Werner (budai rektor)

(12.-13. sz.) budai rektor

Werner ispán (comes) budai rektor és a király által kinevezett bíró volt 1288 és 1300, valószínűleg a pesti Werner ispán unokája, Péter, az utolsó budai fónagy (villicus) fia. 1291-ben elkísérte III. András királyt bécsi hadjáratára. Az esztergomi érsekkel és a budai káptalannal szemben védte a budai polgárság érdekeit.

Több birtokot szerzett a város környékén, így a Pilis megyei Tinnyét, valamint egy birtokrészt Pest megyei Gyálon, amelyet Szenterzsébetfalvi Pókától vásárolt. Budai palotája a Szent János ferences kolostor és az azonos nevű Szent János (később Vízi)-kapu között állt, tehát kaputól délre. (Helyén ma a Miniszterelnökség 2018-ban fölépült új irodaháza található, amelyet Zoboki Gábor tervezett.) Ez korábban talán Walter budai rektor, kamaraispán háza volt, és 1273-ban ebben gyógyult meg a 12 éves IV. László király súlyos betegségéből, Szent Margit ereklyéjének közbenjárására. Walter ispánt 1290 körül Werner és fia, László ölték meg.

Werner fia László szintén budai rektor volt 1301-1302-ben és 1307-1318 között. Miután kihalt az Árpád-ház, Károly Róbert híve lett, ezért Vencel király 1305-ben Budáról távozva magával vitte, és fogva tartotta. A fogságból kiszabadult és 1307. június 1-én hívei segítségével bejutott Budára, és azt megszerezte Károly Róbert számára. Mivel nem volt fia, vagyonát nővérének leszármazottai, a birtokos nemes Domoszlói család örökölte.

ForrásokSzerkesztés

  • Budapest lexikon II. (L–Z). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 1993. 652–653. o. ISBN 963-05-6411-4  
  • Győrffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, IV, Budapest, 1998.
  • Győrffy György, in Budapest története, I, szerk. Gerevich László, Budapest, 1973, 331.
  • Kubinyi András, Budapest története, II, szerk. Gerevich László–Kosáry Domonkos, Budapest, 1975, II, 44, 61.