Főmenü megnyitása

Wikipédia β

Fekete Károly (püspök)

püspök

Fekete Károly (Kisvárda, 1960. január 8. – ) a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, gyakorlati teológus, egyetemi tanár.

Fekete Károly
FeketeKarolyFotoThalerTamas.JPG
Életrajzi adatok
Születési név Fekete Károly
Született 1960. január 8. (57 éves)
Kisvárda
Nemzetiség magyar
Iskolái
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet református
Tisztség

Hivatal tiszántúli püspök
Hivatali idő 2015–
Elődje Bölcskei Gusztáv

Tartalomjegyzék

ÉletpályájaSzerkesztés

Fekete Károly Kisvárdán született, lelkészcsaládba, 1960. január 8-án. Édesapja Dr. Fekete Károly, református lelkész, teológiai professzor Debrecenben.

1978-ban érettségizett a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, utána a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola diákja, orgona tanszakon. 1982-ben zenei érettségi vizsgát tesz. 1978-tól folyamatosan kutat és publikál hymnologiai, orgonologiai és liturgiatörténeti területeken. 1979-től az Országos Református Kántorképző Tanfolyam tanára. 1982-től a Debreceni Református Teológiai Akadémia (ma: Debreceni Református Hittudományi Egyetem) teológus-lelkész szakos hallgatója, 1988-ban első, 1989-ben második lelkészképesítő vizsgát tesz. 1992-ben szentelik lelkésszé.

Oktatói tevékenységeSzerkesztés

1989-től (lelkipásztori szolgálata mellett) a Debreceni Teológiai Akadémia Rendszeres Teológiai Tanszékén gyakornok, majd tanársegéd, adjunktus.

1995-ben doktori fokozatot szerez az Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézetben, Kolozsváron. Disszertációjának címe: "Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága".

1996-tól a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszékén tanszékvezető egyetemi docens. 2009-ben habilitál a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen, 2010-től egyetemi tanár.

1997-2005, majd 2011-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora.[1]

Egyházi munkásságaSzerkesztés

1988-1989-ben a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség segédlelkésze, majd 1992-ig beosztott lelkésze.

1990-ben megalapítja a "Nagytemplomi Gyülekezeti Élet" című lapot.

1992 - 1996 a Debreceni Református Egyházmegye és a Tiszántúli Református Egyházkerület ének-zeneügyi előadója.

1993-tól az egyházkerület "Református Tiszántúl" című lapjának főszerkesztője.

2014-ben a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökévé választják, mely hivatalt 2015. január 1-jétől tölti be.[2][3]

Főbb publikációiSzerkesztés

 • Jakab apostol levelének magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 1994.
 • Makkai Sándor gyakorlati teológiai munkássága, Első kiadás: Dissertationes Theologicae 3. Református Kollégium Sokszorosító Irodája, Debrecen, 1997.

Második kiadás: Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása, Kolozsvár, 2000.

 • Bodó Sára - Fekete Károly: Üdvözítő született (Karácsonyi igehirdetések), DRHE, Debrecen, 1998.
 • Egyházunk egyik ébresztője: Makkai Sándor, Kálvin Kiadó, Budapest, 2001.
 • Ifj. Fekete Károly – Sepsy Károly: Korok és képek a debreceni Nagytemplom zenei életéből, Debrecen, 2001.
 • Szigethy Gyula emlékezete, Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 2003.
 • Tudománnyal és a hit pajzsával - Válogatott Makkai-tanulmányok, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár, 2008.
 • Példázatos szavak – életes példák, Kálvin Kiadó, Budapest, 2008.
 • A Barmeni Teológiai Nyilatkozat – Vezérfonal a dokumentum tanulmányozásához, Kálvin Kiadó, Budapest, 2009.
 • Reformátusok a kegyelem trónusánál – A magyar református istentisztelet megújulásának teológiai alapelvei, Kálvin Kiadó, Budapest, 2010.
 • A Heidelbergi Káté magyarázata, Kálvin Kiadó, Budapest, 2014.

ElismerésekSzerkesztés

 • 2004. Károli Gáspár díj (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)

„A biblikus tudományok területén, a gyakorlati teológia és a teológiatörténet kimagasló hazai és nemzetközileg ismert művelője. Több önálló kötet, nagyszámú dolgozat és szakcikk szerzője.”

 • 2005. Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (A Magyar Köztársaság Elnöke)

„A teológiai oktatás reformjának és struktúraváltásának irányításáért, oktató-nevelő munkássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként.”

 • 2005. Debreceni Egyetemért Emlékérem (Debreceni Egyetem)

„A Debreceni Egyetem rektora… a debreceni egyetemi integráció előkészítésében végzett kiemelkedő tevékenységéért a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem együttműködésének eredményes fejlesztéséért a Debreceni Egyetemért Emlékérem kitüntetést adományozza.”

 • 2005. Gr. Mikó Imre Emléklap és érem (EME – Kolozsvár)

„Az Erdélyi Múzeum Egyesület újjászervezésében és folyamatos működtetésében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül.”

 • 2009. „Év Könyve 2008”-díj (Magyarországi Református Egyház)

A díjat a Példázatos szavak – életes példák című könyvért kapta.

 • 2014. "Év Könyve 2014"-díj (Magyarországi Református Egyház)

A díjat a Heidelbergi Káté magyarázata című könyvért kapta.

JegyzetekSzerkesztés