Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (4)Szerkesztés

 • 1956. évi I. törvény az Egyesült Nemzetek Alapokmányának törvénybe iktatásáról
 • 1956. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság 1956. évi költségvetéséről
 • 1956. évi III. törvény a szénbányászati minisztérium és a vegyipari és energiaügyi minisztérium átszervezéséről
 • 1956. évi IV. törvény a szabálysértési bizottságokról

Törvényerejű rendeletek (36)Szerkesztés

 • 1956. évi 1. tvr. a község- (város-) fejlesztési hozzájárulásról (jan. 4.)
 • 1956. évi 2. tvr. a költségvetés végrehajtásáról szóló évi jelentés előterjesztéséről (jan. 18.)
 • 1956. évi 3. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Népköztársaság Kormánya között a nyugdíjjal kapcsolatos egyes kérdések rendezése tárgyában Budapesten, az 1955. évi július hó 9. napján kötött egyezmény közzétételéről (jan. 26.)
 • 1956. évi 4. tvr. a felsőoktatási intézmények szervezeti kérdéseiről (febr. 8.)
 • 1956. évi 5. tvr. a könyvtárügy szabályozásáról (márc. 9.)
 • 1956. évi 6. tvr. az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosítása tárgyában New Yorkban, 1946. évi december hó 11-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről (márc. 18.)
 • 1956. évi 7. tvr. az 1955. évi 11. tvr. módosításáról és a kegyelem kiterjesztéséről (ápr. 4.)
 • 1956. évi 8. tvr. a Magyar Nemzeti Bankról (ápr. 17.)
 • 1956. évi 9. tvr. a növényvédelemről (máj. 20.)
 • 1956. évi 10. tvr. a mezőgazdasági technikumokról (máj. 20.)
 • 1956. évi 11. tvr. a társadalmi tulajdon büntetőjogi védelméről szóló 1950. évi 24. tvr. módosításáról, illetve kiegészítéséről (máj. 20.)
 • 1956. évi 12. tvr. a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet tárgyában Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről (jún. 14.)
 • 1956. évi 13. tvr. a tűzoltóságról és a tűzrendészetről (jún. 23.)
 • 1956. évi 14. tvr. a technikumot végzettek kötelező szakmai gyakorlati idejének rendezéséről (jún. 23.)
 • 1956. évi 15. tvr. a földrendezésekről és tagosításokról (júl. 19.)
 • 1956. évi 16. tvr. a szabálysértések megállapításának rendjéről és egyes bűntettek szabálysértéssé minősítéséről (júl. 24.)
 • 1956. évi 17. tvr. a „Magyar Népköztársaság Zászlórendje” alapításáról (júl. 28.)
 • 1956. évi 18. tvr. az állami begyűjtés többéves rendszeréről szóló 1953. évi 27. tvr. 6. §-ának módosításáról (??)
 • 1956. évi 19. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten, az 1955. évi április hó 28. napján kötött egyezmény kihirdetéséről (okt. 18.)
 • 1956. évi 20. tvr. a miskolci műszaki egyetem elnevezéséről (okt. 18.)
 • 1956. évi 21. tvr. a mezőgazdasági termények és termékek kötelező beadásának megszüntetéséről (nov. 12.)
 • 1956. évi 22. tvr. egyes bűncselekmények tekintetében a büntető eljárás egyszerűsítéséről (nov. 12.)
 • 1956. évi 23. tvr. a Magyar Nemzeti Bank feletti felügyelet gyakorlásáról (nov. 20.)
 • 1956. évi 24. tvr. a miniszterhelyettesek kinevezéséről (nov. 20.)
 • 1956. évi 25. tvr. a munkástanácsokról (nov. 24.)
 • 1956. évi 26. tvr. a doktori cím adományozásáról szóló 1951. évi 26. tvr. 8. § (1) bekezdésének hatálytalanításáról (dec. 1.)
 • 1956. évi 27. tvr. az 1956. évi október hó 23. napját követőleg külföldre távozott személyek közkegyelemben részesítéséről (dec. 1.)
 • 1956. évi 28. tvr. a rögtönbíráskodásról (dec. 11.)
 • 1956. évi 29. tvr. a gyári munkásőrségek fegyverviselésének szabályozásáról (dec. 11.)
 • 1956. évi 30. tvr. a gyűlések és felvonulások ideiglenes engedélyhez kötéséről (dec. 12.)
 • 1956. évi 31. tvr. a közbiztonsági őrizetről (dec. 13.)
 • 1956. évi 32. tvr. az 1956. évi 28. tvr. kiegészítéséről (dec. 13.)
 • 1956. évi 33. tvr. egyes minisztériumok összevonásáról és megszüntetéséről (dec. 29.)
 • 1956. évi 34. tvr. az öregségi nyugdíjjal kapcsolatos átmeneti intézkedésekről (dec. 29.)
 • 1956. évi 35. tvr. a rendőrségről szóló 1955. évi 22. tvr. kiegészítéséről (dec. 30.)
 • 1956. évi 36. tvr. a kötelező tűz- és jégbiztosítás megszüntetéséről (dec. 30.)

KormányrendeletekSzerkesztés

Minisztertanácsi rendeletekSzerkesztés

 • 1/1956. (I. 18.) MT rendelet az ózdi járásbíróság és járási ügyészség felállításáról szóló 77/1954. (XII. 11.) MT rendelet módosításáról
 • 2/1956. (I. 26.) MT rendelet a mezőőri feladatok ellátásáról
 • 3/1956. (I. 29.) MT rendelet egyes járásbíróságok és járási ügyészségek megszüntetéséről
 • 4/1956. (II. 8.) MT rendelet a fegyveres és rendészeti testületeknek azok tagjai által okozott károk megtérítéséről
 • 5/1956. (II. 21.) MT rendelet az állami kiskereskedelmi vállalatok árukészlet ügyleteiről
 • 6/1956. (II. 21.) MT rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe belépő tagok 1956. évi általános jövedelemadó mentességéről
 • 7/1956. (II. 21.) MT rendelet Polgáron és Sellyén' járásbíróság szervezéséről
 • 8/1956. (II. 26.) MT rendelet a kenyérgabona, a kenyér és a liszt rendeltetésellenes felhasználásának elbírálásáról
 • 9/1956. (III. 7.) MT rendelet a helyi vízkárok elhárítására közerők térítés nélküli igénybevételéről
 • 10/1956. (IV. 24.) MT rendelet a pártfőiskolai oklevél képesítő jellegéről
 • 11/1956. (IV. 24.) MT rendelet a lakóházszövetkezetek szervezéséről és a szövetkezeti társasházak építéséről
 • 12/1956. (V. 11.) MT rendelet az öntözővíz felhasználásának és díjának szabályozásáról
 • 13/1956. (V. 25.) MT rendelet a kenyérgabona kötelező vetéséről
 • 14/1956. (V. 30.) MT rendelet a dolgozók munkaviszonyát érintő egyes kérdések szabályozásáról
 • 15/1956. (V. 30.) MT rendelet a raktárakban és a kereskedelmi üzletekben dolgozók anyagi felelősségéről szóló 98/1952. (X. 19.) MT rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 16/1956. (V. 30.) MT rendelet a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1954. évi 28. törvényerejű rendelet végrehajtásaként megjelent 69/1954. (XI. 2.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 17/1956. (VI. 3.) MT rendelet a gépállomások és a termelőszövetkezetek között a gépállomási szerződéssel kapcsolatban keletkező vitás ügyek eldöntésére alakított döntőbizottság szervezetéről és működéséről
 • 18/1956. (VI. 10.) MT rendelet a 26/1955. (IV. 12.) MT rendelet hatályának módosításáról
 • 19/1956. (VI. 21.) MT rendelet a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanulmányi idejének felemeléséről szóló 42/1954. (VII. 25.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 20/1956. (VI. 23.) MT rendelet a 61/1955. (X. 11.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 21/1956. (VI. 26.) MT rendelet a 18/1956. (VI. 10.) MT rendelettel hatályba lépett 26/1955. (IV. 12.) MT rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 22/1956. (VI. 28.) MT rendelet a kenyérgabona állami felvásárlásának szabályozásáról
 • 23/1956. (VII. 28.) MT rendelet a gabona forgalmára és felhasználására vonatkozó rendelkezések megszegésének és kijátszásának büntetéséről
 • 24/1956. (VIII. 1.) MT rendelet a letelepedés engedélyhez kötésének megszüntetéséről
 • 25/1956. (VIII. 30.) MT rendelet az árvíz- és belvízvédekezésről, valamint a helyi vízkárelhárításról szóló 10/1955. (II. 15.) MT rendelet módosításáról
 • 26/1956. (IX. 2.) MT rendelet a felsőoktatási intézmények dolgozóinak bérrendezéséről
 • 27/1956. (IX. 2.) MT rendelet a tudományos kutatóintézetek dolgozóinak bérrendezéséről
 • 28/1956. (IX. 7.) MT rendelet a mérőeszközök típusvizsgálatáról
 • 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet a volt déli határsáv létesítésével érintett egyes személyek vagyonjogi igényeinek érvényesítéséről
 • 30/1956. (IX. 8.) MT rendelet a tűzoltóságról és a tűzrendészetről
 • 31/1956. (IX. 16.) MT rendelet a kukoricaértékesítés szerződéses rendszeréről
 • 32/1956. (IX. 16.) MT rendelet a kukorica, napraforgómag és burgonya, valamint a bor forgalmára és felhasználására vonatkozó rendelkezések megszegésének és kijátszásának büntetéséről
 • 33/1956. (IX. 16.) MT rendelet a húsjellegű keresztezett sertések szerződéses áráról
 • 34/1956. (IX. 29.) MT rendelet a 29/1956. (IX. 8.) MT rendelet kiegészítéséről
 • 35/1956. (IX. 30.) MT rendelet a lakásbérletről
 • 36/1956. (X. 14.) MT rendelet a Tűzbiztonsági Érem alapításáról szóló 190/1951. (XI. 3.) MT rendelet módosításáról
 • 37/1956. (X. 14.) MT rendelet egyes munkaügyi kérdések intézésének egyszerűsítéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1956. (XI. 9.) Korm. rendelet a központi és helyi szervek munkájának megindításáról
 • 2/1956. (XI. 16.) Korm. rendelet a munkástanácsok működéséről
 • 3/1956. (XI. 16.) Korm. rendelet a 33/1955. (VI. 14.) MT rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • 4/1956. (XI. 24.) Korm. rendelet egyes nagyüzemekbe kormánymegbízottak kinevezéséről
 • 5/1956. (XII. 11.) Korm. rendelet a károk helyreállításához és a lakosság ellátásához szükséges áruk exportjának tilalmáról
 • 6/1956. (XII. 11.) Korm. rendelet a rögtönbíráskodás részletes szabályainak megállapításáról
 • 7/1956. (XII. 13.) Korm. rendelet december 26-ának fizetett munkaszüneti nappá nyilvánításáról
 • 8/1956. (XII. 13.) Korm. rendelet az 1956. évi október hó 23-a után elhagyottá vált vagyontárgyakról
 • 9/1956. (XII. 13.) Korm. rendelet a magániparosok és magánkereskedők által foglalkoztatott alkalmazottak után járó külön általános jövedelemadó megszüntetéséről
 • 10/1956. (XII. 15.) Korm. rendelet a bérek kifizetése terén szükséges rend helyreállításáról és az 1956. decemberi bérek kifizetéséről
 • 11/1956. (XII. 19.) Korm. rendelet a gépjárművezetők és kísérők munkabérének és munkafeltételeinek megállapításáról
 • 12/1956. (XII. 19.) Korm. rendelet a munkaszüneti napokról
 • 13/1956. (XII. 19.) Korm. rendelet a december végi munkaszüneti napok áthelyezéséről
 • 14/1956. (XII. 24.) Korm. rendelet a gyermektelenek adójának megszüntetéséről
 • 15/1956. (XII. 29.) Korm. rendelet a népgazdaság átszervezésével kapcsolatos munkaügyi kérdésekről
 • 16/1956. (XII. 29.) Korm. rendelet a bérfizetés 1957. január 1. utáni rendszeréről
 • 17/1956. (XII. 30.) Korm. rendelet az állami és szövetkezeti vállalatok termékeinek és készleteinek forgalombahozataláról

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

1955 a jogalkotásban 1956 a jogalkotásban
 
1957 a jogalkotásban