8128 (szám)

természetes szám

A 8128 egy természetes szám, a negyedik tökéletes szám.

8128
(nyolcezer-százhuszonnyolc)
Tulajdonságok
Normálalak 8,128 · 103
Kanonikus alak 26 · 1271
Osztók 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064, 8128
Számrendszerek
Bináris alak 1 1111 1100 00002
Oktális alak 177008
Hexadecimális alak 1FC016
Számelméleti függvények értékei
Euler-függvény 4032
Möbius-függvény 0
Mertens-függvény 9
Osztók száma 14
Osztók összege 16 256
tökéletes szám
Valódiosztó-összeg 8127

A szám a matematikábanSzerkesztés

A tízes számrendszerbeli 8128-as a kettes számrendszerben 1111111000000, a nyolcas számrendszerben 17700, a tizenhatos számrendszerben 1FC0 alakban írható fel.

A 8128 páros szám, összetett szám, kanonikus alakban a 26 · 1271 szorzattal, normálalakban a 8,128 · 103 szorzattal írható fel. Tizennégy osztója van a természetes számok halmazán, ezek növekvő sorrendben: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 127, 254, 508, 1016, 2032, 4064 és 8128.

Önmagát nem számítva a 8128 osztóinak összege éppen 8128, tehát a szám tökéletes szám. Ez a legnagyobb olyan tökéletes szám, amit az ókori görögök ismertek. A következő (ötödik) tökéletes számot csak a 15. században találta meg Regiomontanus.

Osztóharmonikus szám.

Praktikus szám.

Saját magával együtt összesen három szám valódiosztó-összegeként áll elő.[1][2]

A 8128 helyen az Euler-függvény helyettesítési értéke 4032, a Möbius-függvényé 0, a Mertens-függvényé 9.

JegyzetekSzerkesztés