Wikipédia:Forrásleíró sablonok

A Wikipédia szócikkeivel szemben támasztott alapvető követelmények egyike a visszakereshető és ellenőrizhető tartalom. Ennek a szócikk alapjául szolgáló nyomtatott és elektronikus források pontos feltüntetésével tehetünk eleget. Pusztán a cím gyakran nem szolgál elégséges információval, hiszen több kiadvány is megjelenhetett ugyanazon a címen, átdolgozott és bővített kiadások a korábbiakhoz képest több vagy más információt tartalmazhatnak. Ezért erősen javallott egyszerűsített bibliográfiai leírással közreadnunk forrásainkat, azaz a szerző és a cím jelölése mellett a kiadási hely, a kiadási év, a kiadó, az oldalszám, valamint az egyedi azonosítást lehetővé tevő ISBN szám feltüntetésével eleget tehetünk a fenti kívánalmaknak.

Miért forrássablon?Szerkesztés

A nyomtatott források idézésére a Wikipédián már létezik a cite book sablon, amelyet közvetlenül a szócikkben alkalmazva adhatunk egységes hivatkozási formát a forrásainknak, de léteznek olyan beilleszthető forrássablonok is, amelyeket a cite book alapján építettek fel. Íme egy példa rá, a {{Ladó}}:

Ladó János – Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv. Budapest: Vince. 2005. ISBN 963 9069 72 8  

Jelen pillanatban (2010. január) azonban a cite book sablon több szerkezeti és funkcionális gyermekbetegségben szenved, amelyek gyakorlatilag ésszerűtlenné teszik a használatát:

 1. A cite book sablon által generált címleírás szerkezete és formátuma nem követ semmiféle bibliográfiai gyakorlatot (pl. a kiadás éve a címleírás legvégén, az ISBN számot követve, zárójelbe téve található).
 2. A cite book sablon túlságosan sok paramétert tartalmaz, gyakorlatilag könyvtártudományi igénnyel készült, ám ez kontraproduktív is lehet olyan környezetben, ahol az egyszerűsített bibliográfiai címleírás is kielégíti a forrás megjelölésére és beazonosítására vonatkozó igényeinket. Az opcionális paraméterek használata, azaz kitöltése ráadásul a szerkesztők feladata, amelynek eredményeként ugyanaz a forrás tíz különféle módon megjelenhet tíz különböző cikkben (az egyik wikipédista beírja a szerkesztő nevét, a másik kihagyja az ISBN számot, a negyedik Móra Kiadóként, az ötödik Móra Ferenc Könyvkiadóként jelöli meg a kiadót stb.). Végeredményben a cite book sablon használatával ugyanott vagyunk, mint annak előtte: a Wikipédia korpusza szintjén messze nem egységes az ugyanazon forrásra történő hivatkozások formátuma, szerkezete stb.
 3. A cite book-ot használó forrássablonok használata már egy lépés az egységesség felé, ám ha ilyen forrássablont használunk, abba sem kötetszám, sem oldalszám, sem egyéb eseti jellemző nem illeszhető be, így a szerkesztő – még ha észre is vette, hogy az adott könyvnek van cite book-ot használó forrássablonja – kénytelen a forrássablon helyett közvetlenül magát a cite bookot használni a szócikkben, azaz a fenti pontban vázolt kaotikus helyzet csak fokozódik.
 4. A közvetlenül a szócikkbe, annak jegyzeteibe épített cite book sablonok gyakran áttekinthetetlenné teszik a szócikk szerkesztési nézetét.


A szerkesztők egy része tisztában van a cite book sablon főbb problémáival, épp ezért bevallott távlati cél a sablon rendbetétele a fenti hibák kiküszöbölésével. Addig is az alább listázott forrássablonok használata több szempontból is előnyösöbbnek tűnik:

 1. Szerkezete és formátuma áttekinthető és világos, az egyszerűsített bibliográfiai címleírás hagyományait követi (lásd bővebben a következő alfejezetben).
 2. A források állandó jellemzőit (szerző, szerkesztő, cím, kiadó, ISBN-szám) a sablon tartalmazza, ezek beírása nem a szerkesztőkön múlik.
 3. A szócikkbe szúrt sablon eseti igény szerint kiadás-, kötet- és oldalszámmal, on-line eléréssel kiegészíthető, azaz a forrás valamennyi előfordulásánál egyként használható.
 4. A forrássablonok rövid hivatkozókulccsal rendelkeznek (a Magyar művelődéstörténeti lexikonra például a {{MAMŰL}} kulcs segítségével hivatkozhatunk), és az egy-két számjegyű opcionális paramétereken (oldalszám stb.) kívül egyéb ballasztot nem tartalmaznak, így a szerkesztési nézetet sem nyomják el.
 5. Ugyanakkor az esetleges botgazdák munkáját is segíti, hogy a sablonnal kiváltott hivatkozásokat már nem kell végigellenőrizniük, emellett a sablon egyszerű felépítéséből fakadóan igény esetén és bot támogatásával gyorslista készíthető egy adott könyvre oldalszám, URL stb. megjelölése nélkül hivatkozó szócikkekről.

CitLib és CitPerSzerkesztés

A {{citlib}} és {{citper}} két, a „cite” sablonok tapasztalatát hasznosító újabb általános jellegű forrásleíró sablon.

Az egyszerűsített bibliográfiai címleírásSzerkesztés

A címleírásról pár szó!!!

HasználatukSzerkesztés

Az alábbi táblázat a gyakrabban használt nyomtatott források hivatkozósablonjait tartalmazza. Az egyszerűsített bibliográfiai címleírás adatainak, a címleírást alkotó elemek tagolásának és formázásának esetenkénti kézi reprodukálása helyett bátran éljünk a forrássablonok nyújtotta kényelemmel és pontossággal.

A táblázat első oszlopában elhelyezett sablon használatával a második oszlop címleírását hívhatod elő. Az oldalszámo(ka)t a feltüntetett kód legvégére szúrhatod be, egy vonallal (|) elválasztva. Példával érzékeltetve: ha a Biológiai lexikon első kötetének 250. oldalára akarsz hivatkozást elhelyezni, miután megtaláltad a megfelelő hivatkozósablont ({{BiolLex|1}}), beszúrhatod az oldalszámot ({{BiolLex|1|250}}), s olvasási nézetben a következőképpen jelenik meg a címleírás a szócikkben:

 • Biológiai lexikon I. (A–F). Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1975. 250. o. ISBN 963-05-0530-4

Az egyes sablonok használatának részleteiről további információkat tudhatsz meg a sablonra klikkelve előhívható sablondokumentációból.

Az egyedi forrásleíró sablonok listájaSzerkesztés

Az alábbi táblázat a fent vázolt elvek alapján eddig elkészült 57 egyedi cím forrássablonját tartalmazza a címek betűrendjében. A közvetlenebb használat kedvéért ugyanitt megadtuk az egyes kiadások és kötetek egyedi címleírását előhívó 255 paraméterkulcsot is (pl. a CambrE|21 a Cambridge enciklopédia második kiadásának első kötetét jelöli).

Sablon Címleírás
{{AkKL|1}} Akadémiai kislexikon I–II. Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1989–1990. ISBN 963-05-5279-5
{{AkKL|11}} Akadémiai kislexikon I. (A–K). Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1989. ISBN 963-05-5280-9
{{AkKL|12}} Akadémiai kislexikon II. (L–Z). Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1990. (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963-05-5281-9
{{ÁltKLex|1}} Általános kislexikon. Szerk. Mózes István Miklós. Budapest: Horizont. 2000. ISBN 963-86136-9-6
{{ÁltKLex|2}} Általános kislexikon: Festészet, irodalom, tudomány, történelem, építészet, közgazdaság, vallás, biológia, technika A–Z-ig. Szerk. Csiffáry Tamás. Budapest: Könyvmíves. 2004. ISBN 963-9497-63-0
{{ÁltKLex|3}} Általános kislexikon I–II. Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2005. ISBN 963-9257-23-0
{{ÁltKLex|31}} Általános kislexikon I. (A–K). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2005. ISBN 963-9257-24-9
{{ÁltKLex|32}} Általános kislexikon II. (L–Z). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2005. ISBN 963-9257-25-7
{{AntL|1}} Antik lexikon. Főszerk. Szepes Erika. Ford. Bellus Ibolya et al. Budapest: Corvina. 1993. ISBN 963-13-3860-6
{{BiolLex|ALL}} Biológiai lexikon I–IV. Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1975–1978. ISBN 963-05-0529-0
{{BiolLex|1}} Biológiai lexikon I. (A–F). Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1975. ISBN 963-05-0530-4
{{BiolLex|2}} Biológiai lexikon II. (G–K). Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1975. ISBN 963-05-0531-2
{{BiolLex|3}} Biológiai lexikon III. (M–R). Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1977. ISBN 963-05-0532-0
{{BiolLex|4}} Biológiai lexikon IV. (S–Z). Főszerk. Straub F. Brunó. Budapest: Akadémiai. 1978. ISBN 963-05-0533-9
{{BRZene|ALL}} Brockhaus Riemann zenei lexikon I–III. Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1983–1985. ISBN 963-330-540-3  
{{BRZene|1}} Brockhaus Riemann zenei lexikon I. (A–F). Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1983. ISBN 963-330-474-1  
{{BRZene|2}} Brockhaus Riemann zenei lexikon II. (G–N). Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1984. ISBN 963-330-543-8  
{{BRZene|3}} Brockhaus Riemann zenei lexikon III. (O–Z). Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1985. ISBN 9633305723  
{{Bplex|OLD}} Budapest lexikon. Főszerk. Berza László. Budapest: Akadémiai. 1973.  
{{Bplex|ALL}} Budapest lexikon I–II. Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 1993. ISBN 963-05-6409-2  
{{Bplex|1}} Budapest lexikon I. (A–K). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 1993. ISBN 963-05-6410-6  
{{Bplex|2}} Budapest lexikon II. (L–Z). Főszerk. Berza László. 2., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 1993. ISBN 963-05-6411-4  
{{CambrE|1}} Cambridge enciklopédia. Szerk. David Crystal. A magyar kiadást szerk. Szelle Béla. Ford. Acsády Judit et al. Budapest: Maecenas. 1992. ISBN 963-7425-65-9
{{CambrE|2}} Cambridge enciklopédia I–II. Szerk. David Crystal. A magyar kiadást szerk. Szelle Béla. Ford. Acsády Judit et al. 2. kiadás. Budapest: Maecenas. 1997. ISBN 963-9025-51-8
{{CambrE|21}} Cambridge enciklopédia I. (A–K). Szerk. David Crystal. A magyar kiadást szerk. Szelle Béla. Ford. Acsády Judit et al. 2. kiadás. Budapest: Maecenas. 1997. ISBN 963-9025-51-8
{{CambrE|22}} Cambridge enciklopédia II. (L–Zs). Szerk. David Crystal. A magyar kiadást szerk. Szelle Béla. Ford. Acsády Judit et al. 2. kiadás. Budapest: Maecenas. 1997. ISBN 963-9025-51-8
{{ETöK|1}} Csató Tamás et al.: Egyetemes történelmi kronológia az őstörténettől 1977-ig. Budapest: Tankönyvkiadó. 1981. ISBN 963-17-5523-1
{{EmbK|1}} Az emberiség krónikája. Szerk. Bodo Harenberg. Budapest: Officina Nova. 1990. ISBN 963-7835-60-1  
{{EmbK|4}} Az emberiség krónikája. Szerk. Bodo Harenberg. 4. bőv. kiad. Budapest: Officina Nova. 1992. ISBN 963-7836-68-3  
{{EmbK|5}} Az emberiség krónikája. Szerk. Bodo Harenberg. 5. bőv. kiad. Budapest: Officina Nova. 1994. ISBN 963-8185-76-7  
{{EmbK|6}} Az emberiség krónikája. Szerk. Bodo Harenberg. 6. bőv. kiad. Budapest: Officina Nova; Magyar Könyvklub. 1998. ISBN 963-548-722-3  
{{EmbK|7}} Az emberiség krónikája. Szerk. Thekla Sielemann. 7. bőv. kiad. Budapest: Helikon; Pécs: Alexandra. 2007. ISBN 978-963-227-119-4  
{{EsztLex|1}} Esztétikai kislexikon. Főszerk. Szigeti József. Budapest: Kossuth. 1969.
{{EsztLex|2}} Esztétikai kislexikon. Főszerk. Szerdahelyi István, Zoltai Dénes. 2. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1972.
{{EsztLex|3}} Esztétikai kislexikon. Főszerk. Szerdahelyi István, Zoltai Dénes. 3. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1979. ISBN 963-09-1423-9
{{EtimSz|1}} Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete. Főszerk. Zaicz Gábor. Budapest: Tinta. 2006. = A Magyar Nyelv Kézikönyvei, 12. ISBN 963-7094-01-6
{{FNESZ|1}} Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest: Akadémiai. 1978. ISBN 963-05-1490-7
{{FNESZ|4}} Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4567-5
{{FNESZ|41}} Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. (A–K). 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4568-3
{{FNESZ|42}} Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára II. (L–Zs). 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4569-1
{{HadTudLex|ALL}} Hadtudományi lexikon I–II. Főszerk. Szabó József. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság. 1995. ISBN 963-04-5226-X
{{HadTudLex|1}} Hadtudományi lexikon I. (A–L). Főszerk. Szabó József. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság. 1995. ISBN 963-04-5226-X
{{HadTudLex|2}} Hadtudományi lexikon II. (M–Zs). Főszerk. Szabó József. Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság. 1995. ISBN 963-04-5226-X
{{sl|HMOrv|ALL}} Híres magyar orvosok I–IV. Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. Budapest: Galenus. 2000–2003.
{{sl|HMOrv|1}} Híres magyar orvosok. Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. Budapest: Galenus. 2000. ISBN 963-86056-7-7
{{sl|HMOrv|2}} Híres magyar orvosok II. Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. Budapest: Galenus. 2001. ISBN 963-86138-3-1
{{sl|HMOrv|3}} Híres magyar orvosok III. Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. Budapest: Galenus. 2002. ISBN 963-86138-6-6
{{sl|HMOrv|4}} Híres magyar orvosok IV. Szerk. Kapronczay Károly, Vizi E. Szilveszter. Budapest: Galenus. 2003. ISBN 963-86336-3-8
{{IszlVA|1}} Francis Robinson: Az iszlám világ atlasza. Ford. Dezsényi Katalin. Budapest: Helikon; Magyar Könyvklub. 1996. ISBN 963-208-384-9  
{{KatonaLex|1}} Katonai lexikon. Főszerk. Damó László. Budapest: Zrínyi. 1985. ISBN 963-326-178-3
{{KMTörtLex|1}} Korai magyar történeti lexikon : 9–14. század. Főszerk. Kristó Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1994. ISBN 963 05 6722 9
{{KMÍKE|1}} Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. Budapest: Magvető. 1989. ISBN 963-14-1604-6
{{KortMMűvLex|ALL}} Kortárs magyar művészeti lexikon I–III. Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 1999–2001. ISBN 963-8477-43-1
{{KortMMűvLex|1}} Kortárs magyar művészeti lexikon I. (A–G). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 1999. ISBN 963-8477-44-X
{{KortMMűvLex|2}} Kortárs magyar művészeti lexikon II. (H–O). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2000. ISBN 963-8477-45-8
{{KortMMűvLex|3}} Kortárs magyar művészeti lexikon III. (P–Z). Főszerk. Fitz Péter. Budapest: Enciklopédia. 2001. ISBN 963-8477-46-6
{{KÁDAlm|1}} Kossuth-díjasok és Állami Díjasok almanachja 1948–1985. Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4420-2  
{{KÁSz2008|ALL}} Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasok 1948–2008 I–II. Szerk. Gyuricza Péter, Móritz Rita, Szalay Antal. Budapest: Magyar Közlöny. 2008. ISBN 978-963-9722-41-5
{{KÁSz2008|1}} Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasok 1948–2008 I. Szerk. Gyuricza Péter, Móritz Rita, Szalay Antal. Budapest: Magyar Közlöny. 2008. ISBN 978-963-9722-42-2
{{KÁSz2008|2}} Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasok 1948–2008 II. Szerk. Gyuricza Péter, Móritz Rita, Szalay Antal. Budapest: Magyar Közlöny. 2008. ISBN 978-963-9722-43-9
{{KöZeneLex|1}} Könnyűzenei lexikon. Szerk. Sebők János, Szabó Béla. Budapest: Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. 1987. ISBN 963-316-158-4
{{KözgKLex|OLD}} Közgazdasági kislexikon. Szerk. G. A. Kozlov, Sz. P. Pervusin. Ford. Milutinovics László. Budapest: Kossuth. 1960. = Pártmunkások Könyvtára.
{{KözgKLex|1}} Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Földes István. Budapest: Kossuth. 1968.
{{KözgKLex|2}} Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Gadó Ottó. 2. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1972.
{{KözgKLex|3}} Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Gyenis János. 3. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1977. ISBN 978-963-09-0881-8 (isbn 963-09-0881-6)
{{KözgKLex|4}} Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Brüll Mária. 4. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1987. ISBN 978-963-09-3063-5 (isbn 963-09-3063-3)
{{LarVT|1}} Az első civilizációk: A kezdetektől i. e. 970-ig. Szerk. Sarkadi Péter. Ford. Várady Géza. Budapest: Új Ex Libris. 2000. = Larousse Világtörténet. ISBN 963-9031-61-5
{{LarVT|2}} Az ókori világ: I. e. 970–270. Szerk. Rugási Gyula. Ford. Várady Géza. Budapest: Új Ex Libris. 2000. = Larousse Világtörténet. ISBN 963-9031-64-x
{{sl|MÉL|ALL}} Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
{{sl|MÉL|1}} Magyar életrajzi lexikon I. (A–K). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967.  
{{sl|MÉL|2}} Magyar életrajzi lexikon II. (L–Z). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1969.  
{{sl|MÉL|3}} Magyar életrajzi lexikon III: Kiegészítő kötet (A–Z). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1981. ISBN 963-05-2500-3  
{{sl|MÉL|4}} Magyar életrajzi lexikon IV: 1978–1991 (A–Z). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6422-X  
{{MFilmLex|1}} Magyar filmlexikon I–II. Szerk. Veress József. Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum. 2005. ISBN 963-7147-45-4
{{MFilmLex|11}} Magyar filmlexikon I. (A–N). Szerk. Veress József. Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum. 2005. ISBN 963-7147-46-2
{{MFilmLex|12}} Magyar filmlexikon II. (O–Z). Szerk. Veress József. Budapest: Magyar Nemzeti Filmarchívum. 2005. ISBN 963-7147-47-0
{{Szinnyei|ALL}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
{{Szinnyei|1}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I. (Aachs–Bzenszki). Budapest: Hornyánszky. 1891.  
{{Szinnyei|2}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái II. (Caban–Exner). Budapest: Hornyánszky. 1893.  
{{Szinnyei|3}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái III. (Fa–Gwóth). Budapest: Hornyánszky. 1894.  
{{Szinnyei|4}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IV. (Gyalai–Hyrtl). Budapest: Hornyánszky. 1896.  
{{Szinnyei|5}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái V. (Iczés–Kempner). Budapest: Hornyánszky. 1897.  
{{Szinnyei|6}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái VI. (Kende–Kozocsa). Budapest: Hornyánszky. 1899.  
{{Szinnyei|7}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái VII. (Köberich–Loysch). Budapest: Hornyánszky. 1900.  
{{Szinnyei|8}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái VIII. (Löbl–Minnich). Budapest: Hornyánszky. 1902.  
{{Szinnyei|9}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IX. (Mircse–Oszvaldt). Budapest: Hornyánszky. 1903.  
{{Szinnyei|10}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái X. (Ótócska–Popea). Budapest: Hornyánszky. 1905.  
{{Szinnyei|11}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XI. (Popeszku–Rybay). Budapest: Hornyánszky. 1906.  
{{Szinnyei|12}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XII. (Saád–Steinensis). Budapest: Hornyánszky. 1908.  
{{Szinnyei|13}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XIII. (Steiner–Télfy). Budapest: Hornyánszky. 1909.  
{{Szinnyei|14}} Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái XIV. (Telgárti–Zsutai). Budapest: Hornyánszky. 1914.  
{{MKöZeneLex|1}} Kiss István Zoltán: Magyar könnyűzenei lexikon 1962-től. Budapest: ZAJ-ZONe. 1998. ISBN 963-03-6056-X
{{MLar|ALL}} Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár I–III. Főszerk. Bakos Ferenc, Ruzsiczky Éva, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1991–1994. ISBN 963-05-5856-4
{{MLar|1}} Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár I. (A–Gy). Főszerk. Bakos Ferenc, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1991. ISBN 963-05-5857-2
{{MLar|2}} Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár II. (H–M). Főszerk. Ruzsiczky Éva, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1992. ISBN 963-05-6421-1
{{MLar|3}} Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár III. (N–Zs). Főszerk. Ruzsiczky Éva, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6748-2
{{MMúzArc|1}} Magyar múzeumi arcképcsarnok. Főszerk. Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest: Pulszky Társaság; Tarsoly. 2002. ISBN 963-86222-4-5
{{MAMŰL|ALL}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor I–IX. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2003–2009. ISBN 963-506-540-X
{{MAMŰL|1}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor I. (Aachen–Bylica). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2003. ISBN 963-506-539-6
{{MAMŰL|2}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor II. (Calcignini–Falconer). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2004. ISBN 963-506-582-5
{{MAMŰL|3}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor III. (Falkonéta–Halászat). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2005. ISBN 963-506-605-8
{{MAMŰL|4}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor IV. (Halételek–Jordán). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2005. ISBN 963-506-630-9
{{MAMŰL|5}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor V. (Jordánszky-kódex–Kolostorépítészet). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2006. ISBN 978-963-506-659-9
{{MAMŰL|6}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor VI. (Kolostorhálózat–Lestyán). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2006. ISBN 978-963-506-684-1
{{MAMŰL|7}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor VII. (Lethenyei–Műgyűjtemény). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2007. ISBN 978-963-506-735-0
{{MAMŰL|8}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor VIII. (Műhely–Paleográfia). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2008. ISBN 978-963-506-712-1
{{MAMŰL|9}} Magyar művelődéstörténeti lexikon : Középkor és kora újkor IX. (Pálffy–Rénes forint). Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest: Balassi. 2009. ISBN 978-963-506-789-3
{{MNL|ALL}} Magyar nagylexikon I–XIX. Főszerk. Bárány Lászlóné et al. Budapest: Akadémiai; (hely nélkül): Magyar Nagylexikon. 1993–2004. ISBN 963-05-6611-7  
{{MNL|1}} Magyar nagylexikon I. (A–Anc). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest: Akadémiai. 1993. ISBN 963-05-6612-5  
{{MNL|2}} Magyar nagylexikon II. (And–Bag). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6800-4  
{{MNL|3}} Magyar nagylexikon III. (Bah–Bij). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6821-7  
{{MNL|4}} Magyar nagylexikon IV. (Bik–Bz). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest: Akadémiai. 1995. ISBN 963-05-6928-0  
{{MNL|5}} Magyar nagylexikon V. (C–Csem). Főszerk. Élesztős László, Rostás Sándor. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1997. ISBN 963-85773-0-4  
{{MNL|6}} Magyar nagylexikon VI. (Csen–Ec). Főszerk. Berényi Gábor. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1998. ISBN 963-85773-2-0  
{{MNL|7}} Magyar nagylexikon VII. (Ed–Fe). Főszerk. Rostás Sándor, Szlávik Tamás. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1998. ISBN 963-85773-5-5  
{{MNL|8}} Magyar nagylexikon VIII. (Ff–Gyep). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1999. ISBN 963-85773-9-8  
{{MNL|9}} Magyar nagylexikon IX. (Gyer–Iq). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 1999. ISBN 963-9257-00-1  
{{MNL|10}} Magyar nagylexikon X. (Ir–Kip). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2000. ISBN 963-9257-02-8  
{{MNL|11}} Magyar nagylexikon XI. (Kir–Lem). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2000. ISBN 963-9257-04-4  
{{MNL|12}} Magyar nagylexikon XII. (Len–Mep). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2001. ISBN 963-9257-07-9  
{{MNL|13}} Magyar nagylexikon XIII. (Mer–Nyk). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2001. ISBN 963-9257-09-5  
{{MNL|14}} Magyar nagylexikon XIV. (Nyl–Pom). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2002. ISBN 963-9257-11-7  
{{MNL|15}} Magyar nagylexikon XV. (Pon–Sek). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2002. ISBN 963-9257-14-1  
{{MNL|16}} Magyar nagylexikon XVI. (Sel–Szö). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2003. ISBN 963-9257-15-X  
{{MNL|17}} Magyar nagylexikon XVII. (Szp–Ung). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2003. ISBN 963-9257-17-6  
{{MNL|18}} Magyar nagylexikon XVIII. (Unh–Z). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2003. ISBN 963-9257-19-2  
{{MNL|19}} Magyar nagylexikon XIX: Kiegészítő kötet (A–Z). Főszerk. Bárány Lászlóné. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2004. ISBN 963-9257-21-4  
{{MNéprLex|ALL}} Magyar néprajzi lexikon I–V. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1977–1982. ISBN 963-05-1285-8  
{{MNéprLex|1}} Magyar néprajzi lexikon I. (A–E). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1977. ISBN 963-05-1286-6  
{{MNéprLex|2}} Magyar néprajzi lexikon II. (F–Ka). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1979. ISBN 963-05-1287-4  
{{MNéprLex|3}} Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1980. ISBN 963-05-1288-2  
{{MNéprLex|4}} Magyar néprajzi lexikon IV. (Né–Sz). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1981. ISBN 963-05-1289-0  
{{MNéprLex|5}} Magyar néprajzi lexikon V. (Szé–Zs). Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest: Akadémiai. 1982. ISBN 963-05-2443-0  
{{MTESZ|1}} A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1967–1984. ISBN 963-05-3770-2
{{MTESZ|11}} A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I. (A–Gy). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1967. ISBN 963-05-3810-5
{{MTESZ|12}} A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. (H–O). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1970.
{{MTESZ|13}} A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára III. (Ö–Zs). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1976. ISBN 963-05-0987-3
{{MTESZ|14}} A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára IV. (Mutató). Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1984. ISBN 963-05-3494-0
{{MProtETL|3}} Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. ISBN 963-7030-15-8  
{{MOrvÉlLex}}
{{SzínhLex}} Magyar színházművészeti lexikon. Főszerk. Székely György. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6635-4  
{{MTudLex|1}} Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. Főszerk. Nagy Ferenc. Budapest: Better; MTESZ; OMIKK. 1997. ISBN 963-85433-5-3
{{MUtLex|1}} Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. Budapest: Panoráma. 1993. ISBN 963-243-344-0
{{Léstyán|1}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai I–II. Kolozsvár: Gloria. 1996. ISBN 973-9203-08-6  
{{Léstyán|11}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai I. Kolozsvár: Gloria. 1996. ISBN 973-9203-08-6  
{{Léstyán|12}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai II. Kolozsvár: Gloria. 1996. ISBN 973-9203-08-6  
{{Léstyán|2}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai I–II. 2. bőv. kiadás. Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség. 2000. ISBN 973-9203-56-6  
{{Léstyán|21}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai I. 2. bőv. kiadás. Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség. 2000. ISBN 973-9203-56-6  
{{Léstyán|22}} Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek: A középkori erdélyi püspökség templomai II. 2. bőv. kiadás. Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség. 2000. ISBN 973-9203-57-4  
{{MindLex|1}} Mindenki lexikona I–II. Szerk. Ákos Károly. Budapest: Akadémiai. 1974. ISBN 963-05-0341-7
{{MindLex|11}} Mindenki lexikona I. (A–J). Szerk. Ákos Károly. Budapest: Akadémiai. 1974. ISBN 963-05-0342-5
{{MindLex|12}} Mindenki lexikona II. (K–Z). Szerk. Ákos Károly. Budapest: Akadémiai. 1974. ISBN 963-05-0343-3
{{MindLex|2}} Mindenki lexikona (A–Z). Főszerk. Szlávik Tamás. Budapest: Magyar Nagylexikon. 2007. = A Magyar Nagylexikon Kiadó Tudástára. ISBN 978-963-9257-30-6
{{MitEnc|1}} Mitológiai enciklopédia I–II. Főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev. A magyar kiadást szerk. Hoppál Mihály. Budapest: Gondolat. 1988. ISBN 963-282-026-6
{{MitEnc|11}} Mitológiai enciklopédia I. Főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev. A magyar kiadást szerk. Hoppál Mihály. Budapest: Gondolat. 1988. ISBN 963-282-027-4
{{MitEnc|12}} Mitológiai enciklopédia II. Főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev. A magyar kiadást szerk. Hoppál Mihály. Budapest: Gondolat. 1988. ISBN 963-282-028-2
{{ModÉpLex|1}} Modern építészeti lexikon. Szerk. Kubinszky Mihály. Budapest: Műszaki. 1978. ISBN 963-10-1780-X  
{{NovumEnc|ALL}} Novum állatvilág enciklopédia I–VII. Szeged: Novum. 2005–2009.
{{NovumEnc|1}} Novum állatvilág enciklopédia I.: Emlősök I.: Ragadozók, tengeri emlősök. Szerk. David MacDonald. Szeged: Novum. 2005. ISBN 963-9334-88-X
{{NovumEnc|2}} Novum állatvilág enciklopédia II.: Emlősök II.: Főemlősök, nagy testű növényevők. Szerk. David MacDonald. Szeged: Novum. 2007. ISBN 963-9703-04-4
{{NovumEnc|3}} Novum állatvilág enciklopédia III.: Emlősök III.: Kisebb növényevők, rovarevők és erszényesek. Szerk. David MacDonald. Szeged: Novum. 2009. ISBN 978-963-9703-57-5
{{NovumEnc|4}} Novum állatvilág enciklopédia IV.: Madarak I. Szerk. Christopher Perrins, Rita Demetriou, Tony Allan. Szeged: Novum. 2006. ISBN 963-9334-93-6
{{NovumEnc|5}} Novum állatvilág enciklopédia V.: Madarak II. Szerk. Christopher Perrins, Rita Demetriou, Tony Allan. Szeged: Novum. 2008. ISBN 978-963-9703-41-4
{{NovumEnc|6}} Novum állatvilág enciklopédia VI.: Kétéltűek és hüllők. Szerk. Tim Halliday, Kraig Adler. Budapest: Novum. 2007. ISBN 978-963-9703-23-0
{{NovumEnc|7}} Novum állatvilág enciklopédia VII.: Rovarok. Szerk. Christopher O’Toole. Szeged: Novum. 2008. ISBN 978-963-9703-49-0
{{OffEL|1}} Officina egyetemes lexikon. Főszerk. Markó László. Budapest: Officina Nova. 1994. ISBN 963-8185-87-2
{{PannEnc|ALL}} Pannon enciklopédia I–VIII. Budapest: Pannon; Dunakanyar 2000; Kertek 2000; Urbis. 1993–2009.
{{PannEnc|1}} Pannon enciklopédia : A magyarság kézikönyve. Főszerk. Halmos Ferenc. Budapest: Pannon. 1993. ISBN 963-7866-69-8
{{PannEnc|2}} Pannon enciklopédia : A magyarság története. Főszerk. Kuczka Péter. Budapest: Dunakanyar 2000. 1994. ISBN 963-8297-27-1
{{PannEnc|3}} Pannon enciklopédia : Magyarország növényvilága. Főszerk. Járainé Komlódi Magda. Budapest: Dunakanyar 2000. 1995. ISBN 963-8297-63-8
{{PannEnc|4}} Pannon enciklopédia : Magyarország állatvilága. Főszerk. Veress István. Budapest: Dunakanyar 2000. 1996. ISBN 963-8297-44-1
{{PannEnc|5}} Pannon enciklopédia : Magyar nyelv és irodalom. Főszerk. Sipos Lajos. Budapest: Dunakanyar 2000. 1997. ISBN 963-8297-70-0
{{PannEnc|6}} Pannon enciklopédia : Magyarország földje : Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Főszerk. Karátson Dávid. Budapest: Kertek 2000. 1997. ISBN 963-85792-3-4
{{PannEnc|7}} Pannon enciklopédia : Magyar ipar- és technikatörténet. Főszerk. Fehér Katalin. Budapest: Kertek 2000. 1999. ISBN 963-85837-4-6
{{PannEnc|8}} Pannon enciklopédia : A magyar építészet története : Kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. Főszerk. Deák Zoltán. Budapest: Urbis. 2009. ISBN 978-963-9706-36-1
{{RévaiÚj|ALL}} Révai új lexikona I–XIX. Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1996–2008. ISBN 963-901-594-6  
{{RévaiÚj|1}} Révai új lexikona I. (A–Baj). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1996. ISBN 963-901-595-4  
{{RévaiÚj|2}} Révai új lexikona II. (Bak–Bia). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1998. ISBN 963-901-540-7  
{{RévaiÚj|3}} Révai új lexikona III. (Bib–Bül). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1998. ISBN 963-901-574-1  
{{RévaiÚj|4}} Révai új lexikona IV. (Bűn–Cyt). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 1999. ISBN 963-901-593-8  
{{RévaiÚj|5}} Révai új lexikona V. (Cza–D). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2000. ISBN 963-927-216-7  
{{RévaiÚj|6}} Révai új lexikona VI. (E–Fei). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2000. ISBN 963-927-226-4  
{{RévaiÚj|7}} Révai új lexikona VII. (Fej–Gak). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2001. ISBN 963-927-241-8  
{{RévaiÚj|8}} Révai új lexikona VIII. (Gal–Gyi). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2001. ISBN 963-901-517-2  
{{RévaiÚj|9}} Révai új lexikona IX. (Gym–Hol). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2002. ISBN 963-927-268-X  
{{RévaiÚj|10}} Révai új lexikona X. (Hom–Kac). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2002. ISBN 963-927-280-9  
{{RévaiÚj|11}} Révai új lexikona XI. (Kad–Kla). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2002. ISBN 963-927-294-9  
{{RévaiÚj|12}} Révai új lexikona XII. (Klc–Ky). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2003. ISBN 963-955-607-6  
{{RévaiÚj|13}} Révai új lexikona XIII. (L–Mag). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2004. ISBN 963-955-613-0  
{{RévaiÚj|14}} Révai új lexikona XIV. (Mah–Nel). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2004. ISBN 963-955-616-5  
{{RévaiÚj|15}} Révai új lexikona XV. (Nem–Rab). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2005. ISBN 963-955-623-8  
{{RévaiÚj|16}} Révai új lexikona XVI. (Rac–Sy). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2005. ISBN 963-955-626-2  
{{RévaiÚj|17}} Révai új lexikona XVII. (Sz–Toa). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2006. ISBN 963-955-636-X  
{{RévaiÚj|18}} Révai új lexikona XVIII. (Tob–Z). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2006. ISBN 963-955-641-6, ISBN 978-963-955-641-6  
{{RévaiÚj|19}} Révai új lexikona XIX.: Pótkötet (A–Z). Főszerk. Kollega Tarsoly István. Szekszárd: Babits. 2008. ISBN 978-963-955-653-9  
{{RMIL|ALL}} Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés I–V. Főszerk. Balogh Edgár, Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1981–2010.  
{{RMIL|1}} Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés I. (A–F). Főszerk. Balogh Edgár. Bukarest: Kriterion. 1981.  
{{RMIL|2}} Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés II. (G–Ke). Főszerk. Balogh Edgár. Bukarest: Kriterion. 1991. ISBN 973-26-0212-0  
{{RMIL|3}} Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés III. (Kh–M). Főszerk. Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion. 1994. ISBN 973-26-0369-0  
{{RMIL|4}} Romániai magyar irodalmi lexikon: Szépirodalom, közírás, tudományos irodalom, művelődés IV. (N–R). Főszerk. Dávid Gyula. Bukarest: Kriterion; Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 2002. ISBN 973-26-0698-3  
{{SportLex|ALL}} Sportlexikon I–II. Főszerk. Nádori László. Budapest: Sport. 1985–1986. ISBN 963-253-442-5  
{{SportLex|1}} Sportlexikon I. (A–K). Főszerk. Nádori László. Budapest: Sport. 1985. ISBN 963-253-415-8  
{{SportLex|2}} Sportlexikon II. (L–Z). Főszerk. Nádori László. Budapest: Sport. 1986. ISBN 963-253-441-7  
{{sl|SzDob|ALL}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája I–VII. Közrem. Tagányi Károly, Réthy László, Pokoly József. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1900–1901.  
{{sl|SzDob|1}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája I.: A vármegye általános leirása, multja és megalakulásának ismertetése. Közrem. Tagányi Károly, Réthy László, Pokoly József. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901.  
{{sl|SzDob|2}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája II.: A vármegye községeinek részletes története (Alparét–Décse). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1900.  
{{sl|SzDob|3}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája III.: A vármegye községeinek részletes története (Deés–Gyurkapataka). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1900.  
{{sl|SzDob|4}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája IV.: A vármegye községeinek részletes története (Hagymás–Lápos). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901.  
{{sl|SzDob|5}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája V.: A vármegye községeinek részletes története (Lápos–Rózsapatak). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901.  
{{sl|SzDob|6}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája VI.: A vármegye községeinek részletes története (Sajgó–Tótfalu). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901.  
{{sl|SzDob|7}} Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye monographiája VII.: A vármegye községeinek részletes története (Tők–Zsugásztra). Közrem. Tagányi Károly, Réthy László. Deés [!Dés]: Szolnok-Dobokavármegye közönsége. 1901.  
{{TermTudLex|ALL}} Természettudományi lexikon I–VII. Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1964–1976.
{{TermTudLex|1}} Természettudományi lexikon I. (A–C). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1964.
{{TermTudLex|2}} Természettudományi lexikon II. (D–G). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1965.
{{TermTudLex|3}} Természettudományi lexikon III. (Gy–K). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1966.
{{TermTudLex|4}} Természettudományi lexikon IV. (L–N). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1967.
{{TermTudLex|5}} Természettudományi lexikon V. (O–S). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1968.
{{TermTudLex|6}} Természettudományi lexikon VI. (Sz–Z). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1968.
{{TermTudLex|7}} Természettudományi lexikon VII.: Kiegészítő kötet (A–Z). Főszerk. Erdey-Grúz Tibor. Budapest: Akadémiai. 1976.
{{TrSpec|1}} Benkő JózsefTranssilvania specialis : Erdély földje és népe I–II. Ford. és szerk. Szabó György. Bukarest; Kolozsvár: Kriterion. 1999. ISBN 973-26-0524-3
{{TrSpec|11}} Benkő JózsefTranssilvania specialis : Erdély földje és népe I. Ford. és szerk. Szabó György. Bukarest; Kolozsvár: Kriterion. 1999. ISBN 973-26-0524-3
{{TrSpec|12}} Benkő JózsefTranssilvania specialis : Erdély földje és népe II. Ford. és szerk. Szabó György. Bukarest; Kolozsvár: Kriterion. 1999. ISBN 973-26-0524-3
{{ÚFotoLex|1}} Új fotolexikon. Főszerk. Morvay György. Budapest: Műszaki. 1984. ISBN 963-10-5372-5
{{ÚMÉL|ALL}} Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|1}} Új magyar életrajzi lexikon I. (A–Cs). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2001. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|2}} Új magyar életrajzi lexikon II. (D–Gy). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2001. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|3}} Új magyar életrajzi lexikon III. (H–K). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2002. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|4}} Új magyar életrajzi lexikon IV. (L–Ő). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2002. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|5}} Új magyar életrajzi lexikon V. (P–S). Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub. 2004. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMÉL|6}} Új magyar életrajzi lexikon VI. (Sz–Zs). Főszerk. Markó László. Budapest: Helikon. 2007. ISBN 963-547-414-8  
{{ÚMIL|1}} Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7  
{{ÚMIL|11}} Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6805-5  
{{ÚMIL|12}} Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6806-3  
{{ÚMIL|13}} Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6807-1  
{{ÚMIL|2}} Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. 2. jav., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 2000. ISBN 963-05-7744-5  
{{ÚMIL|21}} Új magyar irodalmi lexikon I. (A–Gy). Főszerk. Péter László. 2. jav., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 2000. ISBN 963-05-7745-3  
{{ÚMIL|22}} Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. 2. jav., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 2000. ISBN 963-05-7746-1  
{{ÚMIL|23}} Új magyar irodalmi lexikon III. (P–Zs). Főszerk. Péter László. 2. jav., bőv. kiad. Budapest: Akadémiai. 2000. ISBN 963-05-7747-X  
{{ÚML|ALL}} Új magyar lexikon I–VIII. Szerk. Berei Andor Budapest: Akadémiai. 1960–1981.
{{ÚML|1}} Új magyar lexikon I. (A–C). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1960.
{{ÚML|2}} Új magyar lexikon II. (D–F). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1960.
{{ÚML|3}} Új magyar lexikon III. (G–J). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1960.
{{ÚML|4}} Új magyar lexikon IV. (K–Me). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1961.
{{ÚML|5}} Új magyar lexikon V. (Mf–R). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1962.
{{ÚML|6}} Új magyar lexikon VI. (S–Z). Szerk. Berei Andor és 11 tagú szerk.bizottsága Budapest: Akadémiai. 1962.
{{ÚML|7}} Új magyar lexikon VII.: Kiegészítő kötet (A–Z). Szerk. Berei Andor egy.tanár, Szabó Imre ak. Budapest: Akadémiai. 1972.
{{ÚML|8}} Új magyar lexikon VIII.: Kiegészítő kötet (A–Z, 1962–1980). Szerk. Maros Istvánné, Zsilinszky Sándor Budapest: Akadémiai. 1981. ISBN 963-05-3852-0 ISBN 963052803 7 sorozat ISBN 963 05 2810 X kiegészítő kötet
{{VallTörtKLex|1}} Gecse GusztávVallástörténeti kislexikon. Budapest: Kossuth. 1971.
{{VallTörtKLex|2}} Gecse GusztávVallástörténeti kislexikon. 2. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1973.
{{VallTörtKLex|3}} Gecse GusztávVallástörténeti kislexikon. 3. kiadás. Budapest: Kossuth. 1975. ISBN 963-09-0309-1
{{VallTörtKLex|4}} Gecse GusztávVallástörténeti kislexikon. 4. kiadás. Budapest: Kossuth. 1977. ISBN 963-09-0928-6
{{VallTörtKLex|5}} Gecse GusztávVallástörténeti kislexikon. 5. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1983. ISBN 963-09-2218-5
{{VMHTL|ALL}} Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona I–II. Budapest: Akadémiai. 1964–1988. = Magyarország Helytörténeti Lexikona.
{{VMHTL|1}} Ila Bálint – Kovacsics József: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest: Akadémiai. 1964. = Magyarország Helytörténeti Lexikona.
{{VMHTL|2}} Kovacsics József – Ila Bálint: Veszprém megye helytörténeti lexikona II. Budapest: Akadémiai. 1988. = Magyarország Helytörténeti Lexikona. ISBN 963-05-4590-X
{{VIKE|1}} Világirodalmi kisenciklopédia I–II. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1976. ISBN 963-280-184-9
{{VIKE|11}} Világirodalmi kisenciklopédia I. (A–L). Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1976. ISBN 963-280-285-3
{{VIKE|12}} Világirodalmi kisenciklopédia II. (M–Z). Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1976. ISBN 963-280-286-1
{{VIKE|2}} Világirodalmi kisenciklopédia I–II. 2. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1978. ISBN 963-280-798-7
{{VIKE|21}} Világirodalmi kisenciklopédia I. (A–L). 2. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1978. ISBN 963-280-799-5
{{VIKE|22}} Világirodalmi kisenciklopédia II. (M–Z). 2. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1978. ISBN 963-280-800-2
{{VIKE|3}} Világirodalmi kisenciklopédia I–II. 3. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1984. ISBN 963-281-374-X
{{VIKE|31}} Világirodalmi kisenciklopédia I. (A–L). 3. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1984. ISBN 963-281-375-8
{{VIKE|32}} Világirodalmi kisenciklopédia II. (M–Z). 3. bőv. kiadás. Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos. Budapest: Gondolat. 1984. ISBN 963-281-376-6
{{VIL|ALL}} Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0  
{{VIL|1}} Világirodalmi lexikon I. (A–Cal). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1970.  
{{VIL|2}} Világirodalmi lexikon II. (Cam–E). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1972.  
{{VIL|3}} Világirodalmi lexikon III. (F–Groc). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1975.  
{{VIL|4}} Világirodalmi lexikon IV. (Grog–Ilv). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1975.  
{{VIL|5}} Világirodalmi lexikon V. (Im–Kamb). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1977. ISBN 963-05-1345-5  
{{VIL|6}} Világirodalmi lexikon VI. (Kamc–Lane). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1979. ISBN 963-05-1803-1  
{{VIL|7}} Világirodalmi lexikon VII. (Lanf–Marg). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1982. ISBN 963-05-2677-8  
{{VIL|8}} Világirodalmi lexikon VIII. (Mari–My). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1982. ISBN 963-05-3109-7  
{{VIL|9}} Világirodalmi lexikon IX. (N–O). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1984. ISBN 963-05-3263-8  
{{VIL|10}} Világirodalmi lexikon X. (P–Praga). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1986. ISBN 963-05-3264-6  
{{VIL|11}} Világirodalmi lexikon XI. (Pragm–Rizz). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1989. ISBN 963-05-5225-6  
{{VIL|12}} Világirodalmi lexikon XII. (Rjab–Sez). Főszerk. Király István. Budapest: Akadémiai. 1991. ISBN 963-05-5923-4  
{{VIL|13}} Világirodalmi lexikon XIII. (Sf–Suzuki). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1992. ISBN 963-05-6416-5  
{{VIL|14}} Világirodalmi lexikon XIV. (Sváb–Szy). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1992. ISBN 963-05-6417-3  
{{VIL|15}} Világirodalmi lexikon XV. (Taa–Tz). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1993. ISBN 963-05-6604-4  
{{VIL|16}} Világirodalmi lexikon XVI. (U–Vidz). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6733-4  
{{VIL|17}} Világirodalmi lexikon XVII. (Vie–Y). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6797-0  
{{VIL|18}} Világirodalmi lexikon XVIII. (Z–Index). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1995. ISBN 963-05-6852-7  
{{VIL|19}} Világirodalmi lexikon XIX.: Kiegészítő kötet (A–Z). Főszerk. Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1996. ISBN 963-05-7385-7  
{{VilTörtEnc|1}} Világtörténelmi enciklopédia I–II. Főszerk. Sipos Attila. Budapest: Kossuth. 1982. ISBN 963-09-1831-5
{{VilTörtEnc|11}} Világtörténelmi enciklopédia I. Főszerk. Sipos Attila. Budapest: Kossuth. 1982. ISBN 963-09-1831-5
{{VilTörtEnc|12}} Világtörténelmi enciklopédia II. Főszerk. Sipos Attila. Budapest: Kossuth. 1982. ISBN 963-09-1831-5
{{VilTörtEnc|2}} Világtörténelmi enciklopédia : Reader’s Digest válogatás. Főszerk. Csaba Emese. Budapest: Reader’s Digest. 2000. ISBN 963-8475-46-3
{{VilTörtKEnc|1}} Világtörténelmi kisenciklopédia. Főszerk. Walter Markov et al. Budapest: Kossuth. 1973. = Korszerű Társadalmi Ismeretek Könyvtára.
{{ZeneLex|1}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon I–II. Budapest: Győző Andor. 1935.
{{ZeneLex|11}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon I. (A–K). Budapest: Győző Andor. 1935.
{{ZeneLex|12}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon II. (L–Z). Budapest: Győző Andor. 1935.
{{ZeneLex|2}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon I–III. Főszerk. Bartha Dénes. Átd. kiadás. Budapest: Zeneműkiadó. 1965.
{{ZeneLex|21}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon I. (A–F). Főszerk. Bartha Dénes. Átd. kiadás. Budapest: Zeneműkiadó. 1965.
{{ZeneLex|22}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon II. (G–N). Főszerk. Bartha Dénes. Átd. kiadás. Budapest: Zeneműkiadó. 1965.
{{ZeneLex|23}} Szabolcsi BenceTóth AladárZenei lexikon III. (O–Z). Főszerk. Bartha Dénes. Átd. kiadás. Budapest: Zeneműkiadó. 1965.
{{ZeneLex|3}} Balázs István: Zenei lexikon. Budapest: Corvina. 2005. ISBN 963-13-5453-9
{{ZsidLex|1}} Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest: Magyar Zsidó Lexikon. 1929.

További forrásleíró sablonokSzerkesztés