Tiszántúli református egyházkerület

A Magyarországi Református Egyház egyik kerülete
(Tiszántúli Református Egyházkerület szócikkből átirányítva)

A Tiszántúli Református Egyházkerület a legnépesebb kerület a Magyarországi Református Egyház négy egyházkerülete közül, mely nevéből fakadóan Kelet-Magyarországon, a Tiszántúlon helyezkedik el. Központja Debrecen.

Debreceni Református Nagytemplom, az egyházkerület mindenkori püspökének temploma

Története

szerkesztés
 
Az ősi Református Kollégium

A Tiszántúli Református Egyházkerület 1557-ben jött létre a Debrecen-nagyváradvidéki és Szatmárvidéki Szuperintendentiák egyesülésével. A magyar reformátusság e legnagyobb területű egyházkerülete 14 egyházmegyét (egyhm) foglalt magába: Beregi Egyhm., Bihari Egyhm, Érmelléki Egyhm., Máramarosi Egyhm., Békési Egyhm., Debreceni Egyhm., Szatmári Egyhm., Szilágyi Egyhm., Szabolcsi Egyhm., Zarándi Egyhm., Nagybányai Egyhm., Ugocsai Egyhm., Nagykunsági Egyhm. és Középszolnoki Egyhm.

1821-22-ig, mintegy 280 év alatt annyi változás történt, hogy a Zarándi Egyházmegyeét elnéptelenedése miatt megszüntették. Az 1821-22-ben tartott generális konvent a Máramarosi és Ugocsai egyházmegyéket összevonta, a Debrecenit és Biharit megosztotta (új: Alsószabolcs-hajdúvidéki, illetve Nagyszalontai Egyhm.), a Szilágyit pedig az Erdélyi kerületnek engedte át.

1909-től a Felsőszabolcsi Egyházmegye ketté vált (új: Középszabolcsi Egyhm.). Legnagyobb fejlődésen a Békés-bánáti Egyházmegye ment át, amely területileg is, népességét tekintve is kerületi nagyságúra nőtt. A kerület egységes életének Trianon vetett véget. Területéből és népességéből jutott Csehszlovákiának, Romániának sőt a Szerb-Horvát államalakulatnak is. A megmaradó többnyire csonka 11 egyházmegye alkotta a továbbiakban a Tiszántúli Egyházkerületet. 1938-39-ben kiegészült a régi területének egy részével (Bécsi döntések) a kerület, de ez csak 1945-ig tartott.

Ezt követően a visszaállt az 1938 előtti állapot, majd a Békés-bánáti Egyházmegye Békésire és Csongrádira oszlott, a Debreceniből kivált a Debrecen-városi Egyházmegye. 1952-ben, már állami beavatkozásra, alkalmazkodva a közigazgatási megyék határaihoz, 9 egyházmegye szerveződött: Bihari, Békési, Csongrádi, Debreceni, Hajdúvidéki, Nagykunsági, Nyírségi, Szabolcs-beregi és Szatmári.

A Tiszáninneni Egyházkerület megszüntetésével, illetve jelentős részének Tiszántúlhoz csatolásával 1953-tól 1957-ig, Tiszáninnen önállóságának visszanyeréséig, Tiszavidéki Egyházkerület nevet viselt a megnövekedett kerület.

A gyülekezetek száma ma 410. Jelenleg nem a legnagyobb területű (második a Dunamelléki Egyházkerület mögött), de a legnépesebb kerület Magyarországon.

Püspökei

szerkesztés
Sorszám Név[1] Szolgálati idő Megjegyzés
1. Kálmáncsehi Sánta Márton 1557 nyárutó – december debreceni lelkész
2. (?) Bogácsi Demeter 1558–1561 csengeri lelkész
3. Horhi Melius Péter 1561–1572 debreceni lelkész
4. Károlyi Péter 1573–1576 nagyváradi lelkész
5. Gönczi Kovács György 1577–1595 debreceni lelkész
6. Bánffyhunyadi Mogyoró Benedek 1595–1603 szilágycsehi lelkész
7. Monai János 1603 február-március nagyecsedi l
8. Hodászi Lukács 1604–1613 nagyecsedi, debreceni lelkész
9. Milotai Nyilas István 1614–1618 szatmári lelkész
10. Gönczi A. József 1618–1629 nagybányai lelkész
11. Margitai Láni Péter 1629 február–ősz huszti, szatmári lelkész
12. Keresszegi Herman István 1629–1641 zilahi, debreceni lelkész
13. Szántai Molnár Mihály 1641–1646 nagybányai, szatmári lelkész
14. Diószegi Vég Mihály 1646–1649 bihari lelkész
15. Hodászi S. Miklós 1650. január-április nagybányai lelkész
16. Szathmári Lázár Miklós 1650–1656 szatmári lelkész
17. Tornai Pap István 1657–1661 debreceni lelkész
18. Nógrádi Mátyás 1665–1681 nagybajomi lelkész
19. Körmendi P. Péter 1686–1691 erdődi, szatmári lelkész
20. Debreceni Dormány István 1691–1693 nyírmadai lelkész
21. Diószegi Kis István 1693–1698 bihardiószegi lelkész
22. Szilágyi Tönkő Márton 1699–1700 debreceni tanár
23. Kocsi Csergő János 1700–1711 debreceni tanár
24. Veresegyházi Tamás 1711–1716 debreceni lelkész
25. Huszti Kovács Sámuel 1716–1721 huszti lelkész
26. Rápóti Pap Mihály 1721–1726 debreceni lelkész
27. Zoványi P. György 1728–1757 zilahi lelkész
28. Vecsei János 1758–1763 debreceni lelkész
29. Tatai Csirke Ferenc 1763–1765 debreceni, lelkész
30. Szilágyi Sámuel 1765–1785 szatmári, debreceni lelkész
31. Szathmári Paksi István 1785–1791 debreceni tanár
32. Sinai Miklós 1791. május-június debreceni tanár (püspökségéből elmozdították)
33. Hunyadi Szabó Ferenc 1791–1795 debreceni lelkész
34. Vecsei Sámuel 1795–1806 hajdúböszörményi lelkész
35. Benedek Mihály 1806–1821 debreceni lelkész
36. Budai Ézsaiás 1822–1841 debreceni lelkész
37. Szoboszlai Pap István 1841–1855 debreceni lelkész
38. Balogh Péter 1860–1870 nagyszalontai, debreceni lelkész
39. Révész Bálint 1871–1891 debreceni lelkész
40. Kiss Áron 1892–1908 porcsalmai, debreceni lelkész
50. Erőss Lajos 1908–1911 debreceni tanár, majd lelkész
51. Baltazár Dezső 1911–1936 hajdúböszörményi, debreceni lelkész
52. Makláry Károly 1936–1938 debreceni lelkész
53. Révész Imre 1938–1949 debreceni egyetemi tanár és lelkész
54. Péter János 1949–1956 budapesti diakonissza lelkész, debreceni lelkész
55. Bartha Tibor[2] 1958–1986 debreceni lelkész
56. Kocsis Elemér[3] 1986–1997 debreceni teológiai tanár[4]
57. Bölcskei Gusztáv[5] 1997–2015 téglási, hajdúhadházi lelkész, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (1997-2014)
58. Fekete Károly 2015– 1997-2005 és 2011-2015 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora

Főgondnokai

szerkesztés
Név Szolgálati idő Megjegyzés
Szabó Magda 1985-1990
Virágh Pál 2003-2008
Imre Sándor Gyula 2009-2014
Adorján Gusztáv 2015-2020
Molnár János 2021-

Elnöksége (2015-2021)

szerkesztés
 • Dr. Fekete Károly püspök[6]
 • Dr. Adorján Gusztáv főgondnok (2020. október 21-én elhunyt)[7]
 • Molnár János főgondnok[8]
 • Derencsényi István lelkészi főjegyző (2020. december 26-án nyugalomba vonul)[9]
 • Püski Lajos, lelkészi főjegyző
 • Dr. Fazakas Gergely Tamás, világi főjegyző[10]

Püspöki hivatal: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Egyházmegyéi

szerkesztés

Békési Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 5630 Békés, Széchenyi tér 21.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Demeter Ottó, esperes
 • Markó István, gondnok
 • Futó Zoltàn, lelkészi főjegyző
 • Dr. Taybani Jamal, világi főjegyző

Bihari Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Tóth Tibor, esperes, berekböszörményi lelkész
 • Semlyényi Lajos, gondnok
 • Kis Dávid, lelkészi főjegyző
 • Berek Sándor, világi főjegyző

Csongrádi Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 6721 Szeged, Kálvin tér 2.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Juhász András, esperes
 • Baráth Gábor, gondnok
 • Nagy Zoltán, lelkészi főjegyző
 • Dr. Kovács György, világi főjegyző

Debreceni Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Hadházi Tamás, esperes
 • Szilágyi János, gondnok
 • Ferenczi Pál, lelkészi főjegyző
 • Tasi Sándor, világi főjegyző

Hajdúvidéki Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 12

Az egyházmegye elnöksége:

 • Szabadi Árpád, esperes
 • Eszenyi Balázs, gondnok
 • Takács Tamás, lelkészi főjegyző
 • Vad András, világi főjegyző

Nagykunsági Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 5300 Karcag, Kálvin u. 3.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Koncz Tibor, esperes
 • Szentesi Lajos, gondnok
 • Szabó József, lelkészi főjegyző
 • Dr.K.Tóth András, világi főjegyző

Nyírségi Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Dr. Gaál Sándor, esperes
 • Nyeste Ferenc, gondnok
 • Koós Csaba, lelkészi főjegyző
 • Dr. Bátori Gábor, világi főjegyző

Szabolcs-Beregi Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4566 Ilk, Bethlen Gábor u. 42.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Csegei István, esperes
 • Balogh Sándor, gondnok
 • Balla László, lelkészi főjegyző
 • Rab László, világi főjegyző

Szatmári Egyházmegye

szerkesztés

Esperesi hivatal: 4751 Kocsord Táncsics utca 50.

Az egyházmegye elnöksége:

 • Szalay Kont, esperes
 • Balogh György, gondnok
 • Tisza Tibor, lelkészi főjegyző
 • Porkoláb Pál, világi főjegyző

Intézményei

szerkesztés
 
A DRHE Péterfia Campus impozáns épülete

Oktatási intézmények

szerkesztés

A Református Egyház a kezdetektől kiemelt figyelmet szentelt az oktatás-nevelés számára. Ezt kiválóan mutatja a Debreceni Református Kollégium (alapítva 1538-ban) közel 500 éves múltja. A Tiszántúli Református Egyházkerület, illetve a hozzá tartozó gyülekezetek ma is kiemelt területként kezeli az oktatást.

Felsőoktatás

szerkesztés

Az egyházkerület fenntartásában egy felsőoktatási intézmény van:

Középiskolai oktatás

szerkesztés

Az egyházkerületben kilenc középiskola működik.

 • Szegedi Kis István Református Általános Iskola és Gimnázium, Békés
 • Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, Debrecen
 • Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma, Debrecen
 • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővásárhely
 • Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kisvárda
 • Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola, Makó
 • Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr
 • „Ecsedi” Báthori István Református Gimnázium és Kollégium, Nagyecsed
 • Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola, Karcag

Általános iskolai és alapfokú művészeti oktatás

szerkesztés

A kerületben huszonöt általános iskola (néhányuk közös intézményben a középiskolával és/vagy óvodával), és két alapfokú művészetoktatási intézmény található.

 • Toldi Miklós Református Általános Iskola, Berettyóújfalu
 • Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája, Debrecen
 • Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Debrecen
 • Szügyi Dániel Református Általános Iskola, Dévaványa
 • Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola, Dombrád
 • Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda, Gyula
 • Baltazár Dezső Református Általános Iskola, Hajdúböszörmény
 • Református Általános Iskola, Hajdúnánás
 • Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely
 • Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, Karcag
 • Kunhegyesi Református Általános Iskola, Kunhegyes
 • Kisújszállási Református Általános Iskola, Kisújszállás
 • Kunmadarasi Református Általános Iskola, Kunmadaras
 • Szikszai György Református Általános Iskola, Makó
 • Kálvin János Református Általános Iskola, Mátészalka
 • Református Általános Iskola és Diákotthon, Mezőtúr
 • Református Reménység Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Mezőtúr
 • Jókai Mór Református Általános Iskola, Nyíregyháza
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes
 • Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, Tiszafüred
 • Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó, Törökszentmiklós
 • Kaszap Nagy István Református Általános Iskola, Túrkeve
 • Kiss Bálint Református Általános Iskola, Vésztő
 • Református Általános Iskola és Gimnázium, Kisvárda
 • Szegedi Kis István Református Általános Iskola és Gimnázium, Békés
 • Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Biharkeresztes
 • Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kisvárda
 • Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda, Hajdúhadház

Óvodai nevelés

szerkesztés

Az egyházkerületben tíz óvoda található.

 • Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu
 • Debreceni Református Kollégium Óvodája, Debrecen
 • Szeremlei Sámuel Református Óvoda, Hódmezővásárhely
 • Bárka Református Óvoda, Makó
 • Forrás Református Óvoda, Orosháza
 • Clarisseum Református Óvoda, Szeged
 • „Jó Pásztor” Református Óvoda, Hajdúböszörmény
 • Rózsai Tivadar Református Általános Iskola és Óvoda Óvodája, Hajdúhadház
 • "Hajnalcsillag" Református Óvoda, Gyula
 • Bán Zsigmond Református Általános Iskola és Óvoda, Tiszafüred

Szociális intézmények

szerkesztés

Az egyházkerületben ötvenegy szociális intézmény található.

Békési Református Egyházmegye

 • Gyomai Református Szeretetotthon, Gyoma
 • Körösladányi Református Egyházközség Idősek Otthona, Körösladány
 • Mezőberényi Református Idősek Otthona, Mezőberény
 • Sarkad-Belvárosi Református Egyházközség Református Idősek Napközi Otthona és Támogató Szolgálata, Sarkad
 • Vésztői Református Egyházközség Szeretetotthona, Vésztő
 • Zsadányi Református Egyházközség Átmeneti Elhelyezést Nyújtó Otthona és Támogató Szolgálata, Zsadány

Bihari Református Egyházmegye

 • Gondviselés Háza Református Idősek Otthona, Biharkeresztes

Csongrádi Református Egyházmegye

 • Szentesi Református Idősek Otthona, Szentes

Debreceni Református Egyházmegye

 • Bagaméri Református Szeretetotthon, Bagamér
 • Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthona, Debrecen
 • István Református Támogató Szolgálat, Debrecen
 • Debrecen – Nagytemplomi Református Egyházközség "Immánuel" Otthona, Debrecen
 • Hajdúszováti Református Egyházközség Idősek Otthona, Hajdúszovát
 • Nagytemplomi Református Egyházközség alapellátásai, Debrecen
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Támogató Szolgálat, Debrecen
 • Tiszántúli Református Egyházkerület Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása, Debrecen
 • Közösségi Pszichiátriai Ellátás, Debrecen
 • Kórházmisszió, Debrecen
 • Vértesi Református Egyházközség Szeretetháza, Vértes

Hajdúvidéki Református Egyházmegye

 • Református Egyházközség Idősek Otthona, Balmazújváros
 • Titusz Református Támogató Szolgálat, Hajdúböszörmény
 • Református Idősek Otthona, Hajdúnánás
 • ANNA Idősek Otthona, Hajdúszoboszló
 • Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona, Nádudvar
 • Református Egyházközség Idősek Otthona, Püspökladány

Nagykunsági Református Egyházmegye

 • Kunhegyesi Református Egyházközség "Sarepta" Idősek Otthona, Kunhegyes
 • Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona, Mezőtúr
 • Szivárvány-ház Fogyatékosok Református Otthona és Támogató Szolgálata, Tiszafüred
 • "Tábita" Támogató Szolgálat, Balkány

Nyírségi Református Egyházmegye

 • Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona, Ibrány
 • Kótaji Református Egyházközség Idősek Szeretetotthona, Kótaj
 • Nagyhalászi Református Egyházközség Idősek Otthona, Nagyhalász
 • "SION" Idősek Otthona, Nyírbogdány
 • Anna Szeretetotthon, Nyíregyháza
 • Irgalmas Samaritánus Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, Nyíregyháza
 • István Diakónus Szeretetotthon, Nyíregyháza
 • Kálvineum Idősek Otthona, Nyíregyháza
 • Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség Jókai Támogató Szolgálat, Nyíregyháza
 • "Magdaléneum" Fogyatékosok Református Ápoló-Gondozó Otthona, Nyíregyháza
 • Katalin Szeretetotthon, Nyíregyháza
 • "Reménység" Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona, Nyíregyháza
 • "Simeon" Szociális Szolgáltató Központ, Nyírpazony
 • "Sarepta" Református Idősek Otthona, Őr
 • Tiszaeszlári Református Egyházközség Timótheus Támogató Szolgálata, Tiszaeszlár
 • Tiszalöki Református Egyház Oltalmazó Otthona és Háza, Tiszalök
 • Nyírségi Református Egyházmegye Baktalórántházi Református Egyházközség Idősek Klubja és Támogató Szolgálata, Baktalórántháza

Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye

 • Fényeslitkei Református Egyházközség Református Idősek Otthona, Fényeslitke
 • Református Idősek Otthona, Nagyvarsány
 • Pátrohai Református Egyházközség "Cédrus" Idősek Klubja és Támogató Szolgálat, Pátroha
 • Tornyospálcai Református Egyházközség Idősek Napközi Klubja, Tornyospálca

Szatmári Református Egyházmegye

 • "Méliusz" Református Idősek Otthona, Csenger
 1. Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk. Ladányi Sándor. 3. jav., bőv. kiadás. Budapest: Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája. 1977. 641. o. ISBN 963-7030-15-8   (2997.)
 2. Bartha Tibor. www.tortenelmitar.hu. (Hozzáférés: 2013. március 26.)
 3. Végső búcsút vettek Kocsis Elemér református püspöktől. Parókai Portál, 2009. május 19. [2009. május 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. március 26.)
 4. Püspökválasztás Debrecenben (magyar nyelven) (html). Hungaricana. (Hozzáférés: 2022. február 21.) == Kelet-Magyarország, 1987. február 10., 4. p.
 5. Bölcskei Gusztáv. Debreceni Református Hittudoményi Egyetem. [2015. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. március 26.)
 6. Archivált másolat. [2015. január 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. január 2.)
 7. Koronavírusban meghalt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, 2020. október 21. (Hozzáférés: 2020. október 21.)
 8. Megválasztották a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét és főgondnokát, 2020. december 7. [2023. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. február 13.)
 9. 42 év szolgálat után nyugdíjba vonul Derencsényi István, 2020. december 17. [2023. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. február 13.)
 10. Elnökség, 2021. május 14. [2023. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. február 13.)

 További információk

szerkesztés
 • Barcsa János: A Tiszántuli ev. ref. egyházkerület történelme I–III., Faragó György (Debreczeni Protestáns Lap) könyvnyomdája-Debreczen sz. kir. város Könyvnyomda-Vállalata, Debrecen, 1908
 • Tibori János: A Tiszántúli Református Egyházkerület története; Magyarországi Református Egyház, Debrecen, 1996–
 • A szabadság szent igéi. A tiszántúli református egyházi vezetés és a Debreceni Kollégium 1848/49-ben; tan., forrásvál. Gáborjáni Szabó Botond; Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 1999
 • Baráth Béla Levente: "Földbegyökerezés és égbe fogózás...". A Tiszántúli Református Egyházkerület története Baltazár Dezső püspöki tevékenységének tükrében, 1911–1920; Hernád, Sárospatak, 2014 (Nemzet, egyház, művelődés)
 • Krisztusban nyert erő. A tiszántúli református gyülekezetek háborús krónikája, 1944–1945, 1-2.; szerk. Szabadi István, szöveggond. Diós Bella, Garas Norbert, Németh Irén; Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára–Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Debrecen–Bp., 2016 (RKK könyvek, református közelmúltunk)
 • Mindent Krisztussal végezni. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspökszentelő és alakuló közgyűlésének dokumentumai; szerk. Fekete Károly; Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 2016
 • A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai; Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára, Debrecen, 2022–
  • 1. 1578–1735; sajtó alá rend. Dáné Veronka, Szabadi István