Főmenü megnyitása

Az alábbi megbeszélést/szavazást/vitát lezártuk. Kérjük, ne módosítsd!
A további hozzászólásokat a témának megfelelő fórumra vagy vitalapra írhatod. Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!


Apród szerkesztői tevékenységeSzerkesztés

Kezdeményező: – Rosszkornyifog vita Időpont: 2016. június 25., 15:40 (CEST)

Érintett felekSzerkesztés


A probléma leírásaSzerkesztés

Apród hosszabb ideje visszaél a közösség türelmével. Destruálja, zavarja a vitalapokon és különféle üzenőfalakon folytatott vitákat és ami indítványom benyújtására késztetett, a törlési megbeszéléseket. Mindemellett a civilizált társalgás szabályait mellőzve szerkesztőtársaival szemben személyeskedik, sértő hangnemet üt meg.

Vitakultúrájával, hozzászólásaival, szerkesztői tevékenységével kapcsolatban a következőket lehet megállapítani:

Szövegértés és kommunikációSzerkesztés

Apród rendszerint kusza, feleslegesen bőbeszédű bejegyzéseket helyez el a vitalapokon és üzenőfalakon, ezen látogatásai nem tekinthetők konstruktívnak. Rosszul szövegezett mondatfolyondárjaival nem kívánunk foglalkozni, mindenesetre nem erőssége a kommunikáció.

Nevezett szerkesztő több esetben úgy nyilvánít véleményt különféle törlési megbeszéléseken, hogy híján van a megfelelő háttértudásnak és előismeretnek, sőt a szerkesztőtársak megjegyzéseit sem tudja vagy akarja értelmezni. Jellemző példa a hozzászólásaira: "Olvastam az adminok üzenőfalát, hogy valaki azt írta, hogy utánanézett imerőseinél és nem mérvadó a szakmában, de ha jól sejtem, nem ilyen alapján kell ezt eldönteni, hogy valaki az ismerőseinél nézz utána." A fentebb emlegetett valaki (azaz én) rendszerint nem csekély mennyiségű írott és elektronikus forrásbázist tekint át valamennyi szerkesztése előtt, nem "ismerősöknél nézz utána" (mindenesetre a TMB részletesen tartalmazza a forráskeresést).

A tartalmi hibák ennél részletesebb taglalása nem tartozik a Wikitanácsra, de Apród írásos megnyilvánulásai alacsony stílusbeli színvonaluknál fogva számos esetben értelmezhetetlenek, mindemellett a másoktól idézett szövegeket is gyakran eltorzítja.

Vitalapok offolásaSzerkesztés

Nevezett szerkesztő rendszeresen helyez el bejegyzéseket más szerkesztők vitalapjain, melyekben kéretlenül saját magánéleti és pszichológiai problémáiról értekezik. A Wikipédiát közösségi oldalként, személyes blogként és önbizalom-erősítőként használja, nem riadva vissza a – nem egy esetben női – szerkesztők zaklatásától. Példák:

Más esetekben a vitalapokat nem rendeltetésüknek megfelelően használja, sportot űz abból, hogy az egyes szerkesztőknek üzen, holott ugyanazt megtehetné a szócikkek vitalapján is:

A kocsmafalakon, üzenőfalakon közzétett áttekinthetetlen és zavaró megnyilvánulásaira sok példa akad, de csak egyet emelek ki.

Törlési megbeszélések offolásaSzerkesztés

Apród az általam áttekintett TMB-k során általában a WP:NEMÉRV-nek megfelelő módon érvel. Nem egyedüli példa, hogy egy törlési megbeszélésen nem releváns, a megbeszélés témájához nem illeszkedő, tartalmilag oda nem illő dolgokat tett közzé.

Jelentős problémának tartom, hogy Apród sokszor úgy nyilvánít karcos véleményt, hogy nem ellenőrzi a törlésre jelölt szócikk wikiképességét. Példa: korábban több reklámgyanús, független forrásokkal alá nem támasztott, illetve a nevezetességi szempontoknak eleget nem tevő szócikket jelöltem azonnali törlésre, majd TMB-re. Apród előbb hosszas és pártatlannak nem tekinthető szózuhatagokban védte a fenti (nagyobbrészt) reklámcikkeket, majd a törlési megbeszélés alatt kezdett obstrukcióba. (Meg kell említenem, hogy azelőtt két alkalommal, 2009-ben és 2013-ban törölték a fenti szócikket, mely mindkét esetben reklámnak minősült.)

Összegzésként megállapítható, hogy Apród TMB-k során tanúsított magatartása offolásnak, zavaró tartalom közzétételének, illetve vandalizmusnak minősül.

Szubjektív hozzáállásSzerkesztés

A Wikipédia szerkesztői lényegében két táborra oszthatók: vannak, akik a színvonaltalannak bizonyuló, illetve nem wikiképes cikkek törlése mellett érvelnek, mások azok megtartásában és feljavításában érdekeltek. Akadnak azonban olyan szerkesztők, akik a tárgyilagosság és elfogulatlanság szempontjait mellőzve, érzelmi alapon javasolják egyes törlésre jelölt szócikkek megtartását. Zárásként megfogalmazhatjuk, hogy Apród nem egy TMB-t vagy témát offolt szét korábban, másfelől több esetben fanatikusan védelmez egyes törlésre jelölt lapokat. Számos esetben nem olvassa el a szerktársak hozzászólásait, így több megbeszélésen is elsüti redundáns megnyilvánulásait. Véletlennek nem nevezném, sőt kifejezetten az aktivitására/ eltökéltségére vall, hogy több esetben ő az első hozzászóló.

Érvelési hibáktól sem mentes, legtöbb esetben forrásokkal alá nem támasztott megjegyzései ilyenkor egyetlen célt szolgálnak: a szócikkek megtartását. Mindez a komoly, elhivatott szerkesztők szemében a TMB-ket kabarévá teszi.

(Feltűnő, hogy a 37. helyen álló szerkesztőnek mondja magát – nem árt azonban figyelembe vennünk, hogy a szerkesztésszámának harmada nem a szócikktartalom bővítésére vagy javítására irányul, hanem a vitalapokon vagy üzenőfalakon folytatott fecsegés és trollkodás. Apród munkássága mutatja, hogy a mennyiségi változás nem mindig csap át minőségibe.)

VitakultúrájaSzerkesztés

Apród mindent emocionálisan közelít meg, személye elleni támadásnak tekinti tevékenysége bárminemű szakmai kritikáját, előszeretettel tetszeleg áldozatszerepben. Hol kötekedő, hol passzív-agresszív stílusával, az érzelmi zsarolástól sem visszariadva (mint legutóbb a bürokraták üzenőfalán való demonstrálása) keseríti meg az elhivatott szerkesztők munkáját. Érdekes módon mások vitalapjának vandalizálását kérésnek hívja, a vandalizált vitalap helyreállítását pedig fenyegetésnek.

Hozzátenném, háborús cselekedetként érzékeli, ha egy járőr jóváhagyja ellenfelei lapváltoztatását vagy egy Csúnya Adminisztrátor, Aki Őt Akadályozza nem rendszabályozza meg egy riválisát.

Szerinte ugyanis sok admint/adminisztrátort utol fog érni a végzete (Apród szerkesztőt minősíti, hogy az egyes adminisztrátorokat személyükben és hivatalukban is sértő megjegyzéseivel, ezen megjegyzések számával nem foglalkozik, hanem velem száll vitába, hogy pontatlanul idézem őt).

Ugyanő a vitalapomon fenyegető, durván személyeskedő és az előzmények ismeretében igaztalan tartalmat tett közzé, amit annak általam való eltávolítása után visszahelyezett és újabb zaklatással tetézett. (Tehát nem pusztán két alkalommal vandalizálta a vitalapomat, hanem ugyanott a szerkesztésemet egy esetben visszavonta.)

Személyeskedéseinek hosszú sorába illeszkedik Csigabi, Eniport és Vungadu zaklatása is, de említhetnénk Csurla, Rlevente és Teemeah minősítését is.

Apród érvelését meglehetősen érdekes keretek közé helyezi, hogy a Wikipédiát összetéveszti a Facebook nevű közösségi oldallal vagy a virtuális kiscicák küldözgetésével:

„Mit gondoljak magamról, ha azt látom, hogy a wikiszülinapomon tizennyolc volt ugyan a nézettségi statisztika, de csak ketten kívántak boldog wikiszülinapot? És mit gondoljak magamról, ha azt látom, hogy december 21 óta a vitalapom legmagasabb nézettségi statisztikája március elsején volt (28), vagyis azon a napon, amikor Csurla bepanaszolt az adminok üzenőfalán?”

Megoldási javaslatokSzerkesztés

„A Wikipédia egy enciklopédia. A wikipédisták dolga, hogy ezt szerkesszék. Minden más másodlagos.” (Antandrus 12. megfigyelése)

A legtöbb fentebb jelzett összetűzés és kommunikációs probléma elkerülhető lett volna, ha Apród szakít személyeskedő, extrovertált és demonstratív stílusával. Ő tesz közzé hosszas írásokat mások vitalapjain (nem kell ismernünk szerkesztésszámának statisztikai megoszlását, hogy tudjuk: nem csekély mennyiségben), többek között az enyémre is. Odáig nem alacsonyodnék le, hogy bárkit a vitalapján fenyegessek, míg ő legutóbb a szerkesztési összefoglalómat kritizálta. Látható, hogy a struccpolitika nem vezet sikerre: hiába nem felelek a fenti szerkesztő provokációira, ha továbbra is folytatja a hisztériakampányait.

Apród tevékenységének legutóbbi mélypontja, a 2015 nyarán-őszén folytatott obstrukciója kiérdemelt volna egy hosszabb blokkot, azonban trollkodását mindössze egy órája bánta, ellentétben vitapartnerével, a hónapokig szilenciumra ítélt Voxfax szerkesztővel. (Tekintsünk el attól, hogy utóbbi büntetéséhez mennyiben járultak hozzá a blokksértések!) A továbbiakban indokolt volna, hogy Apród szerkesztői munkássága folytatódjon, de tartózkodjon az üzenőfalak, kocsmafalak és vitalapok destruálásától.

Stilisztikai megjegyzésekSzerkesztés

Apród fogalmazásait áttekintve érthetetlen, miként lehetett megerősített szerkesztő és járőr:

„Tehát rájöttem, hogy már én is bele vagyok sodródva abba, hogy azt tudjam mondani, hogy csak részben vagyok szerkesztő, mert a szerkesztő a szerkesztőre nem úgy tekint, hogy ő X, ő pedig Y, hanem úgy, hogy ő is szerkesztő, én is szerkesztő, ha kérdez, nem beszélek félre, nem mondom azt, hogy nem érdekel, nem mondom azt, hogy most már hagyd abba, mert unom az erről vagy arról való szócikktémáról való diskurzust, nem beszél, mint úr a jobbágyához, hanem mint polgár a polgárhoz és ilyenkor úgy kellene tekinteni, együtt gondolkozunk valamiről, ő így, én úgy és hogy nem minden egyén képes szerkesztőként viszonyulni már hozzám, hanem csak úgy, hogy Apród mondja és mindazonképpen, amit számára az Apród neve megtestesít.”

Ha fontosnak tartjuk a Wikipédia színvonalát, nevezett szerkesztő mellé érdemes lett volna a kezdetek kezdetén mentort kinevezni. A mulasztást pótolni most sem késő!

Igazolás az érintettek értesítésérőlSzerkesztés

Értesítés.

Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről (esetleges)Szerkesztés

Vandalizmus, durva személyeskedés


A beadványt benyújtó fél álláspontjaSzerkesztés

Apród személyisége és lelkialkata, a szerktársakkal való csaknem általános bánásmódja, továbbá a tény, hogy a Wikipédiát nem funkciójának megfelelően használja, jelentősen hátráltatja a szerkesztőtársakkal való együttműködését. Mint az álláspontjából kitűnik, nem foglalkozik az itt tárgyalt problémakörrel, kizárólag az indítványt megfogalmazó szerkesztőt minősíti redundáns módon. Kérem a WT-t, hogy az általam fentebb írtakat figyelembe véve fogadja be az ügyet, a közösség érdekében is. – Rosszkornyifog vita 2016. június 25., 18:06 (CEST)

A második érintett fél álláspontjaSzerkesztés

Nem szeretem mások mocsokkal való megdobálását véleményezés formájában. Nem véletlenül nem indítottam sosem véleményezést másokról.

Egyébként a szerkesztő nem értesített engem, vele rég volt beszélgetésem írásbeli formában. Ha hozzászóltam a szerkesztő vitalapján, visszavonta a szerkesztésemet, mint ahogy másokét is sértő jellegű szerkesztési összefoglalók kiséretében: [1], [2], [3], [4], [5]. Én mindenesetre a továbbiakban levontam a konzekvenciát, hogy a vele való szerkesztői vitalapi kéréseket nem tolerálja és a továbbiakban nem jártam a szerkesztő vitalapjára. Volt olyan szócikk vitalapja (ha jól emlékszem a Magyar Királyságról), ahol én hozzászóltam, egyetértve valamiben Laszlovszky András hozzászólásával, meg más kérdéseket is feltettem, nyoma sem volt az ellenséges hozzáállásának hozzám ott. Megint máshol Dezső Bence törlési megbeszélésén azt mondta, hogy na most egyetértek Apróddal március 22-én (Ha a szabályaink szerint akarnánk eljárni, akkor a sokezredik narcisztikus tinédzser által létrehozott öncikket azonnalizhatnánk. Apród szerkesztővel sokszor nem értettem egyet, de ezúttal igaza van: már decemberben törölni lehetett volna a szócikket), vagyis teljesen elsimulni látszottak az ellenséges indulatok, épp ezért is megdöbbentő a szerkesztő hozzászólása.

Egyszer már felajánlottam a megerősített szerkesztői jogom visszavonását. 2016. január 26-án. Azon indokkal, hogy nincs tisztában az egymással való kommunikáció alapjaival, a szócikkek felépítésére vonatkozó irányelvet félreértelmezem, nem szakaszba illő mondatot áthelyez más olyan szakaszba, ami arra a szakaszra vonatkozik. És csak azt követően tértem más belátásra, hogy mégse, miután az lett mondva, hogy tudod, hány olyan szerkesztő van a Wikipédián, aki nincs tisztában a másikkal való kommunikáció alapjaival, és mégis kiváló szerkesztő? Akkor jöttem rá, hogy az egymással való kommunikáció és a szócikkben szerkesztés két teljesen vagy részben független dolog.

És nem véletlenül a Sarkady Zsolt törlési megbeszélése után egy nappal ajánlottam fel lemondásomat, ahol személyeskedés hangzott el részéről (Nem az első eset, hogy Apród szerktársnak szövegértési problémái támadnak, más törlési megbeszéléseket is széttrollkodott korábban, amire ez volt a válaszom: egyfelől személyeskedés, másfelől a vele nem egyetértő szerkesztő megfélemlítése, harmadrészt a vele nem egyetértő szerkesztő szándékos megszégyenítése, negyedrészt csúsztat is, mivel amikor azonnalizott akkor hónapokkal ezelőtt, nemcsak én nem értettem egyet ezzel és azon azonnalizások végei vegyesek lettek a törlési megbeszéléseken. Valami maradt, valami nem. Éppen ezért kénytelen vagyok a szöveget tényleg dobozolni, mert offba tett hozzászólása semmiképpen sem tartozik a témához. Ja és tételez fel jóindulatot!). Itt az azonnalizások alatt a Randivonal.hun kivül az Elittársra, Viszony.hura, Rondarandira gondoltam.

Végezetül: A Wikipédia nem arra való, hogy személyes konfliktusaidat idehozd, gyűlöletet vagy félelmet kelts. Ha a wikipédiás megbeszélésekből személyes háborúkat csinálsz, az ellenkezik mind az elveinkkel, mind a céljainkkal.

Minden felhasználótól elvárjuk, hogy másokkal civilizált, higgadt módon és együttműködésre készen lépjen fel. Ne próbáld sértegetni, zaklatni vagy megfélemlíteni azokat, akik nem értenek egyet veled. Ehelyett mindig közelítsd meg a kérdéseket intelligens módon, beszéld meg őket udvarias hangnemben. Ha egy felhasználó veled nem viselkedik civilizáltan; ideges, együttműködésre képtelen, sértő módon zaklat vagy megpróbál megfélemlíteni, az nem ad neked felhatalmazást arra, hogy te ugyanazt tedd vele. Vagy válaszolj mondanivalójának tényszerű részére, úgy, hogy nem foglalkozol a kifogásolható részekkel, vagy inkább teljes egészében hagyd figyelmen kívül a hozzászólását.

A fenti két szakasz szövegét nem én írtam, hanem csak idéztem a Wikipédia Mi nem való a Wikipédiába? irányelvéből. Apród vita 2016. június 25., 23:21 (CEST)

Bármilyen eredmény születik, ezzel a véleményezési eljárással sem én, sem Rosszkornyifog, sem a wikipédia szerkesztőinek nem lesz jobb. Akkor sem, ha megerősítetlen leszek, akkor sem, ha blokkolnak. Sőt azzal sem, ha felmentenek, mert az ember tudja, hogy ott van egy szerkesztő, aki arról gyűjtött adatokat, hogy miképpen tegyen tönkre egy szerkesztőt és ha felmentenek, mit fog tenni. És meddig fog gyülölettel viseltetni. Vagy ez nem gyülölet, amit tesz? Álmos éntudatom zavar meg és szövegértési problémáim volnának, gyülöletnek nézve ezt az inditványozást, ami talán nem gyülöletből fakad? Apród vita 2016. június 26., 00:56 (CEST)

Még egy megjegyzés, ez inkább technikai és általánosabb. Április 27 óta - vagyis két hónap alatt - két véleményezés és egy véleményezéshez hasonló inditványozás született. Úgy gondolom, hogyha a további három hónapban még három szerkesztő esetében akarnak a szerkesztők véleményezést vagy véleményezéshez hasonló indítványozást tenni olyan szerkesztőkről, akiknek a kommunikációját valamilyen szempontból nem tartják jónak, az semmiképpen nem használ a wikipédia közösségének, hogyha időbelileg ennyire sűrűn indítják. Ha már véleményeznek, jó lenne időbelileg nagyobb távolságokban véleményeztetni a másikat. Nem pedig két hónap alatt hármat indítani. Tudom, hogy mindhárom véleményezést más szerkesztő indította, de legyünk tekintettel egymás véleményezésének megindítási időpontjára. Előre is köszönöm azoknak, akik figyelemmel lesznek arra, hogy "A" szerkesztő mikor indított "B" szerkesztőről véleményezést. És ez nem gúny akart lenni, csak sem morálisan, sem technikailag, sem a szócikkek fejlődésének nem használ, ha a véleményezéseket vagy a véleményezésekhez hasonló indítványokat időbelileg sűrűn indítjuk. Apród vita 2016. június 26., 01:38 (CEST)

Szomorúnak és elkeserítőnek tartom, amikor valaki szemmelláthatólag nem véletlenszerűen találkozik szembe a másik hozzászólásaival, hanem heteket rászánva évekre visszamenőleg módszeresen kigyüjtögeti egy bizonyos egyén hozzászólasait, majd próbálja azokat bűnlajtsromokba sorolni, kiegészítve saját megjegyzéseivel és nemegyszer oda-vissza párbeszédekből kiemelve. Apród vita 2016. június 27., 10:36 (CEST)

Zárósorok (?):

Tégy, Isten, úgy mint akarod,

gyenge vagyok,

félelmem visz tehozzád.

Ó, meg nem marad az erő,

ha napja jő,

el nem kerüli sorsát.

Erős csak az,

mi jó s igaz;

ezt akarom,

Hívság, vagyon

nem kell nekem,

ha kegyelem

segít, szívem vidám!

Uram, halld meg imám!

(Habsburg Mária magyar királyné (1505–1558): Könyörgés. Hajnal Gábor fordítása. In.: Német költők antológiája. Bp., 1963. 214. p.)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés: Rosszkornyifog sértő megjegyzések között eltávolította az Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről (esetleges) szakaszból azokat linkeket, amik kiegészítésül szolgáltak arra vonatkozólag, hogy a szerkesztőben legkisebb hajlandóság sem mutatkozott a vele való vitalapi kommunikációra:

Én úgy gondolom, bár teljesen biztosan nem tudom, nekem is ugyanannyi jogom van az Igazolás a vitarendezés más formáinak igénybevételéről (esetleges) szakaszhoz hozzászólni, mint Rosszkornyifognak.

Emiatt gondolom: Az első teendő mindenféle konfliktus esetén: beszéld meg! Használd a cikk vagy a másik fél vitalapját. Ne hagyd, hogy a vita magában a szócikkben folyjon. Őrizd meg a hidegvéred és kerüld a személyes támadásokat. Próbáld megérteni a másik fél nézőpontját, és próbálj kompromisszumra jutni. Feltételezd, hogy a másik is jóhiszeműen cselekszik, hacsak nincs egyértelmű bizonyítékod az ellenkezőjére.

Mind ebben a lépésben, mind a továbbiakban, a párbeszéd nem csak egy formalitás, amit el kell végezni, mielőtt továbbléphetnél. Ha nem próbálsz őszintén és jó hiszemben szót érteni a veled vitázókkal, az azt jelzi, hogy a vitát nem rendezni, hanem fokozni próbálod. Ha mások ezt látják, kevésbé fognak rokonszenvezni az álláspontoddal, és akár meg is akadályozhatják, hogy a vitarendezés további lépéseivel élj. Ezzel szemben a folyamatos párbeszéd és az egyezkedés komolyan vétele, még ha kezdetben eredménytelen is, azt mutatja, hogy valóban szeretnél olyan megoldást találni, ami összhangban van a Wikipédia irányelveivel. (Wikipédia:Vitarendezés)

A szerkesztési összefoglalókban tett sértegetések mik, ha nem a vita fokozni próbálásai?

Itt ugyanis az álláspontomat fejtettem ki, ott viszont a vitarendezés más formáinak igénybevételéhez tettem hozzá mindazokat, amik arra utalnak, hogy a szerkesztő nemcsak velem, más esetében is elutasított közeledéseket és közvetítő jelleget, amennyiben nem felelt meg neki a tartalma. Apród vita 2016. június 28., 20:20 (CEST)

Újabb sértegető megjegyzés (hisztérikakampány): [6]. Megjegyzem, nem értem, mit ért itt a "szakmai" fogalma alatt. Lexikológiailag egyébként figyelembe szokás venni a wikipédiában, hogy az egyes lexikonoknak milyen a címalakjuk, becéző formában vagy rendes születési nevűkön adják meg az illető nevét. A témára pedig pont amiatt nem tértem vissza, mert ősszel nagyon elment a téma a személykedések felé. Ezt pedig szerettem volna elkerülni, mert ez legalább olyan fontos nekem, mint magának a szócikk neve.

Az átnevezéskor - úgy gondolom, becsületes módon - megadtam az indokot a szerkesztési összefoglalóban a Filmlexikon és az MTVA honlapja,Takács Máriaként nevezi meg és ezen a néven kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét mondattal. Ezt azzal egészíteném ki, hogy emlékeim szerint a Révai új lexikona is Takács Máriaként írta, de most ezt nem tudom leellenőrizni, mivel kb. háromnegyed éve óta nem járok könyvtárba, mivel az apám decemberben meghalt, az anyám beteg és szüksége van az emberi közelségre.

Most elvben a szerkesztő vitalapján kellene közölnöm ugyanazt, amit a Wikipédia:Vitarendezésből idéztem június 28-án. Viszont a korábbi vitalapi visszavonásai, amit nemcsak velem művelt, kétséget ébresztenek bennem, hogy ezzel csak azt érném el, hogy most is visszavonná a vitalapján. Apród vita 2016. július 2., 11:07 (CEST)

Mindenesetre akkor is szép és jó a magyar wikipédia. És tényleg.

Szép és jó, mert februári szerkesztészámuk alapján 176. helyen álló szerkesztő részben itélkezhet, részben sértegethet 37. helyen álló szerkesztő felett is, miközben ha fordítva történik mindez, talán még kedvezőtlen eredményre is számíthatok, a másik fél pedig a sértegetései dacára vagy kap vagy nem kap egyetlen enyjebenyjét sem. És ha mégis kap, azt is szabadon visszavonhatja, mint ahogy a vitalapján vissza is vonta más szerkesztők jelzéseit. Szép és jó, mert itt meg lehet csinálni, hogy módszeresen ráálljon 176. helyen álló szerkesztő 37. helyen álló szerkesztő szerkesztéseire, kiemeljen, más összefüggésekbe helyezzen mondatokat, és még mentorálást is felajánljon a 176. helyen álló szerkesztő a 37. helyen álló szerkesztőnek. Szabadon minősítheti 176. helyen áló szerkesztőként a járőrjogot és megerősített szerkesztői jogot támogató és arról határozatot hozó szerkesztők döntéseit (Apród fogalmazásait áttekintve érthetetlen, miként lehetett megerősített szerkesztő és járőr), miközben olyat tegyen a másik szájába, ami nem hangzott el emlékeim és a wikipédia emlékezete szerint sem ("csúnya adminisztrátor": [7]). Csúnya adminként sem: [8].

És még egy dolog, amit muszáj leszögeznem: amikor szerkesztők neveit emlegeti, egyetlenegy dolgot figyelmen kívül hagy végképp. Azt, hogy itt a szerkesztők összevesznek, kibékülnek, esetleg megint összevesznek és megint kibékülnek. Sok esetben azért is békülnek, mert vannak olyan közös dolgok, amik miatt félreteszik sérelmeiket, mert a sérelmeiknél is fontosabb szemponttá válik egy-egy bizonyos témában való egyetértés, olyan, amiben közös az álláspontjuk. Vagy esetleg az, hogy pl. egy-egy műhely létezni tudjon továbbra is. Nálam is többször volt úgy, hogy valamelyik szócikk vagy listás szócikk fontosabb szempont volt az egyéni sérelmeknél. Több esetben is igazak ezek az állítások. Ezért sem volt érdemes előhozni régi mondatokat.

Ha pedig valamit nem értett a szerkesztői lapomon tett bejegyzések közül, nem teljesen érthető, hogy előzőleg miért nem velem konzultálta meg (irónia és áttételek nélkül), törekedve arra, hogy mit miért írtam ott és miért azonnal a wikitanácshoz fordult sajátmaga által értelmezve az írottakat. Apród vita 2016. július 2., 13:15 (CEST)

Mondtam, szép és jó. És idéztem azt is, hogy ha nem próbálsz őszintén és jó hiszemben szót érteni a veled vitázókkal, az azt jelzi, hogy a vitát nem rendezni, hanem fokozni próbálod.

Egyébként pedig köszönetet szeretnék mondani Rosszkornyifognak, hogy a "csúnya adminisztrátor"ról szóló részt pontosította, mert egyfelől kiderül belőle, hogy egy 2015 tavaszi bejegyzésről van szó és a korrektség jegyében azt is megmutatta, hogy 2015 májusában javítottam rajta, mert rájöttem, hogy félreérthető volt illetve csúnya szó nem is szerepelt benne. Máskülönben a végzet szót nem igazán értette meg, hogy miért szerepelt benne, a végzet szót nem úgy értettem, ahogy ő értette, hanem úgy, hogy sok minden változik addig. És hogy a végzetet nem mint rosszat értelmeztem, hanem mint semleges fogalmat, melyből a jó és rossz ered. Nekem is van végzetem. De mondom rájöttem, hogy félreérthető volt az egész mondat és a türelemre kell összpontosítani.

És itt nem igazán problémakörök vannak, hanem mocskolódások. Azt pedig nem tudom, minek alapján mérte le, hogy a vitalapokon vagy üzenőfalakon folytatott hozzászólásaimból mennyi volt a fecsegés és trollkodás. Ez szubjektív mérce egy bizonyos ponton túl, hogy valaki a másik hozzászólásából mit minősít trollkodásnak és fecsegésnek.

Máskülönben egy hétig megálltam, hogy ne hozakodjak elő a havi szerkesztésszámmal, próbáltam hinni abban, hogy magától rendeződik az egész, hogy mások is érzékelik, hogy itt az igazi probléma az, hogy a wikipédia útmutatóiból és irányelveiből általam idézett sorok nem érvényesülnek.

  • Hogy itt a bosszúállási szándéknak tere van részéről, hiszen nevezett szerkesztő Sarkadi Zsolt törlési megbeszélésén felemlegette, hogy én megakadályoztam a szerkesztőt abban kocsmafali megbeszéléssel, hogy bizonyos szócikkek ne azonnalin legyenek eldöntve, hanem törlési megbeszéléseken legyenek megbeszélve
  • hogy a szerkesztő abszolute nem követte a vitarendezés szakaszait, hiszen abszolute nem törekedett a szekesztői vitalapokon való konkrét megbeszélésekre, sőt visszavonta azokat szerkesztői vitalapján vandalizmusnak vagy más szerkesztő esetében vandálsimogatónak minősítve azt.

Apród vita 2016. július 2., 14:33 (CEST)

Újabb személykedés szerköfben: Apród változtatás. Apród vita 2016. július 2., 14:39 (CEST)

A testület állásfoglalása az ügy befogadásárólSzerkesztés

Az ügyet a Wikitanács nem fogadja be. Úgy ítéltük meg, hogy a panasz alapvetően szubjektív természetű. A szócikkek tartalmi vitáiba mindkét fél belevisz érzelmi szempontokat. Egy Wikitanács elé vitt ügyben régi és még régebbi megbántódásokat csokorba gyűjteni és egyszer csak előkapni: szerintünk visszás. Mind Rosszkornyifognak, mind Apródnak azt javasoljuk, hogy kerüljék egymás vitalapját, a másik szerkesztéseit és egymás bepanaszolását a közösségi oldalakon.

A Wikitanács nevében: nyiffi Dasyatis brevicaudata.jpg 2016. július 6., 14:33 (CEST)

A testület határozataSzerkesztés


A fenti megbeszélést lezártuk, kérjük, további hozzászólásokat már ne írj hozzá! Ezt a szakaszt többet ne szerkeszd!