Főmenü megnyitása
Fonetika
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
fonetika Igen
audológia
foniátria
fonológia Igen Nincs forrás feltüntetve, erősen hiányos, kiegészítésre szorul.
logopédia Igen Átnézendő, első ránézésre nagyjából rendben van, de kiegészíthető, a forrásanyag aránylag kevés.
beszédképző szervek Az alá tartozó kulcsszók legtöbbjéhez van külön szócikk, amely részben ír a beszédképzéshez kötődő oldaláról. Az artikuláció címszó alatt ír a beszédképző szervekről, viszont hiányosan.
tüdő Igen Átnézendő, nagyjából jó.
hangszalagrés Igen
gége Igen
hangszalagok
toldalékcső Igen
agy Igen
hallás Igen
szupraszegmentális hangszerkezet/szupraszegmentumok Igen Érdemes a szupraszegmentumokról összefoglalóan szócikket írni, nem pedig csak külön-külön az alá tartozó fogalmakról.
beszéddallam
hangsúly Igen
beszédtempó
beszédszünet
beszédritmus
hangerő
hangszinezet
koartikuláció megírandó
artikulációs konfiguráció
módosult beszédhang
spontán beszéd megírandó
percepciós fonetika megírandó
beszédmegértés Igen
beszédészlelés Igen
szegmentálás
hangmagasság Igen Rövid szócikk, amely kiegészítést igényel a fonetikai oldalról.
hanglejtés Igen Rövid, kiegészíthető.
hallás Igen
beszéd Igen
beszédhang Igen Erősen hiányos.
artikuláció Igen
artikulációs fonetika Igen
akusztikus fonetika Igen