Bellecius Péter

Bellecius Péter (Belleczi Péter) (Pozsony, 1602 – Pozsony, 1649. május 10.) bölcsészdoktor, jezsuita rendi pap, kollgéiumi rektor.

Bellecius Péter
Életrajzi adatok
Született1602
Pozsony
Nemzetiségmagyar
Elhunyt1649. május 10.
Pozsony
Munkássága
Valláskeresztény
Felekezetrómai katolikus

Nemesi családból származott, középiskoláit végezvén, 1618-ban a jezsuita rendbe lépett és előbb nehány évig az alsóbb osztályokban oktatta az ifjuságot; azután mint hitszónok bejárta Magyarországot és Erdélyt, 1634-ben a győri kollégiumnak lett az első rektora. Része volt a templom fölépíttetésében, megalapította benne a Nagyboldogasszony Kongregációt, mely 1773-ig élte virágkorát. 1637-ben Nagyszombatban magyar hitoktató és hitszónok; 1640 és 1644 között pedig ugyanott egyetemi rektor volt. Megalapította a Szűz Mária a haldoklok és halottak Pátrónája társaságot, mely széles körben elterjedt. Josaphat és Barlaam című iskola-drámáját előadták 1631-ben Nagyszombatban, 1665-ben Zágrábban, 1745-ben Szakolcán, 1761-ben Budán, 1764-ben Kassán.

Nyomtatásban nehány munkája jelent meg, többi közt a nagyszombati rendház története, mint ezt a szerzet naplói bizonyítják; jóllehet azok címe-, megjelenési helye- és idejéről nem nyerünk fölvilágosítást.

További információk

szerkesztés
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
  • Malý Slovenský Biografický Slovník. Hlavný redaktor Vladimír Mináč. Martin, Matica slovenská, 1982. 743 [2] o.
  • A jezsuita iskoladráma (1581-1773). II. köt. Összeáll. Dr. Takács József. Bp., 1937. Korda Rt. Nyomdája. 172 [1] o.
  • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7