Alsó-szászországi körzet

Az Alsó-szászországi körzet (németül: Niedersächsischer Reichskreis) a Német-római Birodalom tíz kialakított körzetének egyike. Abba a hat körzetbe tartozik bele, amelyet I. Miksa császár birodalmi reformjai során először hozott létre 1500-ban. A császári rendeletnek az volt a célja, hogy az egyre decentralizáltabb birodalmat a korona alatt ismét egyesítse, vagy legalábbis ideiglenesen megóvja a teljes széthullástól. A körzeteknek védelmi, adózási és képviseleti szerep jutott. Egy körzetbe a birodalom közel 300 állama közül több is beletartozott.

Az Alsó-szászországi körzet térképe

Így aztán az Alsó-szászországi körzet is több államból állt össze, amelyek neveit az alábbi táblázat tartalmazza. Emellett ennek a körzetnek igen sajátos jellegzetessége volt, hogy egy időben Dánia, Nagy-Britannia és Svédország uralkodói ezen államok nagy részének hercegei is voltak egy személyben.

Név Államforma Megjegyzések
Blankenburg Hercegség 1731-től Brunswick-Wolfenbüttel hercegei birtokolták
Bréma Érsekség 1648-ban Brémai Hercegség néven világi uralom alatt álló állam lett, amelyet 1719-ig a svéd korona birtokolt
Bréma szabad birodalmi város  
Braunschweig-Grubenhagen Hercegség  
Braunschweig-Kalenberg Hercegség Később ezt a területet Hannoveri Választófejedelemségnek nevezték
Braunschweig-Lüneburg Hercegség  
Braunschweig-Wolfenbüttel Hercegség  
Goslar szabad birodalmi város  
Halberstadt Püspökség 1648-ban Brandenburghoz került, és világi rangot kapott
Hamburg szabad birodalmi város  
Hildesheim Püspökség  
Holstein Hercegség  
Holstein-Glückstadt Hercegség  
Holstein-Gottorp Hercegség  
Lauenburg Hercegség  
Lübeck Püspökség  
Lübeck szabad birodalmi város  
Magdeburg Érsekség 1680-ban Brandenburghoz került és világi rangot kapott
Mecklenburg Hercegség 1621-ben két részre osztották fel: Mecklenburg-Güstrowra és Mecklenburg-Scherinre, aztán 1695-ben újraegyesült, és végül 1701-ben ismét kettészakadt Mecklenburg-Schwerinre és Mecklenburg-Sterlitzre
Mecklenburg-Güstrow Hercegség  
Mecklenburg-Schwerin Hercegség  
Mecklenburg-Strelitz Hercegség  
Mühlhausen szabad birodalmi város  
Nordhausen szabad birodalmi város  
Rantzau Grófság 1734-től a dán király birtoka
Ratzeburg Püspökség 1648-ban Mecklenburg-Schwerin hercegének birtoka lett
Regenstein Grófság  
Schwerin Püspökség 1648-ban Mecklenburg-Schwerin hercegének birtoka lett