Wikipédia:Könnyűzenei műhely/Cikkértékelés


Tudnivalók
Ezen a lapon a Könnyűzenei műhely cikkértékelési irányelvei olvashatóak.

Az értékelés szempontjaiSzerkesztés

Minőségi besorolásSzerkesztés

A cikkek minőségi besorolásának általános szempontjai [ ]
Besorolási szint megnevezése Tartalmi követelmények Formai követelmények Példa A besorolási szintre jellemző sablonok
Kitüntetett Kitüntetett szócikk
{{Kitüntetett besorolás}}
Megszerezte a kiemelt szócikk besorolást, és megfelel a kitüntetés tartalmi és formai követelményeinek. [1]
{{kiemelt}}(?)
Színvonalas
{{Színvonalas besorolás}}
(6)
 • Átfogó, szakembernek, laikusnak egyaránt informatív szócikk.
 • A laikusok számára teljes, a szakmabelieknek pedig a hiányzó részletekre hivatkozásokkal utal.
 • A tartalmát tekintve kiegyensúlyozott.
 • Nem hiányozhat az ajánlott irodalom, és a kellő mélységű magyarázó lábjegyzet.
 • Nyelvileg tömör, lényegretörő.
 • A szakmai részt a laikusoknak szólótól jól elkülönítve tartalmazza.
 • Továbbvezető hivatkozások megfelelően jelzik a cikkben nem tárgyalt összes résztémát és nézőpontot.
 • Kisebb szerkesztgetéssel és lényegtelen kiegészítéssel jó eséllyel indulhat a „Kitüntetett” címért, esetleg már el is kezdték kitüntetési eljárását.
[2]
Teljes
{{Teljes besorolás}}
(5)
 • Az adott témáról egy enciklopédia keretein belül csak keveset lehet mondani, de az benne van.
 • A szócikk tartalmazhatja a mellék- és altémák kifejtését.
 • A szöveg mennyiségétől eltekintve megfelel a Színvonalas cikk formai, stiláris és ellenőrizhetőségi követelményeinek.
 • Ha a szöveg mennyisége megengedi szakaszokra van osztva, és megfelelően részletes bevezetővel van ellátva.
[3]
Jól használható
{{Jól használható besorolás}}
(4)
 • Laikusoknak megfelelő mélységben a téma egészét teljességgel (tartalmi hiányok nélkül) lefedi.
 • A terület szakembere számára is használható.
 • Előfordulhat, hogy egyik-másik szakmai mélységű kérdés egyáltalán nincs megemlítve, vagy csak túl felszínesen, továbbmutató hivatkozások nélkül.
[4]
Bővítendő
{{Bővítendő besorolás}}
(3)
[5]
{{lektor}}(?)
{{forma}}(?)
Vázlatos
{{Vázlatos besorolás}}
(2)
 • Nagyobb mennyiségű használható információt tartalmaz.
 • Számos területen gyönge lehet, akár kulcsmotívumok is hiányozhatnak.
 • Valamilyen formában jelöli a forrást!
 • A következők közül legalább egy teljesül:
 1. különösen hasznos képet, grafikát vagy egyéb illusztrációt tartalmaz;
 2. jól felépített hivatkozásokkal vezeti tovább az olvasót a témát mélyebben tárgyaló vagy jobban illusztráló forrásokhoz;
 3. legalább egy alfejezete kimerítő tárgyalást nyújt;
 4. több alfejezetében is megkezdte a téma mélyebb kidolgozását és legalább jelzésszerűen, nagy vonalakban tartalmazza a szükséges információkat.
[6]
{{SN}}(?)
{{átdolgozandó}}(?)
Születő
{{Születő besorolás}}
(1)
 • Témától függően legalább 3-10 értelmes mondatban egyértelművé teszi, hogy mi a cikk tárgya, és mi teszi nevezetessé.
 • Hasznos információt tartalmaz.
 • Előismerettel rendelkező olvasónak jellemzően nem tartalmaz új információt.
 • A cikk címében foglaltak érthető, szabatos meghatározása.
[7]
[8]
[9]
{{nincs forrás}}
{{csonk}}(?)

Fontossági besorolásSzerkesztés

A könnyűzenei szócikkek fontossági besorolásának szempontjai [ ]
A besorolási szint megnevezése Irányvonalak a besoroláshoz Példák a szinthez tartozó szócikkekre Használható sablonparaméterek
Nélkülözhetetlen
{{nélkülözhetetlen}}
Nélkülözhetetlen szócikkek a könnyűzene témakörének kulcsfontosságú szereplőiről, a könnyűzenét meghatározó legfőbb műfajokról, illetve a világszerte ismert és elismert, legnagyobb hatású előadókról, zeneszámokról vagy zenei albumokról. Elvis Presley,
Stairway to Heaven
 • 4
 • nélk
 • nélkülözhetetlen
Nagyon fontos
{{nagyon fontos}}
Nagyon fontos szócikkek, melyek nélkül a könnyűzene egy jelentős területe feldolgozatlan maradna. Ide tartoznak a kulcsfontosságú szócikkek altémáit (széleskörűen) részletező allapok, és a szócikkek azokról a nagyhatású előadókról, lemezekről, ill. dalokról, melyek a szülőhazájukon kívül is – akár több generáción át – hatást gyakoroltak a könnyűzene történetére. Hey Joe,
Cher,
Folk rock,
AC/DC-diszkográfia,
Led Zeppelin III
 • 3
 • nagy
 • nagyon
Közepesen fontos
{{közepesen fontos}}
Közepesen fontos szócikkek a könnyűzene egy adott műfajon belül jelentős, a nagyközönség előtt azonban nem feltétlen ismert előadóról, egy nem olyan széles közegben ismert könnyűzenei stílusról stb. Ide tartoznak a nélkülözhetetlen szócikkek témakörének kevésbé fontos aspektusait részletező alcikkek; az ismert, de nem létfontosságú zenei albumokról és zeneszámokról szóló lapok; és a kevésbé jelentős, de magas eladásokat és toplista-helyezéseket elért lemezek cikkei. Arrival (ABBA-album),
NWOBHM,
The Moog,
Nick Cave and the Bad Seeds-diszkográfia,
Runaway
 • 2
 • köz
 • közepes
 • közepesen
Kevéssé fontos
{{kevéssé fontos}}
Kevésbé fontos szócikkek a könnyűzene egy mellékes területéről, kevésbé jelentős előadójáról stb. Az ide tartozó lapok tárgyának is meg kell felelnie a nevezetesség elvének, de az adott témakör jelentősége a könnyűzene egy kisebb, speciálisabb alterületére korlátozódik. Az ide tartozó szócikkek nem létfontosságúak a könnyűzene témakörének áttekintéséhez. AFI,
Neochrome,
Gerard Way
 • 1
 • kev
 • kevés
 • kevéssé
Aktuális

Cikkértékelési naplóSzerkesztés

2021. január 2., TurkászBotSzerkesztés

StatisztikaSzerkesztés

Könnyűzenei témájú
szócikkek
Fontosság
Nélk. Nagyon Közepes Kevéssé Nem értékelt Összesen
Minőség Kitüntetett Kitüntetett szócikk 15 22 28 9 0 74
Színvonalas 4 7 8 13 0 32
Teljes 22 35 100 102 0 259
Jól használható 86 127 625 890 0 1728
Bővítendő 173 401 1758 1254 0 3586
Vázlatos 80 699 2308 4992 0 8079
Születő 77 484 1473 5017 0 7051
Besorolt 457 1775 6300 12277 0 20809
Besorolatlan 0 0 0 0 46 46
Összesen 457 1775 6300 12277 46 20855