1947-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

TörvényekSzerkesztés

 • 1947. évi I. törvény az ügyvédi önkormányzatra vonatkozó egyes törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
 • 1947. évi II. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról
 • 1947. évi III. törvény a nemzetgyűlési választói névjegyzék helyesbítésének elhalasztásáról
 • 1947. évi IV. törvény egyes rangok és címek megszüntetéséről
 • 1947. évi V. törvény a földreform befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről
 • 1947. évi VI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának becikkelyezéséről
 • 1947. évi VII. törvény a Magyar Köztársaság Elnökének a béke megkötésére való felhatalmazása tárgyában
 • 1947. évi VIII. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás meghosszabbításáról
 • 1947. évi IX. törvény az 1946. évi XVII. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás további meghosszabbításáról
 • 1947. évi X. törvény külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása tárgyában
 • 1947. évi XI. törvény a szövetkezetekről
 • 1947. évi XII. törvény az Önkormányzati Testületek Kárpótlási Vagyona elnevezésű jogi személy megszűnéséről
 • 1947. évi XIII. törvény Békéscsaba megyei városnak törvényhatósági jogú várossá alakításáról
 • 1947. évi XIV. törvény az 1946/47. évi állami költségvetésről
 • 1947. évi XV. törvény a szénbányászat államosításával kapcsolatos kártalanítási törvényjavaslat benyújtására megszabott határidő meghosszabbításáról
 • 1947. évi XVI. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1947. évi XVII. törvény a hároméves gazdasági tervről
 • 1947. évi XVIII. törvény a Párizsban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában
 • 1947. évi XIX. törvény a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában
 • 1947. évi XX. törvény az államháztartásnak az 1947. évi augusztus hó 1. napjától az 1947. évi október hó 31. napjáig terjedő viteléről
 • 1947. évi XXI. törvény a levéltárügy rendezéséről
 • 1947. évi XXII. törvény az országgyűlési választásokról
 • 1947. évi XXIII. törvény az uzsorabírósági különtanácsokról
 • 1947. évi XXIV. törvény a szövetkezetekről szóló 1947. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában
 • 1947. évi XXV. törvény az 1947. évi XX. törvénnyel az államháztartás vitelére adott felhatalmazás meghosszabbításáról
 • 1947. évi XXVI. törvény a Magyar Köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazás újabb meghosszabbításáról
 • 1947. évi XXVII. törvény a második világháború által érintett ipari tulajdonjogok fenntartása, illetőleg visszaállítása tárgyában Neuchâtelben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzőkönyv és Pót-zárójegyzőkönyv becikkelyezéséről
 • 1947. évi XXVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között Moszkvában, az 1947. évi július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szerződés becikkelyezéséről
 • 1947. évi XXIX. törvény a fiatalkorúak budapesti törvényszékéről
 • 1947. évi XXX. törvény a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban levő részvényeinek állami tulajdonbavételéről
 • 1947. évi XXXI. törvény a Belgrádban 1947. évi október hó 15. napján aláírt magyar-jugoszláv kulturális egyezmény becikkelyezése tárgyában
 • 1947. évi XXXII. törvény a „Magyar Köztársasági Sportérdemérem” alapításáról
 • 1947. évi XXXIII. törvény a bevett és az elismert vallásfelekezetek között az elismert vallásfelekezetek hátrányára fennálló különbségek megszüntetéséről
 • 1947. évi XXXIV. törvény a népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről
 • 1947. évi XXXV. törvény a közellátásügyi miniszteri állás megszüntetéséről és Országos Közellátási Hivatal szervezéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 9370/1947. (VIII. 7.) Korm. rendelet egyes állatorvosi oklevelek másolatai helyett bizonyítványok kiállításáról
 • 10540/1947. (VIII. 30.) Korm. rendelet a német tulajdonban volt részvényeknek a Szovjetunió részére való kiszolgáltatása tárgyában 9040/1946. (VIII. 2.) ME alatt kibocsátott rendelet hatálya alá eső részvénytársaságok egyes jogviszonyainak szabályozása tárgyában
 • 12200/1947. Korm. rendelet a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről
 • 12720/1947. (XI. 29.) Korm. rendelet az 1946. évi XV. törvénybe iktatott, magyar-csehszlovák lakosságcseréről szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az ingatlanvagyonra vonatkozó egyes kérdésekről szóló 10000/1946. (VIII. 31.) ME r. 6. §-ának hatályon kívül helyezéséről
 • 15560/1947. (XII. 31.) Korm. r. az állami tulajdonba vett szénbányák volt tulajdonosaival szemben támasztott egyes követelések érvényesítésének korlátozása tárgyában

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

1946 a jogalkotásban 1947 a jogalkotásban
 
1948 a jogalkotásban

További információkSzerkesztés