Bibliográfus

az a személy, aki könyvek és egyéb publikációk leírásával, listázásával foglalkozik

A bibliográfus ókori értelemben könyvíró, könyvmásoló, régi könyveket olvasni tudó. Ma a bibliográfus a könyvtártudományban jártas, könyvismerő, a könyvek pontos leírója, könyvészetek összeállítója. Magyarország legjelentősebb bibliográfusai közé tartozik Szabó Károly, Petrik Géza, Szinnyei József, Gulyás Pál, Zoványi Jenő, Kozocsa Sándor, Péter László.

Erdélyben a legjelentősebb magyar bibliográfusok György Lajos kivételével a két világháború között a kolozsvári Egyetemi Könyvtár szolgálatában álltak: Ferenczi Miklós, Valentiny Antal, Monoki István, Gyalui Farkas; 1945 után ezt a munkát szervezett kereteken (könyvtárak, levéltárak, irodalmi műhelyek, folyóirat-szerkesztőségek) kívül Réthy Andor, Tóth Kálmán, Váczy Leona, Gábor Dénes végezte.

Lásd még Szerkesztés

Források Szerkesztés