Örmény katolikoszok listája

Az alábbi lista az örmény apostoli ortodox egyház legfőbb méltóságának viselőit, az örmény katolikoszokat tartalmazza. Az első örmény katolikosz a hagyomány szerint Szent Júdás apostol volt az 1. században.

A nevek görögös – illetve, ha van ilyen, magyaros – alakban szerepelnek.

43500Szerkesztés

N
Örmény katolikosz
Hivatali idő
Örmény személynév
Teljes név örmény írással
Megjegyzés
1. SZENT Júdás Thaddeus 43 – †66 Thadeosz Սբ. Թադևոս Առաքյալ
2. SZENT Bertalan 66 – †68 Bardouhrimersz Սբ. Բարդուղիմեոս Առաքյալ
3. SZENT Zakariás 68 – †72 Zakareia Սբ. Զաքարիա
4. SZENT Zementhosz 72 – †76 Zemendosz Սբ. Զեմենդոս
5. SZENT Atrnerszész 77 – †92 Atrnerszeh Սբ. Ատրներսեհ
6. SZENT Muse 93 – †123 Mouse Սբ. Մուշե
7. SZENT Sahen 124 – †150 Sahen Սբ. Շահեն
8. SZENT Savars 151 – †171 Savars Սբ. Շավարշ
9. SZENT Leontiosz 172 – †190 Hreondiosz Սբ. Ղեոնդիոս
Interregnum 190240
10. SZENT Merozanész 240 – †270 Merouzsan Սբ. Մերուժան
Interregnum 270288
11. SZENT I. Gergely (*257) 288325, †331 Grigor Louszauorics Գրիգոր Լուսաւորիչ Más néven Világosító Szent Gergely.
12. SZENT I. Arisztakész 325 – †333 Arisztakesz Սբ. Արիստակես Ա. Պարթև I. Gergely fia.
13. SZENT Vartanész 333 – †341 Vrthanesz Սբ. Վրթանես Ա. Պարթև I. Gergely fia.
14. SZENT I. Hészükhiosz (*302) 341 – †347 Houszik Սբ. Հուսիկ Ա. Պարթև Vartanész fia.
15. I. Dániel 347 – †347 Daniel Դանիել Ա
16. Pharnaszész 348 – †352 Pharen Փառեն Ա. Աշտիշատցի
17. (I.) Izsák 352, †353 Szahak Սահակ Մանազկերտցի Nem szokták megszámozni.
18. SZENT I. Narszész (*326) 353 – †373. július 25. Nerszesz Սուրբ Ներսես Ա. Մեծ (Պարթև) I. Hészükhiosz unokája.
19. II. Hészükhiosz 373 – †377 Houszik Հուսիկ Բ Մանազկերտցի
20. Zaven 377 – †381 Zaven Զավեն Ա. Մանազկերտցի
21. Aszpurakész 381 – †386 Aszpourakesz Ասպուրակես Ա. Մանազկերտցի
22. SZENT I. Izsák (*354) 387428, †439. szeptember 5. Szahak Սբ. Սահակ Ա. Պարթև I. Narszész fia.
23. Brkiso 428 – †432 Brkiso Բրկիշո
24. (I.) Sámuel 432 – †437 Szamvel Սամվել Nem szokták megszámozni.
25. SZENT I. József 437 – †452 Hovszeph Սբ. Հովսեփ Ա. Հողոցմեցի
26. Melitosz 452 – †456 Melite Մելիտե Ա. Մանազկերտցի
27. I. Mózes 456 – †461 Movszesz Մովսես Ա. Մանազկերտցի
28. SZENT Kjud 461 – †478 Gjout Սբ. Գյուտ Ա. Արահեզացի
29. SZENT I. János 478 – †490 Hovhannesz Սբ. Հովհաննես Ա. Մանդակունի
30. Babken 490 – †516 Babken Բաբկեն Ա. Ոթմսեցի

5001000Szerkesztés

N
Örmény katolikosz
Hivatali idő
Örmény személynév
Teljes név örmény írással
Megjegyzés
31. Sámuel 516 – †526 Szamvel Սամվել Ա. Արծկեցի
32. Muse 526 – †534 Mouse Մուշե Ա. Այլաբերցի
33. II. Izsák 534 – †539 Szahak Սահակ Բ. Ուղկեցի
34. I. Kristóf 539 – †545 Khrisztaphor Քրիստափոր Ա. Տիրառիջցի
35. Gevond 545 – †548 Hrevond Ղեվոնդ Ա․ Եռաստեցի
36. II. Narszész 548 – †557 Nerszesz Ներսես Բ. Բագրևվանդցի
37. II. János 557 – †574 Hovhannesz Հովհաննես Բ. Գաբեղենցի
38. II. Mózes 574 – †604 Movszesz Մովսես Բ. Եղիվարդեցի
Interregnum 604607
39. I. Ábrahám 607 – †615 Abraham Աբրահամ Ա. Աղբաթանեցի
40. Gomidász 615 – †628 Komitasz Կոմիտաս Ա. Աղցեցի
41. II. Kristóf 628630, †630 után Khrisztaphor Քրիստափոր Բ. Ապահունի
42. Ezsdrás 630 – †641 Ezr Եզր Ա. Փառաժնակերտցի
43. III. Narszész 641 – †661 Nerszesz Ներսես Գ. Տայեցի (Շինարար)
44. Anasztáz 661 – †667 Anasztac Անաստաց Ա. Ակոռեցի
45. Izrael 667 – †677 Iszrajel Իսրայել Ա. Ոթմսեցի
46. III. Izsák 677 – †703 Szahak Սահակ Գ. Ձորոփորեցի
47. Illés 703 – †717 Ehria Եղիա Ա. Արճիզեցի
48. SZENT III. János (*650 k.) 717 – †728. március 18. Hovhannesz Սբ. Հովհաննես Գ. Օձնեցի (Փիլիսոփա)
49. I. Dávid 728 – †741 Davith Դավիթ Ա. Արամոնեցի
50. I. Tiridatész 741 – †764 Trdat Տրդատ Ա. Ոթմսեցի
51. II. Tiridatész 764 – †767 Trdat Տրդատ Բ. Դասնավորեցի
52. Sion 767 – †775 Szion Սիոն Ա. Բավոնեցի
53. Ézsaiás 775 – †788 Eszaji Եսայի Ա. Եղիպատրուշեցի
54. I. István 788 – †790 Sztephanosz Ստեփանոս Ա. Դվնեցի
55. Joáb 790 – †791 Jovab Յովաբ Ա. Դվնեցի
56. Salamon 791 – †792 Szohromon Սողոմոն Ա. Գառնեցի
57. I. György 792 – †795 Gevorg Գևորգ Ա. Բյուրականցի
58. II. József 795 – †806 Hovszeph Հովսեփ Բ. Փարպեցի
59. II. Dávid 806 – †833 Davith Դավիթ Բ. Կակաղեցի
60. IV. János 833 – †855 Hovhannesz Հովհաննես Դ. Ավայեցի
61. I. Zakariás 855 – †876 Zakharia Զաքարիա Ա. Ձագեցի
62. II. György 877 – †897 Gevorg Գևորգ Բ. Գառնեցի
63. Mastoc 897 – †898 Mastoc Մաշտոց Ա. Եղվարդեցի
64. V. János (*845/850 k.) 898 – †929 Hovhannesz Հովհաննես Ե. Դրասխանակերտցի
65. II. István 929 – †930 Sztephanosz Ստեփանոս Բ. Ռշտունի
66. I. Teodór 930 – †941 Theodorosz Թեոդորոս Ա. Ռշտունի
67. Elizeus 941 – †946 Ehrise Եղիշե Ա. Ռշտունի
Interregnum 946949
68. Anániás 949 – †967 Anania Անանիա Ա. Մոկացի
69. Vahan 967969, †974 Vahan Վահան Ա. Սյունեցի
70. III. István 969 – †972 Sztephanosz Ստեփանոս Գ. Սևանցի
71. I. Kacsik 973 – †992 Xacsik Խաչիկ Ա. Արշարունի
72. I. Szergiosz 9921019, †1022 Szargisz Սարգիս Ա. Սևանցի

10001500Szerkesztés

N
Örmény katolikosz
Hivatali idő
Örmény személynév
Teljes név örmény írással
Megjegyzés
73. Péter 1019 – †1058 Petrosz Պետրոս Ա. Գետադարձ
74. II. Kacsik 1058 – †1065 Xacsik Խաչիկ Բ. Անեցի Kilikiába lett áthelyezve az egyház központja.
75. II. Gergely 1066 – †1105. december 5. Grigor Գրիգոր Բ. Վկայասէր
76. Baszileosz 1105 – †1113. november 13. Barszehr Բարսեղ Ա. Անեցի
77. III. Gergely (*1093) 1113 – †1166. augusztus 17. Grigor Գրիգոր Գ. Պահլաւունի
78. IV. Narszész (*1102) 1166 – †1173. augusztus 13. Nerszesz Սուրբ Ներսէս Դ. Կլայեցի (Շնորհալի)
79. IV. Gergely (*1123/1125) 1173 – †1193. május 16. Grigor Գրիգոր Դ. Տղայ
80. V. Gergely (*1171) 1193 – †1194 Grigor Գրիգոր Ե. Քարավէժ
81. VI. Gergely (*1112) 1194 – †1203. március 4. Grigor Գրիգոր Զ. Ապիրատ
82. VI. János 1203 – †1221 Javhannesz Յովհաննէս Զ. Սսեցի
83. I. Konstantin (*1180) 1221 – †1267. május 9. Konsztandin Կոնստանդին Ա. Բարձրբերդցի
84. I. Jakab (*1200) 1268 – †1286. február 12. Jakob Յակոբ Ա. Կլայեցի
85. II. Konstantin (*1210) 1286 – †1289 Konsztandin Կոնստանդին Բ. Կատուկեցի
86. IV. István 1290 – †1293 Sztephanosz Ստեփանոս Դ. Հռոմկլայեցի
87. VII. Gergely (*1240) 1293 – †1307 Grigor Գրիգոր Է. Անաւարզեցի
88. III. Konstantin 1307 – †1322 Konsztandin Կոնստանդին Դ Կեսարացի
89. IV. Konstantin 1323 – †1326 Konsztandin Կոնստանդին Ե Լամբրոնացի
90. II. Jakab (*1280) 13271341, ld. alább Hakob Հակոբ Բ Անավարզեցի
91. Mekhitar 1341 – †1355 Mxithar Մխիթար Ա Գռներցի
90. II. Jakab (2x) 1355 – †1359 Hakob Հակոբ Բ Անավարզեցի
92. Meszrop 1359 – †1372 Meszrop Մեսրոպ Արտազեցի
93. V. Konstantin 1372 – †1374 Konsztandin Կոնստանդին Ե Սսեցի
94. I. Pál 1374 – †1382 Pohrosz Պողոս Ա Սսեցի
95. II. Teodór 1382 – †1392 Theodorosz Թեոդորոս Բ Կիլիկեցի
96. Karapet 1392 – †1404 Karapet Կարապետ Ա Կեղեցի
97. III. Jakab 1404 – †1411 Hakob Հակոբ Գ Սսեցի
98. VIII. Gergely 1411 – †1418 Grigor Գրիգոր Ը Խանձողատ
99. II. Pál 1418 – †1430 Pohrosz Պողոս Բ Գառնեցի
100. VI. Konstantin 1430 – †1439 Konsztandin Կոնստանդին Զ Վահկացի
101. IX. Gergely 14391441, †1446 Grigor Գրիգոր Ժ Ջալալբեկյանց 1441-ben visszahelyezték a székhelyet Örményországba.
102. Cirjék (*1370) 14411443, †1448 Kirakosz Կիրակոս Վիրապեցի
103. X. Gergely 1443 – †1465 Grigor Գրիգոր Ժ Ջալալբեկյանց
104. II. Arisztakész 1465 – †1469 Arisztakesz Արիստակես Բ Աթոռակալ
105. II. Szergiosz 1469 – †1474 Szargisz Սարգիս Բ Աջատար
106. VII. János 14741484, †1506 Hovhannesz Հովհաննես Է Աջակիր
107. III. Szergiosz 1484 – †1515 Szargisz Սարգիս Գ Մյուսայլ

15002000Szerkesztés

N
Örmény katolikosz
Hivatali idő
Örmény személynév
Teljes név örmény írással
Megjegyzés
108. II. Zakariás 1515 – †1520 Zakharia Զաքարիա Բ. Վաղարշապատցի
109. IV. Szergiosz 1520 – †1536 Szargisz Սարգիս Դ. Վրաստանցի
110. XI. Gergely 1536 – †1545 Grigor Գրիգոր ԺԱ. Բյուզանդացի
111. V. István 1545 – †1567 Sztephanosz Ստեփանոս Ե. Սալմոստեցի
112. Mihály 1567 – †1576 Mikhajel Միքայել Ա. Սեբաստացի
113. XII. Gergely 1576 – †1590 Grigor Գրիգոր ԺԲ. Վաղարշապատցի
114. IV. Dávid 15901629, †1633 Davith Դավիթ Դ. Վաղարշապատցի
115. III. Mózes (*1578) 1629 – †1632. május 14. Movszesz Մովսես Գ.Տաթևացի
116. Fülöp (*1593) 1633 – †1655. március 25. Philiposz Փիլիպոս Ա. Աղբակեցի
117. IV. Jakab (*1598) 1655 – †1680. augusztus 1. Hakob Հակոբ Դ. Ջուղայեցի
118. Eliézer (*1612) 1681 – †1691. augusztus 8. Ehriazar Եղիազար Ա. Այնթափցի
119. Nahabed 1691 – †1705. június 13. Nahapet Նահապետ Ա. Եդեսացի
120. I. Sándor 1706 – †1714. november 22. Alekhszandr Ալեքսանդր Ա. Ջուղայեցի
121. Aszdvadzadur 1715 – †1725. október 10. Asztvacatour Աստվածատուր Ա. Համադանցի
122. II. Karapet 1726 – †1729. október 9. Karapet Կարապետ Բ. Ուլնեցի
123. II. Ábrahám (*1677) 1730 – †1734. november 11. Abraham Աբրահամ Բ. Խոշաբեցի
124. III. Ábrahám 1734 – †1737. április 18. Abraham Աբրահամ Գ. Կրետացի
125. Lázár 1737 – †1751 Hrazar Ղազար Ա. Ջահկեցի
126. Ménász 1751 – †1753. május 12. Minasz Մինաս Ա. Ակնեցի
127. II. Sándor 1753 – †1755 Alekhszandr Ալեքսանդր Բ. Բյուզանդացի
128. V. Izsák 17551759, †1760 Szahak Սահակ Ե.
129. V. Jakab 1759 – †1763. március 21. Hakob Հակոբ Ե. Շամախեցի
130. Simeon (*1710) 1763 – †1780. július 26. Szimon Սիմոն Ա. Երևանցի
131. Lukács (*1722) 1780 – †1799. december 28. Hroukasz Ղուկաս Ա. Կարնեցի
132. III. József (*1743) 1800 – †1801. március 9. Hovszeph Հովսեփ Բ.
133. V. Dávid 18011807, †1817. október 31. Davith Դավիթ Ե. Էնեգեթցի (Ղորղանյան)
134. II. Dániel 1807 – †1808. augusztus 21. Daniel Դանիել Բ. Սուրմառեցի
135. Efrém (*1740) 18091831, †1835 Ephrem Եփրեմ Ա. Ձորագեղցի
136. VIII. János (*1762) 1831 – †1842. március 26. Hovhannesz Հովհաննես Ը Կարբեցի
137. V. Narszész (*1770. február 13.) 1843 – †1857. február 13. Nerszesz Ներսես Ե. Աշտարակեցի
138. I. Mátyás (*1802) 1858 – †1865. augusztus 22. Matthevosz Մատթևոս Ա.Կոնստանդնուպոլսեցի (Չուհաճյան)
139. IV. György (*1813) 1866 – †1882. december 6. Gevorg Գևորգ Դ. Կոնստանդնուպոլսեցի (Քերեստեճյան)
140. VI. Narszész (*1837. január 28.) 1882 – †1884. október 26. Nerszesz Ներսես Վարձապետյան
141. Makariosz (*1821) 1885 – †1891. április 16. Makar Մակար Ա. Թեղուտցի
142. Mkrtics (*1920. április 4.) 1892 – †1907. október 27. Mkrtics Մկրտիչ Ա. Վանեցի (Խրիմեան Հայրիկ)
143. II. Mátyás (*1845. február 22.) 1908 – †1910. december 11. Matthevosz Մատթևոս Բ. Կոնստանդնուպոլսեցի (Իզմիրլեան)
144. V. György (*1847. augusztus 28.) 1911 – †1930. május 8. Gevorg Գևորգ Ե. Սուրենեանց (Տփղիսեցի)
Interregnum 19301932
145. Khoren (*1873. december 8.) 1932 – †1938. április 6. Xoren Խորեն Ա. Մուրադբեկեան (Տփղիսեցի)
Interregnum 19381945
146. VI. György (*1868. december 2.) 1945 – †1954. május 9. Gevorg Գևորգ Զ. Չորեքչյան (Նորնախիջևանցի)
147. Vazgen (*1908. szeptember 20.) 1955 – †1994. augusztus 18. Vazgen Վազգեն Ա. Պալճյան (Բուխարեստցի)
148. I. Karekin (*1932. augusztus 27.) 1995 – †1999. június 29. Garegin Գարեգին Ա. Սարգիսյան (Քեսաբցի)
149. II. Karekin (*1951. augusztus 21.) 1999 – napjaink Garegin Գարեգին Բ. Ներսիսյան (Ոսկեհատցի)


FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a(z) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսների ցանկ című örmény Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
  • Ez a szócikk részben vagy egészben a List of Catholicoi of Armenia című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.
  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Liste des catholicos de l'Église apostolique arménienne című francia Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés