Főmenü megnyitása

Áldjad, ember, e nagy Jódat

(Az esztendő fordulóján szócikkből átirányítva)

Az Áldjad, ember, e nagy Jódat az Oltáriszentségről szóló egyházi népének. Dallama több változatban található meg a XVII. századi kéziratos Magyar Cantionale-ben[1] és Kovács Márk Énekeskönyvében.[2] Az e szócikkbeli dallamot Harmat Artúr egységesítette a változatok egybevetésével a Szent vagy, Uram! című népénektár számára.

Áldjad, ember, e nagy Jódat
Műfaj magyar egyházi népének
Hangfaj dó-hexachord
A kotta hangneme D dúr
Sorok 8 8 12 12
Hangterjedelem 1–5 1–5 2–6 1–6
Kadencia 3 (3) 2
Kiemelt források
Népdaltípus2535

Az Áldjad, ember, e nagy Jódat szöveg Szentmihályi Mihály Énekeskönyvében jelent meg.[3]

Ugyanennek a dallamnak több más szövege is van.

Az Az esztendő fordulóján és a Áldunk, Isten jó szolgája kezdetű szöveget Tordai Ányos írta. Előbbit év végi hálaadáskor, utóbbit Szent József tiszteletére éneklik.

A Két oszlopa igazságnak és az Igaz hitnek plántálója kezdetű szöveg a már említett Magyar Cantionaléban található. Az előbbi Szent Péterről és Pálról,[4] az utóbbi Szent Istvánról szól.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Bárdos Lajos egynemű kar Musica Sacra II/2
Igaz hitnek plántálója

Kotta és dallamSzerkesztés

 

Áldjad ember e nagy Jódat,
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.

Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.

Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja, édes Jézus,
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.

Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.

Ember, higgy az Úr szavának,
Csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja, édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus.

Nem emléke szent testének,
Nem csak jele szent vérének,
Igaz teste ez, úgy mondá, édes Jézus,
És vérének nyilván vallá, áldott Jézus.

Itt van tehát istensége,
S evvel együtt embersége,
Kérésünket meghallgatja, édes Jézus,
És bűnünket megbocsátja, áldott Jézus.

Kérjük, adja ránk áldását,
Irgalmának kútforrását,
Legyen velünk a végórán, édes Jézus,
S üdvözítsen holtunk után, áldott Jézus.

Az esztendő fordulójánSzerkesztés

Az esztendő fordulóján
Összegyűltünk mind ez órán,
Oltárodnál leborulunk hál'adásra,
Mindentudó színed előtt számadásra.

A múló év minden napja
Kegyelmedet megmutatja.
Testi-lelki bajainkban gyógyítottál,
Haláltestvér karjaitól megtartottál.

A mezőket te ruházod,
Ég madarát te táplálod;
Nem engedtél elpusztulni árván minket,
És megadtad mindennapi kenyerünket.

Könnyeinket szárítgattad,
Homlokunkat simogattad,
Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél,
Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél.

Hálásan hát megfogadjuk,
Törvényedet el nem hagyjuk,
Új esztendő minden napján légy mellettünk,
Hogy a bűnnek szeplője se érje lelkünk.

S ha majd eljön a végóra,
Ajkunk nyílik búcsúszóra,
Hozzád vigye lelkünket az őrzőangyal,
Hol nincsen nap, nincsen éj, csak örök hajnal.

Két oszlopa igazságnakSzerkesztés

Két oszlopa igazságnak,
Két csillaga e világnak.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Ti a szent hit ültetői,
Pogány Róma új szülői.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Jézus drága szent nevéért
Ontottatok Rómában vért.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Örök immár koronátok,
Jézus szava boldogságtok.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Tanítástok hitünk őre,
El ne térjünk soha tőle!
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Általatok Jézust valljuk,
Érettetek magasztaljuk.
Imádjátok Istent értünk, Péter és Pál,
Hadd jöjjön el ő országa közibénk már!

Áldunk, Isten jó szolgájaSzerkesztés

Áldunk Isten jó szolgája,
Szent családnak hű sáfárja,
Kire Isten megváltásunk titkát bízta,
Mert a lelked igaz volt és szíved tiszta.

Őre voltál Máriának,
Tanuja szűz liljomának,
Kit kertedbe Isten plántált vigyázatra,
Hogy fakasszon drága bimbót áldozatja.

Betlehemnek jászolánál
A Kisdedre ráhajoltál,
Megmutattad pásztoroknak, királyoknak,
Kit fiaik mindörökké hinni fognak.

Bosszújától Heródesnek
Isten Fiát védelmezted,
Bujdosásban lelked retteg, tested fárad,
Hogy megtartsd őt a megváltó keresztfának.

Kit angyalok hűn szolgálnak,
Intésére készen állnak,
Isten Fia tenéked lett engedelmes,
Alázattal szavaidra ő figyelmez.

Két kezed munkája árán
Növekedett a szent Bárány,
Műhelyedet verejtékkel megszentelte,
Ott készült a keresztfára áldott lelke.

S a keresztfán kit megváltott,
Sok baj őrli e világot:
Ó Szent József, Szentcsaládnak hű sáfárja,
Legyen gondod Jézusod szent Egyházára!

Igaz hitnek plántálójaSzerkesztés

Igaz hitnek plántálója,
Pogányságnak megrontója,
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

Római szent igazságra,
Hoztál minket nagy jóságra.
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

Köztünk szent törvényt szerzettél,
Krisztus hitére vezettél.
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

Boldog Szűznek az országod
Testamentomban ajánlod.
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

Hogy a pogány eltávozzék,
És rajtunk ne uralkodjék.
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

Dicséret Szentháromságnak,
Becsület Isten Anyjának.
Imádd Istent érettünk, szent István király,
Országodat oltalmazd, szent István király!

JegyzetekSzerkesztés

  1. 59., 70., 133., 168. és 180. oldal
  2. Kovács Márk: Keresztény katholikai isteni tiszteletnek minden ágaira kiterjedő ének könyv. Pest: (kiadó nélkül). 1842. I. 191. és II. 68  
  3. Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv. Eger: (kiadó nélkül). 1797–8.  
  4. Magyar Cantionale 180. oldal.

ForrásokSzerkesztés

FelvételekSzerkesztés