Főmenü megnyitása

Wikipédia β

Bölcskei Gusztáv

Bölcskei Gusztáv (Szamoskér, 1952. július 30. –) református teológus, 1997 és 2014 között hivatalban lévő magyar református püspök, illetve ugyanebben az időszakban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. A Református Egyházak Világközössége (REV) Végrehajtó Bizottságának tagja, a REV Európai Tanácsának volt elnöke, egyetemi tanár a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

Bölcskei Gusztáv
BolcskeiGusztavFotoThalerTamas.JPG
Életrajzi adatok
Születési név Bölcskei Gusztáv
Született 1952. július 30. (65 éves)
Szamoskér
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet református
Tisztség püspök

Hivatal tiszántúli püspök
Hivatali idő 1997–2014
Elődje Kocsis Elemér
Utódja Fekete Károly

Hivatal az MRE Zsinatának lelkészi elnöke
Hivatali idő 1997–2014
Elődje Kocsis Elemér
Utódja Bogárdi Szabó István
Commons
A Wikimédia Commons tartalmaz Bölcskei Gusztáv témájú médiaállományokat.

Tartalomjegyzék

ÉletpályájaSzerkesztés

Bölcskei Gusztáv Szamoskéren született 1952. július 30-án, lelkészcsalád hatodik gyermekeként.

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. Érettségi vizsgát 1970-ben tett, majd egy esztendeig egy állami gondozott gyermekotthonban dolgozott Nyírmártonfalván, képesítés nélküli nevelőként. 1971 és 1976 között a Debreceni Református Teológiai Akadémián tanult.

Az 1977/78-as tanévben ösztöndíjasként két szemesztert töltött a németországi Tübingenben. 1979-től a Debreceni Református Teológiai Akadémia tanársegédjeként tanított. 1984 decemberében kinevezték a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma vallástanárának.

1990-ben lett a DRHE Szociáletikai Tanszék vezetője. A ’90-es években két tanévben volt a DRHE dékánja, majd a Debreceni Református Kollégium főigazgatója. 1994-ben doktorált a Budapesti Református Teológiai Akadémián, Arthur Rich szociáletikai gondolkodásának struktúrája címmel.

Két egyetem adományozott számára díszdoktori címet (Doctor Honoris Causa), a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 2003-ban, valamint a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem 2005-ben.

Egyházi munkásságaSzerkesztés

1976-tól 1977-ig exmisszus segédlelkész volt Berettyószentmártonban, majd Tiszanagyfaluban. Lelkésszé szentelése után 1978-tól 1984-ig Tégláson, majd Hajdúhadházon volt lelkipásztor.

1997-ben a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé, valamint a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnökévé választják. Mindkét hivatalát a maximális három cikluson keresztül viselte, egészen 2014. december 31-ig.[1]

2006-tól 2011-ig a Református Egyházak Világszövetsége (ma: Református Egyházak Világközössége) Európai Tanácsa elnöki tisztségét is betöltötte. A Református Egyházak Világközössége Végrehajtó Bizottságának tagja.

Bölcskei Gusztáv a 2004-2014 között a 2004 óta működő Generális Konvent és a 2009. május 22-én megalakult Magyar Református Egyház de facto vezetője.

Tudományos és közéleti tevékenységeSzerkesztés

Tudományos területe a egyháztörténet és a rendszeres teológia, azon belül is specifikus szakterülete a szociáletika. A hazai és nemzetközi tudományos élet ismert szereplője, több hazai és nemzetközi tudományos testület tagja, vezetője.

2002-ben másokkal együtt ügynöki (besúgói) tevékenység gyanújába került. Akkor ezt tagadta, cáfolta és önmaga ellen átvilágítást kért, amelyet elvégeztek és az erről szóló, a gyanú alól a személyét akkor tisztázó határozatot közzé is tették. A találgatások tovább folytatódtak 2010-ig, amikor az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megtalálták és az interneten nyilvánosságra hozták azt a dokumentumot (BM III/III. "6-os karton", naplószám: 235/441, dossziészám: H-72497, irattári szám: B-141750), amely bizonyítja, hogy a rendszerváltás előtti kommunista állambiztonsági szervek 1986. augusztus 4-én "titkos megbízott" minősítéssel, "hazafias" (önkéntes) alapon beszervezték (beszervezést végezte Sz.B. r.alezredes, Hajdú megyei RFK III/III.o.).

1979 óta vesz részt a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának munkájában, 1984 és 1988 között a Rendszeres Teológiai Szekció titkára, 1995-től a Szociáletikai Szekció elnöke. Az Európai Etikusok Nemzetközi Kutatótársaságának, a Societas Ethica-nak 1986 óta rendes, 1991 óta pedig elnökségi tagja. 1990 és 1996 között a Tiszántúli Református Egyházkerület Teológiai Bizottságának elnöke, a lelkésztovábbképzés tanulmányi munkájának szervezője. A Coetus Theologorum (Magyar Református Teológiai Tanárok Konferenciája) titkára.

Számos nemzetközi konferencia résztvevője, vendégelőadó: Hamburg (1981), Josefstal (1982), Wuppertal (1983), Montreux (1988), Durham (1989), Walberberg (1990), Tutzing (1990), Arhus (1991), Utrecht (1992), Pforzheim – Hohenwart (1993), Genf (1995), Bern (1996), Gomadingen (1996), Genf (2004), Barcelona (2005).

Főbb publikációiSzerkesztés

 • Modus Concordiae, Enyed 1564, in: Barton, P. – Makkai L. (ed.), Confessiones ecclesiarum evangelico-reformatorum A.C. et H.C. Europae Centro-Orientalis tempore reformationis, III/1. 1564–1576, Budapest, 1987
 • A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig, in: Barcza József (szerk.), A Debreceni Református Kollégium története, Budapest, MORE Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, 1988, 9–42. o.
 • Idegen eredetű vallási szavak és kifejezések szótára, (Lenkey Istvánnal közösen), Debrecen, Ethnica Alapítvány, 1991 = Idegen szavak szótára. Függelékben az egyházi irodalomban használt hazai és külföldi rövidítések válogatott jegyzéke, (Lenkey Istvánnal közösen), Debrecen, Debreceni Református Kollégium, 1985
 • A református egyház, in: Gesztelyi Tamás (szerk.), Egyházak és vallások a mai Magyarországon, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991
 • A Magyarországi Református Egyház, in: Barcza József – Bütösi János (szerk.), „Tebenned bíztunk eleitől fogva”, Debrecen, 1991
 • „A halálon túl.” Öt évezred filozófiai és teológiai válaszaiból, (DRTA Etikai és Szociológiai Szemináriumának Füzetei; 1), Debrecen, 1991
 • Aufklärung und Säkularisation als Herausforderung für die Kirchen in Ungarn, in: Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1991
 • Az Ige fényénél. Válogatás a debreceni Nagytemplomban elhangzott igehirdetésekből, Arató Ferenc, Bölcskei Gusztáv et al., Debrecen, Nagytemplomi Református Egyházközség, 1992
 • Europa und seine Grenzen. Kulturelle-anthropologische Unterschiede im Denken über Lebensqualität. Beispiel Ungarn, in: Ethik des Lebens in kulturellen Kontexten, Hg. Societas Ethica, 1994
 • Arthur Rich szociáletikai kritériológiája és a XX. század második felének magyar református szociáletikai felismerései, in: „Krisztusért járva követségben…” Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére, Debrecen, DRTA, 1996
 • A szociális kérdés a teológiában és az egyházban – akkor és ma, Confessio 1997/2. 36–40. o.
 • A legújabb kori egyháztörténetünk áttekintése (1948–1990), in: Barcza József – Dienes Dénes (szerk.), A Magyarországi Református Egyház története 1918–1990. Tanulmányok, (A Sárospataki Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének kiadványai; 4), Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája, 1999, 155–172. o.
 • A magyarországi református teológiai munka fél évszázada szociáletikai megközelítésből, in: Barcza József – Dienes Dénes (szerk.), A Magyarországi Református Egyház története 1918–1990. Tanulmányok, (A Sárospataki Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének kiadványai; 4), Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája, 1999, 191–200. o.
 • Krisztus követésében – szabadon, avagy létezik-e „vidám engedelmesség”?, in: Sulyok Elemér – Varga Mátyás (szerk.): Találkozások – Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát hatvanadik születésnapjára, Pannonhalma, Pannonhalmi Főapátság, 2006, 195–204. o.
 • A hatalom alá vetett ember szabadsága. Az egyház igehirdetése a szekularizált ember felé, in: Látó szívvel (Lukács László piarista szerzetes köszöntésére), Budapest, Vigilia, 2006, 188–192. o.
 • Tudom, kinek hittem. Igehirdetések; Blende Bt., Debrecen, 2007

Díjak, kitüntetésekSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés