Bellecius Péter

Bellecius Péter (Belleczi Péter) (Pozsony, 1602 – Pozsony, 1649. május 10.) bölcsészdoktor, jezsuita rendi pap, kollgéiumi rektor.

Bellecius Péter
Életrajzi adatok
Született 1602
Pozsony
Nemzetiség magyar
Elhunyt 1649. május 10.
Pozsony
Munkássága
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus

ÉleteSzerkesztés

Nemesi családból származott, középiskoláit végezvén, 1618-ban a jezsuita rendbe lépett és előbb nehány évig az alsóbb osztályokban oktatta az ifjuságot; azután mint hitszónok bejárta Magyarországot és Erdélyt, 1634-ben a győri kollégiumnak lett az első rektora. Része volt a templom fölépíttetésében, megalapította benne a Nagyboldogasszony Kongregációt, mely 1773-ig élte virágkorát. 1637-ben Nagyszombatban magyar hitoktató és hitszónok; 1640 és 1644 között pedig ugyanott egyetemi rektor volt. Megalapította a Szűz Mária a haldoklok és halottak Pátrónája társaságot, mely széles körben elterjedt. Josaphat és Barlaam című iskola-drámáját előadták 1631-ben Nagyszombatban, 1665-ben Zágrábban, 1745-ben Szakolcán, 1761-ben Budán, 1764-ben Kassán.

MunkáiSzerkesztés

Nyomtatásban nehány munkája jelent meg, többi közt a nagyszombati rendház története, mint ezt a szerzet naplói bizonyítják; jóllehet azok címe-, megjelenési helye- és idejéről nem nyerünk fölvilágosítást.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
  • Malý Slovenský Biografický Slovník. Hlavný redaktor Vladimír Mináč. Martin, Matica slovenská, 1982. 743 [2] o.
  • A jezsuita iskoladráma (1581-1773). II. köt. Összeáll. Dr. Takács József. Bp., 1937. Korda Rt. Nyomdája. 172 [1] o.
  • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7