Faktoriális momentum

Egy valószínűségi változó faktoriális momentumai több, a változó eloszlását jellemző számértéket is takarnak. Általánosan az X valószínűségi változó k-adik faktoriális momentuma bármely k pozitív egész szám esetén definíció szerint

(feltéve, hogy ez az érték létezik), ahol E[X] az X várható értékét jelöli.

További momentumokSzerkesztés

A valószínűségszámításban és a matematikai statisztikában más momentumok is előfordulnak, ezek közül a legfontosabbak:

MegjegyzésSzerkesztés

A k-adik faktoriális momentum kifejezés helyett szokás k-ad rendű faktoriális momentumot is használni.

ForrásokSzerkesztés

  • Bognár J.-né – Mogyoródi J. – Prékopa A. – Rényi A. – Szász D. (2001): Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény. Typotex Kiadó, Budapest.