Abszolút momentum

Egy valószínűségi változó abszolút momentumai több, a változó eloszlását jellemző számértéket is takarnak. Általánosan az X valószínűségi változó k-adik abszolút momentuma bármely k pozitív egész szám esetén az E(|X|k) által felvett értékként határozható meg (feltéve, hogy ez az érték létezik), ahol E(X) az X várható értékét jelöli.

Az X valószínűségi változó k-adik momentumának jelölésére a szakirodalomban nem szoktak külön jelölést alkalmazni, kiírják az E(|X|k)-t.

További momentumokSzerkesztés

A valószínűségszámításban és a matematikai statisztikában más momentumok is előfordulnak, ezek közül a legfontosabbak:

MegjegyzésSzerkesztés

  • A k-adik abszolút momentum kifejezés helyett szokás k-ad rendű abszolút momentumot is használni.

ForrásokSzerkesztés

  • Bognár J.-né – Mogyoródi J. – Prékopa A. – Rényi A. – Szász D. (2001): Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest.
  • Fazekas I. (szerk.) (2000): Bevezetés a matematikai statisztikába. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.