1961 a jogalkotásban

1961-ben az alábbi jogszabályokat alkották meg:

MagyarországSzerkesztés

Törvények (7)Szerkesztés

 • 1961. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság 1961. évi költségvetéséről
 • 1961. évi II. törvény a Magyar Népköztársaság második ötéves népgazdaság-fejlesztési tervéről az 1961. január 1-jétől 1965. december 31-ig terjedő időszakra
 • 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről
 • 1961. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1960. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről
 • 1961. évi VI. törvény a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről
 • 1961. évi VII. törvény az erdőkről és a vadgazdálkodásról

Törvényerejű rendeletek (20)Szerkesztés

 • Forrás: Törvényerejű rendeletek teljes listája (1949 - 1989)
 • 1961. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbbségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben 1960. évi január hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről (jan. 10.)
 • 1961. évi 2. törvényerejű rendelet az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezet létesítéséről Párizsban, 1951. évi április hó 18. napján kötött és 1955. évi április hó 27. napján módosított egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.)
 • 1961. évi 3. törvényerejű rendelet az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete keretében 1951. évi december hó 6. napján kötött Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény kihirdetéséről (jan. 15.)
 • 1961. évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegély tárgyában Belgrádban, 1960. évi május hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről (jan. 22.)
 • 1961. évi 5. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 1961. évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Prágában 1960. november 4-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1961. évi 7. törvényerejű rendelet az 1957. évi 34. törvényerejű rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 1961. évi 8. törvényerejű rendelet a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának XII. ülésszakán Szófiában 1959. évi december hó 14. napján az állategészségügy terén történő együttműködésről aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1961. évi 9. törvényerejű rendelet a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról
 • 1961. évi 10. törvényerejű rendelet a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. évi 66. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1961. évi 11. törvényerejű rendelet a nemzetközi kiállításokról 1928. november 22-én kelt nemzetközi Egyezmény és módosítására 1948. május 10-én kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 1961. évi 12. törvényerejű rendelet a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről (szept. 24.)
 • 1961. évi 13. törvényerejű rendelet a tanácsok községfejlesztési munkájára vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről
 • 1961. évi 14. törvényerejű rendelet a polgári perrendtartás egyes hatásköri szabályainak módosításáról
 • 1961. évi 15. törvényerejű rendelet a halászatról (nov. 3.)
 • 1961. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten az 1961. évi február hó 24. napján aláírt, a kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről (nov. 4.)
 • 1961. évi 17. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjainak kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 1957. évi 65. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről (nov. 12.)
 • 1961. évi 18. törvényerejű rendelet a természetvédelemről (dec. 24.)
 • 1961. évi 19. törvényerejű rendelet a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadójáról szóló törvényerejű rendeletek módosításáról és kiegészítéséről (dec. 28.)
 • 1961. évi 20. törvényerejű rendelet a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról (dec. 30.)

KormányrendeletekSzerkesztés

 • 1/1961. (I. 22.) Korm. rendelet a vizek tisztaságának biztosításáról
 • 9/1961. (III. 30.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1960. évi III. törvény végrehajtása tárgyában
 • 41/1961. (XI. 18.) Korm. rendelet a nemesített növény- és állatfajták, valamint a korszerű nagyüzemi termelés- és tenyésztéstechnikai eljárások minősítéséről

Egyéb fontosabb jogszabályokSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

KormányhatározatokSzerkesztés

1960 a jogalkotásban 1961 a jogalkotásban
 
1962 a jogalkotásban

]