Zlata Čilinská

szlovák régész

Zlata Čilinská (Kassa, 1932. december 24. –) szlovák régész, az avar korszak kiemelkedő szlovákiai kutatója.

Zlata Čilinská
Született 1932. december 24. (89 éves)
Kassa
Állampolgársága szlovák
Foglalkozása régész

ÉleteSzerkesztés

Édesapja katonatiszt volt. Fiatalkorát Kassán és Eperjesen (Tótsóváron[1]) töltötte, ahová 1938-ban költöztek. 1946-ban visszaköltöztek Kassára, itt fejezte be 1952-ben középiskolai tanulmányait. Ezek után 1957-ben elvégezte a Comenius Egyetem régész és történelem szakát, majd a Régészeti Intézet kassai kihelyezett részlegén helyezkedett el. Itt Vojtech Budinský-Krička vezetése alatt több leletmentésen és ásatáson vett részt. 1959-től az Intézet nyitrai központjában vállalt állást. Itt kezdett el a kora középkor (avar kor) időszakára specializálódni, mely munkásságának jelentős részét képezi.

Tudományok kandidátusa címet 1965-ben nyerte el Prágában, PhDr. titulust 1966-ban, a tudományok doktora fokozatot pedig 1994-ben. Több tudományos társaság tagja, konferenciák állandó résztvevője, kitüntetések birtokosa, tudomány népszerűsítő munkák szerzője. A Nagymorva birodalom kiállítás (1963-1964) egyik szervezője, a Régészeti Intézet kincstárának egyik alapítója. 1995-ben vonult nyugdíjba.

Ásatásokat végzett többek között Cífer-Pusztapáton (1975), Dunaradvány-Zsitvatőn (1960), Érsekújvárt (1961-1962), Komárom környékén (1974, 1976-1978), Nagykeszin (1973), Zsélyen (1965-1968) stb.

ElismeréseiSzerkesztés

Főbb műveiSzerkesztés

 • 1960 Nové nálezy z neskorej doby avarskej na jz. Slovensku. Archeologické rozhledy 12, 829-832, 834-841.
 • 1961 Nové nálezy falér zo slovansko-avarských pohrebísk na Slovensku, SlA IX-1-2, 325-346.
 • 1961 Výskum v Žitavskej Tôni v roku 1960, Arch. Roz. XIII, 850-851, 860-866.
 • 1963 Slovansko-avarské pohrebisko v Žitavskej Tôni, SlA XI-1, 87-120.
 • 1966 Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky. Bratislava
 • 1970 Druhé predveľkomoravské pohrebisko v Radvani nad Dunajom, SlA XVIII-1, 57-64.
 • 1973 Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce
 • 1975 Frauenschmuck aus dem 7.-8. Jh. im Karpatenbecken, SlA XXIII, 63-96.
 • 1976 Pohrebisko z 8. storočia v Cíferi-Páci, AVANS 1975, 82-85, 271-273.
 • 1981 Kov v ranoslovanskom umení. Bratislava
 • 1982 Dve pohrebiská z 8.-9. storočia v Komárne, SlA XXX-2, 347-393.
 • 1992 Slovania a avarský kaganát. Bratislava
 • 1994 Južné Slovensko v dobe avarského kaganátu
 • 1995 Súčasné poznatky o sídliskách 7.-8. stor. na Slovensku. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity E 40, 69-74.
 • 1996 Avari v Karpatskej kotline. Študijné Zvesti 32, 159-170.

JegyzetekSzerkesztés

 1. I. Výročná zpráva I. Štátneho gymnázia v Prešove za školský rok 1944-45. Prešov, 20.
 2. archeol.sav.sk; sav.sk

ForrásokSzerkesztés