A Tan Kapuja Buddhista Egyház

1991-ben, különféle buddhista vonalakat képviselő, öt kisebb közösség szövetségéből, 108 alapító tag közreműködésével hivatalosan megalakult A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Ez a szövetség buddhizmus különböző ágainak, a különféle buddhista hagyományok - a théraváda buddhizmus, a mahájána buddhizmus, valamint a vadzsrajána buddhizmus - képviselőinek együttműködését tűzte ki céljául. Erre részben azért volt szükség, hogy ezek a kisközösségek biztosítsák fennmaradásukat, valamint hogy létrehozzanak egy buddhista oktatási intézményt. Az együttműködés eredményeként A Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991-ben megalapította és elindította A Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, hogy a buddhizmus tanítását és kultúráját felsőfokon képviselje Magyarországon. A tananyagban megtalálható a buddhizmus története, a főbb buddhista filozófiai iskolák története, buddhista meditációs gyakorlatok, buddhista művészet és irodalom, és az összehasonlító vallásfilozófia. A Főiskola a kezdetek óta állami jóváhagyással és állami támogatással működik.

A Tan Kapuja története rövidenSzerkesztés

 • 1991. május 27. este 7 óra: 108 alapító tag a Török Pál utcai Művelődési Házban egy szertartás keretében megalapítja A Tan Kapuja Buddhista Egyházat. Az öt alapító közösség megalakítja az Egyház legfelsőbb döntéshozó szervét, az egyházi tanácsot. A Tan Kapuja Buddhista Egyház a következő öt közösségből áll: az Átama – A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, a Kvanum Zen Iskola, a Magyarországi Nyingmapa Közösség, a Mennyei Trón Öt Elem Rend és a TeKi KaGyü
 • 1991. nyár: Bejegyzésre kerül A Tan Kapuja Buddhista Egyház. Benyújtják a főiskola megalapításáról szóló papírokat. Az "uszóiak" odaadományozzák az Uszó tanyát az Egyháznak. Megtörténik a tanárok meghívása és a főiskolai tananyag összeállítása, valamint összeállításra kerül a Szervezeti és Működési Szabályzat.
 • 1991. ősz: A Magyar Közlönyben megjelenik A Tan Kapuja Buddhista Főiskola nyilvántartásba vétele
 • 1991. október 3.: Megkezdődik a tanítás a Keleti Károly utca 13-ban, a Független Jogász Fórum helyiségében (1993-ig)
 • 1993: A Mokusho Zen Ház buddhista közösség is csatlakozik a Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz, Myoken mester (Yvon Bec) az egyházi tanács tagja lesz
 • 1993 nyár: A Tan Kapuja Buddhista Egyház megkapja a jelenlegi, Börzsöny utcai ingatlant, egy egykori IKV-ingatlant; elkezdődnek a felújítási munkálatok, amelyek egészen 1994 nyaráig tartanak
 • 1995: Tizenegy végzős diáknak átadják az első végzős évfolyam diplomáit
 • 1996: Elkészül a Főiskola Küldetésnyilatkozata
 • 1998: Halála előtt egy évvel előadást tart a Főiskolán dr. Hetényi Ernő, aki ezzel elhelyezi a pecsétet a főiskolai oktatáson. Hetényi egy nagyméretű Maitréja-szobrot adományoz az Egyháznak azzal a céllal, hogy ápolják a Maitréja-kultuszt. Ez lesz az Egyház egyik legfontosabb ünnepe, melyet Maitréja-ünnepség néven minden évben a téli napfordulókor tartanak meg
 • 2000: Hivatalosan is elindul a Főiskolán az esti/hétvégi képzés
 • 2002: A Magyarországi Nyingmapa Közösség Ligmincha Magyarországra változtatja a megnevezését
 • 2003: Elkészül a Börzsöny utcai épület felújítása, az udvar szertartásteremmé, templommá való átépítése, és a szertartásterem tetején elhelyezésre kerül a sztúpacsúcs, melyet Namkhai Norbu Rinpocse avat fel
 • 2004: A Tan Kapuja Buddhista Egyház megalapítja a Kis Tigris Gimnáziumot és Szakiskolát Alsószentmártonban
 • 2004: A Buddhista Vipasszaná Társaság is csatlakozik A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz;
 • 2006: Megalakul a Dhammadípa – A Tan Szigete Közösség, amely 2013-ban kapcsolódik az Egyházhoz.
 • 2010: Az Egyház adományként megkapja az elvonulási központnak és kolostornak szánt bajnai ingatlant
 • 2010: Több buddhista közösség, többek közt A Tan Kapuja összefogásával és támogatásával ismét hazánkba látogat a 14. dalai láma
 • 2011: Az Egyház megvásárolja az elvonulási központnak szánt mánfai ingatlanegyüttest
 • 2011: A Főiskola együttműködési megállapodást ír alá a legnagyobb thaiföldi buddhista egyetemmel, a Mahácsulalongkornrádzsavidjalája Egyetemmel
 • 2014: A Magyarországi Dzogcsen Közösség is csatlakozik A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz
 • 2014. szeptember 22. reggel 6 óra: megkezdi adását a Buddha FM, A Tan Kapuja Buddhista Egyház és a magyarországi buddhizmus internetes rádiója
 • 2016: 25 éves A Tan Kapuja Buddhista Egyház
 • 2016: A Tan Kapuja Buddhista Egyház által fentartott alsószentmártoni Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola ettől az évtől A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium néven működik tovább
 • 2017: A Jungdrung Ten Gye Dü De Magyarországi Bönpo Közösség is csatlakozik A Tan Kapuja Buddhista Egyházhoz[1]

A Tan Kapuja Hitelvi szabályaiSzerkesztés

Az Egyház hitbéli alapelvei a buddhizmus alaptanításaival összhangban a Nagy Út (Mahájána) tantételeire vezethetők vissza. Az Egyház tagjainak feladata a Buddha Dharma alapelveinek gyakorlati megvalósítása és hiteles közvetítése, a törekvők közössége, a Szangha fenntartása és erősítése. Az Egyház tagjai a buddhista tanítást kétféle – egymást nem kizáró – úton közelítik meg:

– A hagyományos iskolák mesterek által alapított iskolák, szellemi vezérelvüknek a Felébredést és a Tant tekintik. A Tan átadása a Buddháig visszavezethető mester-tanítvány láncolaton keresztül valósul meg, elméletben a szent iratokra, gyakorlatban a mester útmutatásaira támaszkodva.

– A nem hagyományos iskolák szellemi vezérelvüknek a Felébredést és a Tant tekintik, és közvetlenül eme alapelvekből valósítják meg a megvilágosodást.

Az Egyház tagjai a Tan szellemi megtapasztalására törekszenek. Ezt az Egyház az azonos hitelvek követésén és a közös vallásgyakorlaton túl nem köti semmilyen kizárólagos formához. Az Egyház által képviselt út a világban megjelenő megvilágosodott lény (Bódhiszattva) útja, ennek megfelelően a megvalósítás középpontjában a Bódhiszattva tíz tökéletességének elérése áll, amelyek az alábbiak:

 1. Az örömteli adakozás tökéletessége.
 2. A makulátlan erkölcs tökéletessége.
 3. A fényt hozó türelem tökéletessége.
 4. A sugárzó tetterő tökéletessége.
 5. A rendíthetetlen elmélyedés tökéletessége.
 6. A legfőbb bölcsesség tökéletessége.
 7. A messzire ható jártasság tökéletessége.
 8. A rendületlen odaadás tökéletessége.
 9. A jól uralt erő tökéletessége.
 10. A Tan átadásának tökéletessége.

E tíz tökéletesség megvalósítása – valamint hagyományos iskolák esetén felhatalmazott tanító jóváhagyása – révén válhat az Egyház tagja a Tan (Dharma) tanítójává, a Nagy Út buddhista tanítás és szemlélet felmutatójává, képviselőjévé. Az Egyház nem végez térítő tevékenységet. E vallás képviselői a feléjük fordulók, magasabb emberi értékekre törekvők számára részvéttel és jóakarattal teli életmódjukkal, megismerésre és bölcsességre épülő tanításaikkal teszik hozzáférhetővé Sákjamuni Buddha tanait.

Az Egyház mind a Théraváda, mind a Mahájána Hármas Kosarát szent iratának tekinti.[2]

A Tan Kapuja közösségeiSzerkesztés

A Tan Kapuja intézményeiSzerkesztés

A Tan Kapuja oktatási, kulturális és elvonulási központjaiSzerkesztés

További információkSzerkesztés

A Tan Kapuja Buddhista Egyház hivatalos honlapja

A Tan Kapuja Buddhista Egyház 25 éve című könyv digitális verziója, (Kiadó: A Tan Kapuja, 2016.)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Történet | A Tan Kapuja Buddhista Egyház (magyar nyelven). www.tkbe.hu. (Hozzáférés: 2017. szeptember 21.)
 2. A Tan Kapuja Buddhista Egyház | A Tan Kapuja Buddhista Egyház (magyar nyelven). www.tkbe.hu. (Hozzáférés: 2017. szeptember 21.)
 3. Közösségek | A Tan Kapuja Buddhista Egyház (magyar nyelven). www.tkbe.hu. (Hozzáférés: 2017. szeptember 21.)
 4. Intézmények | A Tan Kapuja Buddhista Egyház (magyar nyelven). www.tkbe.hu. (Hozzáférés: 2017. szeptember 21.)
 5. Intézmények | A Tan Kapuja Buddhista Egyház (magyar nyelven). www.tkbe.hu. (Hozzáférés: 2017. szeptember 21.)

ForrásokSzerkesztés