Bécsi béke (1624)

A bécsi béke 1624. május 8-án II. Ferdinánd király és Bethlen Gábor között kötött béke, amely lezárta Bethlen második magyarországi hadjáratát.

Bethlen Gábor

A szerződés lényegében megerősítette az 1621-es nikolsburgi békét, de valamelyest eltért attól az erdélyi fejedelem kárára. Bethlen elvesztette a két sziléziai hercegséget (Oppeln és Ratibor), helyette megkapta Ecsed, Nagybánya és Felsőbánya birtokait. A végvárak biztosítására a fejedelemnek szánt korábbi 50 000 forint helyett az új békeszerződés csak 30 000-et írt elő.

  • Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja. Bukarest: Kriterion. 1992. 122–123. o.