjuk járt el. A 12 évet elért személy törvényes korú lett, s ettől kezdve bizonyos jogcselekményeket végezhetett, (pl: ügyvédet fogadhatott, ingóságok tekintetében korlátolt jogcselekményeket végezhetett). A teljes kort, vagyis a nagykorúságot a férfiak 24. életévük, a lányok a 16. életévük betöltésekor érhették el. A nemes férfi akkor is teljes korúvá vált, mikor az osztályt megejtették, s ingatlanát kezelésre átvette. A nő a kor elérésén kívül akkor is teljes korúvá vált, ha férjhez ment.

(szócikkből átemelve ide)

Paulus Pontius Crassus vita 2011. június 26., 12:48 (CEST)

Sajnos a nemesség megszerzézének módja továbbra is teljesen hiányzik a szócikkből! JSoos vita 2017. november 30., 17:05 (CET)

KöznemesekSzerkesztés

Sajnos a szócikkből nem derül ki, hogy mikortól, illetve kiket neveztek főnemesnek, köznemesnek. Ez az utóbbi megnevezés pedig majdnem 500 szócikkben fordul elő... JSoos vita 2018. június 29., 11:05 (CEST)

How name nobleman depending of his noble rank ?Szerkesztés

Hello,

As contributor of french wikipedia, I'm wondering how hungarian noblemen are named as we can talk to an english nobleman calling him "sir", or "Lord" for scottish nobleman. What about hungarian nobility ? Laszlo vita 2019. július 9., 11:45 (CEST)

As the use of noble titles has been forbidden in Hungary since 1947, there are no such titles and addresses for present use. Before 1946, Hungarian language was supposed to have complete and compicated system of adressing noblemen and other dignities. However, in fact, a permanent inflation of titles and addresses during preceding centuries makes it almost impossible to reconstruct a tradition or convention. I have been unable to describe the system of the 1930s although I have tried it for many years. Eexaggeration was typical not only in everyday private use but in official documents too.

Be careful: if you insist finding one, you may easily run into phantasy versions or less accurate compilations, based on less reliable sources from different places and times.

– Peyerk vita 2019. július 9., 16:03 (CEST)

Visszatérés a(z) „Magyar nemesség” laphoz.