Főmenü megnyitása

Wikipédia:Szavazás/Javaslatok/Kiemelőműhely, 2008

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Eredmény: a szöveg szavazásra bocsátható. WikiThanks.pngKarmelaposta 2008. június 28., 01:31 (CEST)

Kiemelőműhely átalakításaSzerkesztés

BevezetőSzerkesztés

A javaslat új keretet kíván nyújtani a cikkek kiemeléséhez.
A javaslatnak nem az a célja, hogy aprólékosan tisztázzon minden egyes részletkérdést, hanem hogy egy új irányt körvonalazzon, amit később pontosítani lehet.

A javaslat a következő problémákra igyekszik megoldást találni:

 • Eddig korlátlan számú cikket lehetett egyszerre jelölni, és ez megnehezítette a minőségi munkát, túl sok cikk között oszlott meg a kiemelő műhelyben aktívan résztvevők figyelme, ideje és energiája.
 • Hiányzott egy csekklista a kiemelési eljárás során feltétlenül ellenőrzendő szempontokkal, valamint egy eszköz annak biztosítására, hogy valamennyi szempont ellenőrzése meg is történik.
 • Aki a jó szinvonal érdekében változtatási igényt jelentett be, az ezzel magára volt hagyva, védtelen volt az ellen, hogy addig gyakoroljanak nyomást rá, amig kifárad és visszalép a javaslatától.
 • Annak tudatosítása, hogy a kiemelés egy műhelymunka, nem pedig egyszerűen egy szavazás.

Nem igér azonban megoldás ez a javaslat arra a problémára, hogy a Wikipédiában nincsenek hivatásos szakértők és hogy olyan témakörök is vannak, amikhez Wikipédia-szerte az egy cikkírón kívül még hozzászólni sem tud senki.


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


ElőzményekSzerkesztés

Szavazás javasolt szövegeSzerkesztés

Általános eljárásSzerkesztés

 1. Ha egy cikket írója vagy más pártfogója érdemesnek tartja arra, hogy a kiemelőműhely dolgozzon rajta, akkor a szócikket előbb egy várólista végére tesszük: A kiemelés várólistája.
 2. Mindig, amikor a a kiemelés munkapadján kevesebb mint egy később pontosítandó számú (10-15) cikk van, a várólistáról a legrégebben felvett szócikket áttesszük a munkapadon éppen megüresedett helyre.
 3. A cikk pártfogójától elvárjuk, hogy figyelje a cikk megváltoztatására tett javaslatokat, és reagáljon azokra. Ha az adott cikk témájában működik egy műhely, akkor a pártfogó már az előkészítés során vegye igénybe a műhely lehetőségeit.
 4. A feltételek ellenőrzését az tanúsíthatja, aki legalább 1 hónapja regisztrált és legalább legalább 50 komoly szerkesztése van szócikk névtérben. Javítást mindenki javasolhat, és a változtatásokat mindenki keresztülviheti a cikken, nem csak a pártfogója.
 5. A cikk akkor válik kiemeltté, ha:
  1. legalább három hétig a „munkapadon” volt, és
  2. megkapta az összes ellenőrzés tanúsítványát, és
  3. minden változtatási javaslat kivitelezése megtörtént.
 6. Előfordulhat, hogy egy javasolt változtatást valaki megalapozatlannak tart. Ha a kötetlen vita erről nem hoz megállapodást, akkor a kívánt változtatás megalapozottságáról a vita valamelyik résztvevője szavazást kezdeményezhet. Az első ilyen szavazás legkorábban három héttel a cikk munkábavétele után írható ki, és csak akkor, amikor már minden feltételt hárman (az első esetén öten) tanúsítottak. Ezeknek a „megalapozottsági szavazásoknak” a pontos rendjét ez a javaslat még nem szabályozza, arról később külön kell dönteni. Azok szavazhatnak, akik tanúsítványt is aláírhatnak.
 7. Ha egy cikk hat hét alatt nem kapta meg a kitüntetést, akkor a várólista végére kerül, de megtartja tanúsítványait. Ha másodszor sem sikerül kiemeltté válnia, akkor csak 3 hónap múlva jelölhető újra, de tanúsítványait továbbra is megőrzi. Egy nagyobb átdolgozás után a cikk értelemszerűen elveszti addigi tanúsítványait, de azonnal felvehető a várólistára.
 8. Az ebben a javaslatban szóvá nem tett kérdésekben |a kiemelés eddigi rendje továbbra is érvényes. (Példa: a bronz csillaggal való megjelölés.)

Ellenőrzendő feltételekSzerkesztés

1.) Tanúsítom, hogy a cikk az eddig kiemelt cikkekkel való összehasonlításban az alábbi táblázatban fel nem tüntetett szempontokból sem marad alul.
(ennek a pontnak tanúsításához legalább 5 aláírás szükséges):

1. aláírás:
2. aláírás:
3. aláírás:
4. aláírás:
5. aláírás:
Ellenőriztem és tanúsítom, hogy a cikk… 1. aláíró 2. aláíró 3. aláíró
2.) tartalma levezethető az ellenőrzéshez szükséges részletességgel megadott és megbízhatónak tekinthető forrásokból
3.) teljeskörű információt szolgáltat (a téma iránt érdeklődő, érettségizett laikusok szintjén)
4.) pártatlanul és súlyuknak megfelelően mutatja be a különböző nézeteket a témáról (ha vannak ilyenek)
5.) a cikk a témára jellemző fejezeteket a Wikipédia konvencióinak megfelelően tartalmazza; a résztémák aránya kiegyensúlyozott
6.) bevezetője a cikk címében foglaltak tömör, érthető és szabatos meghatározása
7.) áttekinthető és jól tagolt, szövegezése világos és tömör, stílusa enciklopédikus, helyesírása korrekt
8.) a Wikipédia konvencióinak megfelelően írja a neveket és az idegen szavakat
9.) a megfelelő kategóriákban szerepel,
a szokásos infoboxokat tartalmazza (illetve nem kell hozzá infobox), a szükséges illusztrációkat tartalmazza(illetve nem szükséges illusztrálni)
10.) elég belső linket tartalmaz, és ezek vagy pirosak, vagy rájuk kattintva valóban a megfelelő helyre vezetnek
11.) az interwiki hivatkozás(ok) a megfelelő helyre mutat(nak), illetve még nincs egyetlen nagyobb más nyelvű Wikipédiában sem megfelelő cikk

Megjegyzések a fenti táblázathoz:

 1. Ugyanaz a szerkesztő egy sorban csak egyszer írhat alá.
 2. Ugyanaz a szerkesztő többféle ellenőrzést is végezhet, így több sorban is aláírhat.
 3. Akkor teljesült egy feltétel, ha azt három ellenőr tanúsította, és ezenkívül a feltétellel kapcsolatos javasolt változtatások kivitelezése is megtörtént.
 4. Azokat a feltételeket csoportosítottuk a táblázat egy sorába, amikről feltehető, hogy egyazon szerkesztő fogja ellenőrizni őket.
 5. Példa egy sor kódjára (ahogy az aláíró látja:):
|-------------------------------------------------------
| 2.) tartalma levezethető az ellenőrzéshez szükséges részletességgel megadott és megbízhatónak tekinthető forrásokból
| [[Szerkesztő:IkszIpszilonka]]
| [[Szerkesztő:MinTamás]]
|
|-------------------------------------------------------
Dani egy alternativ, sablonnal való megjelenítási módot is kidolgozott, az itt látható. A jelenlegi szavazás nem kíván dönteni a táblázatos és a sablonos megjelenítési mód között, azok tartalmáról van csak szó.

Változtatási igényekSzerkesztés

Megjegyzések:

 1. A táblázat csak egy-egy tömör összefoglalót tartalmaz, a változtatási javaslat részletes kifejtése és megvitatása a táblázatokat követő szabad formájú részben történik.
 2. Ez a táblázat tartalmazhat az előző táblázatban már megemlítetteken alapuló javaslatokat is, de új szempontokkal is előállhat benne a javaslattevő.
 3. Hangsúlyozandó, hogy konkrétumokkal alátámasztott változtatási javaslatokat várunk.
A cikk következő megváltoztatását tartom szükségesnek a kiemelése előtt: A javaslattevő aláírása A javaslattevő a változtatást kielégítőnek tartja (aláírás) ill.

A változtatást a szavazás szükségtelennek nyilvánította (dátum)

1.
2.
3.
…és így tovább…

MegjegyzésekSzerkesztés

Jóváhagyom, hogy ez a szöveg szavazásra kerüljönSzerkesztés


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!