Főmenü megnyitása


Tudnivalók
Ezen a lapon a Könnyűzenei műhely cikkértékelési irányelvei olvashatóak.

Az értékelés szempontjaiSzerkesztés

Minőségi besorolásSzerkesztés

A cikkek minőségi besorolásának általános szempontjai [ ]

Besorolási szint megnevezése Tartalmi követelmények Formai követelmények Példa A besorolási szintre jellemző sablonok
Kitüntetett Kitüntetett szócikk
{{Kitüntetett besorolás}}
Megszerezte a kiemelt szócikk besorolást, és megfelel a kitüntetés tartalmi és formai követelményeinek. [1]
{{kiemelt}}(?)
Színvonalas
{{Színvonalas besorolás}}
(6)
 • Átfogó, szakembernek, laikusnak egyaránt informatív szócikk.
 • A laikusok számára teljes, a szakmabelieknek pedig a hiányzó részletekre hivatkozásokkal utal.
 • A tartalmát tekintve kiegyensúlyozott.
 • Nem hiányozhat az ajánlott irodalom, és a kellő mélységű magyarázó lábjegyzet.
 • Nyelvileg tömör, lényegretörő.
 • A szakmai részt a laikusoknak szólótól jól elkülönítve tartalmazza.
 • Továbbvezető hivatkozások megfelelően jelzik a cikkben nem tárgyalt összes résztémát és nézőpontot.
 • Kisebb szerkesztgetéssel és lényegtelen kiegészítéssel jó eséllyel indulhat a „Kitüntetett” címért, esetleg már el is kezdték kitüntetési eljárását.
[2]
Teljes
{{Teljes besorolás}}
(5)
 • Az adott témáról egy enciklopédia keretein belül csak keveset lehet mondani, de az benne van.
 • A szócikk tartalmazhatja a mellék- és altémák kifejtését.
 • A szöveg mennyiségétől eltekintve megfelel a Színvonalas cikk formai, stiláris és ellenőrizhetőségi követelményeinek.
 • Ha a szöveg mennyisége megengedi szakaszokra van osztva, és megfelelően részletes bevezetővel van ellátva.
[3]
Jól használható
{{Jól használható besorolás}}
(4)
 • Laikusoknak megfelelő mélységben a téma egészét teljességgel (tartalmi hiányok nélkül) lefedi.
 • A terület szakembere számára is használható.
 • Előfordulhat, hogy egyik-másik szakmai mélységű kérdés egyáltalán nincs megemlítve, vagy csak túl felszínesen, továbbmutató hivatkozások nélkül.
[4]
Bővítendő
{{Bővítendő besorolás}}
(3)
[5]
{{lektor}}(?)
{{forma}}(?)
Vázlatos
{{Vázlatos besorolás}}
(2)
 • Nagyobb mennyiségű használható információt tartalmaz.
 • Számos területen gyönge lehet, akár kulcsmotívumok is hiányozhatnak.
 • Valamilyen formában jelöli a forrást!
 • A következők közül legalább egy teljesül:
 1. különösen hasznos képet, grafikát vagy egyéb illusztrációt tartalmaz;
 2. jól felépített hivatkozásokkal vezeti tovább az olvasót a témát mélyebben tárgyaló vagy jobban illusztráló forrásokhoz;
 3. legalább egy alfejezete kimerítő tárgyalást nyújt;
 4. több alfejezetében is megkezdte a téma mélyebb kidolgozását és legalább jelzésszerűen, nagy vonalakban tartalmazza a szükséges információkat.
[6]
{{SN}}(?)
{{átdolgozandó}}(?)
Születő
{{Születő besorolás}}
(1)
 • Témától függően legalább 3-10 értelmes mondatban egyértelművé teszi, hogy mi a cikk tárgya, és mi teszi nevezetessé.
 • Hasznos információt tartalmaz.
 • Előismerettel rendelkező olvasónak jellemzően nem tartalmaz új információt.
 • A cikk címében foglaltak érthető, szabatos meghatározása.
[7]
[8]
[9]
{{nincs forrás}}
{{csonk}}(?)

br />

Fontossági besorolásSzerkesztés

A könnyűzenei szócikkek fontossági besorolásának szempontjai [ ]

A besorolási szint megnevezése Irányvonalak a besoroláshoz Példák a szinthez tartozó szócikkekre Használható sablonparaméterek
Nélkülözhetetlen
{{nélkülözhetetlen}}
Nélkülözhetetlen szócikkek a könnyűzene témakörének kulcsfontosságú szereplőiről, a könnyűzenét meghatározó legfőbb műfajokról, illetve a világszerte ismert és elismert, legnagyobb hatású előadókról, zeneszámokról vagy zenei albumokról. Elvis Presley,
Stairway to Heaven
 • 4
 • nélk
 • nélkülözhetetlen
Nagyon fontos
{{nagyon fontos}}
Nagyon fontos szócikkek, melyek nélkül a könnyűzene egy jelentős területe feldolgozatlan maradna. Ide tartoznak a kulcsfontosságú szócikkek altémáit (széleskörűen) részletező allapok, és a szócikkek azokról a nagyhatású előadókról, lemezekről, ill. dalokról, melyek a szülőhazájukon kívül is – akár több generáción át – hatást gyakoroltak a könnyűzene történetére. Hey Joe,
Cher,
Folk rock,
AC/DC-diszkográfia,
Led Zeppelin III
 • 3
 • nagy
 • nagyon
Közepesen fontos
{{közepesen fontos}}
Közepesen fontos szócikkek a könnyűzene egy adott műfajon belül jelentős, a nagyközönség előtt azonban nem feltétlen ismert előadóról, egy nem olyan széles közegben ismert könnyűzenei stílusról stb. Ide tartoznak a nélkülözhetetlen szócikkek témakörének kevésbé fontos aspektusait részletező alcikkek; az ismert, de nem létfontosságú zenei albumokról és zeneszámokról szóló lapok; és a kevésbé jelentős, de magas eladásokat és toplista-helyezéseket elért lemezek cikkei. Arrival (ABBA-album),
NWOBHM,
The Moog,
Nick Cave and the Bad Seeds-diszkográfia,
Runaway
 • 2
 • köz
 • közepes
 • közepesen
Kevéssé fontos
{{kevéssé fontos}}
Kevésbé fontos szócikkek a könnyűzene egy mellékes területéről, kevésbé jelentős előadójáról stb. Az ide tartozó lapok tárgyának is meg kell felelnie a nevezetesség elvének, de az adott témakör jelentősége a könnyűzene egy kisebb, speciálisabb alterületére korlátozódik. Az ide tartozó szócikkek nem létfontosságúak a könnyűzene témakörének áttekintéséhez. AFI,
Neochrome,
Gerard Way
 • 1
 • kev
 • kevés
 • kevéssé
Aktuális

Cikkértékelési naplóSzerkesztés

2019. október 31., TurkászBotSzerkesztés

Az előző futtatás óta nem történt változás.

StatisztikaSzerkesztés

Könnyűzenei témájú
szócikkek
Fontosság
Nélk. Nagyon Közepes Kevéssé Nem értékelt Összesen
Minőség Kitüntetett Kitüntetett szócikk 15 22 28 9 0 74
Színvonalas 5 7 10 14 0 36
Teljes 20 34 80 72 0 206
Jól használható 82 123 587 824 0 1616
Bővítendő 161 404 1700 1367 0 3632
Vázlatos 79 747 2515 5654 0 8995
Születő 61 408 1135 3315 0 4919
Besorolt 423 1745 6055 11255 0 19478
Besorolatlan 0 0 0 0 264 264
Összesen 423 1745 6055 11255 264 19742