32 (szám)

természetes szám

A 32 (római számmal: XXXII) egy természetes szám, a 2 ötödik hatványa.

32
(harminckettő)
… 28 29 30 31 « 32 » 33 34 35 36 …
… 0 10 20 30  40 50 60 70 …
… 0  100 200 300 400 …
… 22 23 24 « 25 » 26 27 28 …
Tulajdonságok
Normálalak3,2 · 101
Kanonikus alak25
Osztók1, 2, 4, 8, 16, 32
Római számmalXXXII
Számrendszerek
Bináris alak1000002
Oktális alak408
Hexadecimális alak2016
Számelméleti függvények értékei
Euler-függvény16
Möbius-függvény0
Mertens-függvény−4
Osztók száma6
Osztók összege63
hiányos szám
Valódiosztó-összeg30

A szám a matematikában szerkesztés

A tízes számrendszerbeli 32-es a kettes számrendszerben 100000, a nyolcas számrendszerben 40, a tizenhatos számrendszerben 20 alakban írható fel.

A 32 páros szám, összetett szám, prímhatvány, kettőhatvány. Kanonikus alakban a 25 hatvánnyal, normálalakban a 3,2 · 101 szorzattal írható fel. Hat osztója van a természetes számok halmazán, ezek növekvő sorrendben: 1, 2, 4, 8, 16 és 32.

Leyland-szám, tehát felírható   alakban. Boldog szám.

A 32 a legkisebb n szám, amire épp 7 megoldása van a φ(x) = n egyenletnek.

Két szám valódiosztó-összegeként áll elő, ezek az 58 és a 961.[1][2]

A 32-es szám több pitagoraszi számhármasban szerepel, ilyenek a (32; 60; 68), a (32; 126; 130), valamint a (24; 32; 40) hármasok.

Az első 32 pozitív egész szám összege (vagyis a 32. háromszögszám) 528, e 32 szám szorzata (azaz a 32 faktoriálisa): 32! = 2,63130836933694 · 1035.

A 32 négyzete 1024, köbe 32 768, négyzetgyöke 5,65685, köbgyöke 3,1748, reciproka 0,03125. A 32 egység sugarú kör kerülete 201,06193 egység, területe 3216,99088 területegység; a 32 egység sugarú gömb térfogata 137 258,27743 térfogategység.

A 32 helyen az Euler-függvény helyettesítési értéke 16, a Möbius-függvényé 0, a Mertens-függvényé −4.

Informatikában szerkesztés

32 bites architektúra

A szám mint sorszám, jelzés szerkesztés

A periódusos rendszer 32. eleme a germánium.

A Wikimédia Commons tartalmaz 32 (szám) témájú médiaállományokat.

Kulturális vonatkozások szerkesztés

A buddhizmus szerint a nagyszerű embernek 32 jellemzője (lakshana) van.

A Száz év magányban „Aureliano Buendía ezredes harminckét fegyveres felkelést szervezett, és harminckétszer szenvedett vereséget”.

Harminckét nevem volt a címe az 1972-es Ságvári Endre-emlékfilmnek.

Majlandban a nóta szerint 32 (templom)torony látszik, ellentétben Nagyabonnyal,[3] ahol csak kettő.

Budapest háziezrede az első világháborúig a 32. gyalogezred volt, ma tér neve is őrzi a harminckettesek emlékét.

A Luxemburgi Zsigmond elleni Hédervári Kont István-féle összeesküvés miatt 32 nemest végeztek ki.

József Attila Születésnapomra című verse így kezdődik: „Harminckét éves lettem én”.

Embernél a maradó fogak száma 32.

A sakkot összesen 32 bábuval játsszák.

A lat a font harmincketted része, azaz 1,75 dkg.

A magyar kártyának 32 lapja van, ezért viccesen hívják harminckét levelű bibliának is.

Jegyzetek szerkesztés

  1. https://oeis.org/A048138/b048138.txt
  2. http://oeis.org/A001065/b001065.txt
  3. Tóth Zoltán szerint a csallóközi Nagyabonyról van szó, nem a Pest megyei Abonyról. Ld. Tóth Zoltán: Határok és normák – A Kárpát-medence etnikus mozaikjáról. In: A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése) Szerkesztette A. Gergely András. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 35. o.